Sveučilište u Udinama - natječaj za dodjelu stipendija
U okviru Rektorske konferencije Radne zajednice Alpe-Jadran, za akademsku godinu 2010./2011., Sveučilište u Udinama raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija u trajanju od tri do šest mjeseci.
Stipendije od po 1.290,00 EUR mjesečno, namijenjene su znanstvenicima za obavljanje istraživačkih projekata od posebnog značaja za spomenutu radnu zajednicu u sklopu znanstvenih disciplina zastupljenih na Sveučilištu u Udinama, a moći će se koristiti u razdoblju od 10. siječnja do 30. rujna 2011. godine.
Rok za prijavu na natječaj je 30.11.2010. godine.
Detaljnije informacije