UNISTAT: PRIMJENA STATISTIČKIH METODA
Izvoditelj: Sveučilište u Rijeci, IT akademija

Trajanje: 15 tjedana

ECTS: 6

Uvjeti upisa: VSS, prvostupnik ili više

Način završetka: Uspješno obavljeni zadaci iz predmeta

Popis predmeta: 
  1. Priprema podataka uz osnove deskriptivne  i inferencijalne analize
  2. Osnove analize varijance i regresijske analize
  3. Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize