Druga faza javne rasprave
Nakon završetka prve faze javne rasprave o nacrtima zakona iz područja znanosti i visokog obrazovanja, te sistematiziranja pristlglih prijedloga i primjedbi, MZOŠ je imenovao prosudbena povjerenstva za analizu pristiglih primjedbi i prijedloga za svaki od triju nacrta zakona.

Dodatne informacije na stranicama MZOŠ-a.