U KBC-u Rijeka otvoren Centar za dijagnostiku tumorskih bolesti
Ponedjeljak, 22.11.2010.
PET/CT, bez koje je danas nezamisliva dijagnostika i liječenje onkoloških bolesti, svečano je danas pušten u rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
Pozitronska emisija tomografija i kompjutorizirana tomografija u Rijeci djeluje u okviru Poliklinike Medikol koja tu vrstu uređaja u suradnji s Ministrastvom zdravstva i socijalne skrbi već ima u funkciji u Kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice u Zagrebu i u Kliničkoj bolnici Split. Pet/CT uređaji služe kao onkološki standard u lokalizaciji tumora, utvrđivanju uznapredovalosti bolesti, procjenu učinaka liječenja, otkrivanju recidiva i matestaza, preciznom i ciljanom određivanju terapije.
Svečanosti otvorenja nazočili su danas uz predstavnike HZZO-a, Medicinskog fakuleta i KBC-a, rektor riječkog Sveučilišta prof. dr. sc. Pero Lučin i dogradonačelnik grada Rijeke dr. sc. Željko Jovanović.