Promocija doktoranada Sveučilišta u Rijeci
Petak, 26.11.2010.
Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin na 71. promociji doktora znanosti promovirao je 13 doktoranada u akademski stupanj doktora znanosti.

Osam iz Društvenih znanosti:
1. JASMINKA RADOLOVIĆ
2. ALEN BENAZIĆ
3. DANIJELA SOKOLIĆ
4. KATARINA TOKOVIĆ
5. ZORAN JEŽIĆ
6. KATIJA VOJVODIĆ
7. MARIJA MARTINOVIĆ i
8. MIROSLAV DRLJAČA

Jedan iz područja Humanističkih znanosti:
1. KRISTINA RIMAN
 
Četiri iz područja Tehničkih znanosti:
1. LIDIJA RUNKO LUTTENBERGER
2.TOMISLAV SENČIĆ
3. IGOR WOLF
4. VANJA TRAVAŠ

Promocija novih doktora znanosti izuzetno je važan događaj za Sveučilište u Rijeci koje ide ka ostvarenju jednog od strateških ciljeva, a to je postati  istraživačko Sveučilište s utvrđenim profilom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko većom znanstvenom produkcijom.

Prezentacija

Rektorov govor