PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKA
Izvoditelj: Tehnički fakultet

Trajanje: 1 semestar

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen stručni studij elektrotehnike ili srodni stručni studij iz područja Tehničkih znanosti ili srodni preddiplomski sveučilišni studij iz područja Tehničkih znanosti i stečenih najmanje 150 ECTS bodova. Potrebna temeljna znanja za upis na program  su osnovna znanja iz područja matematike, fizike, elektrotehnike, tehničkog dokumentiranja te osnova informatičke pismenosti na razini koju je moguće steći visokoškolskim obrazovanjem od najmanje 150 ECTS.

Način završetka programa: Položeni ispiti iz svih predmeta

Popis predmeta:
  1. Matematika
  2. Elektromotorni pogoni
  3. Signali i sustavi
  4. Izborni predmet (Automatika ili Elektroenergetika)
  5. Izborni projekt