PRIMIJENJENI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA ZA LEKTORE I PREVODIOCE
Izvoditelj: Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Trajanje: 60 sati

ECTS: 10

Uvjeti upisa: Završeni prvostupnici hrvatskoga jezika i književnosti, prvostupnici koji su završili neki od preddiplomskih studija stranih jezika i književnosti, magistri edukacije hrvatskoga jezika i književnosti, magistri edukacije nekoga od stranih jezika i književnosti, magistri nenastavničkoga studija hrvatskoga jezika i književnosti, magistri nenastavničkoga studija nekoga od stranih jezika i književnosti, te svi koji su prije uvođenja Bolonjskoga procesa na studije završili dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti, studij nekoga od stranih jezika i književnosti, kao i studij organizacije kulturnih djelatnosti

Način završetka: Pismeni i usmeni ispit, riješene vježbe

Popis predmeta: 
  1. Jezične norme u teoriji i praksi (jezična redaktura i lektura)
  2. Vježbe iz redakture i lekture
  3. Jezične norme u teroiji i praksi (za prevodioce)
  4. Jezične vježbe za prevodioce