PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STROJARSTVO
Izvoditelj: Tehnički fakultet

Trajanje: 1 semestar

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen stručni studij strojarstva ili srodni stručni studij iz područja Tehničkih znanosti ili srodni preddiplomski sveučilišni studij iz područja Tehničkih znanosti i stečenih najmanje 150 ECTS bodova. Potrebna temeljna znanja za upis na program  su osnovna znanja iz područja matematike, fizike, nauke o materijalima, elemenata konstrukcija, tehnologije, tehničkog dokumentiranja te osnova informatičke pismenosti na razini koju je moguće steći visokoškolskim obrazovanjem od najmanje 150 ECTS.

Način završetka programa: Položeni ispiti iz svih predmeta

Popis predmeta:
  1. Matematika sa statistikom
  2. Oblikovanje pomoću računala
  3. Mehanika
  4. Izborni predmet (Osnove tehnoloških provesa, Osnove energetike ili Primjena računarskih metoda)
  5. Izborni projekt