Mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a
Približavanjem Republike Hrvatske članstvu u Europskoj uniji sve aktualnijim postaje pitanje zapošljavanja hrvatskih državljana u institucijama EU-a. Dokaz je tome i prvi natječaj za državljane RH koji predviđa zapošljavanje u institucijama na određeno vrijeme u svrhu pripreme proširenja, raspisan prošle godine, a slijedom kojega su u tijeku prva zapošljavanja.

 

Slijedom navedenog, Primorsko-goranska županija, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija RH, Veleposlanstvom Francuske Republike u RH te Upravom za europske poslove francuske Nacionalne škole za javnu upravu (ENA), organizira kraće informativno predavanje

„Mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a“

koje će održati gđa. Julie Leprêtre, načelnica Sektora za pripremne tečajeve za natječaje za rad u institucijama EU-a, iz francuske Nacionalne škole za javnu upravu (ENA)

u četvrtak, 2. prosinca 2010. g. u 12.00 sati

u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16,  Rijeka

Potrebno je ispuniti prijavnicu i prijaviti se na njoj naznačen e-mail.

Predavanje će biti na engleskom ili francuskom jeziku uz simultani prijevod.