Prva obrana diplomskog rada u Kampusu
Srijeda, 22.12.2010.
Prva obrana diplomskog rada na Kampusu

U utorak 21. prosinca 2010. obranjen je prvi diplomski rad u novoj zgradi Filozofskoga fakulteta Kampusa Sveučilišta u Rijeci, čime je obilježen početak rada Fakulteta.

Uz članove povjerenstva, prvoj obrani diplomskoga rada u Kampusu nazočio je i rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin.

Diplomski je rad s područja filozofije, posebno, filozofije odgoja i filozofije politike.
Tema: OPRAVDANJE DRŽAVNOG INTERVENCIONIZMA U OBRAZOVANJU: DEWEYEV PROJEKT

Kandidat: IVA BUCHBERGER, studentica dvopredmetnoga diplomskoga studija FILOZOFIJA I PEDAGOGIJA - završava II. godinu diplomskog studija po novom, bolonjskom sustavu studiranja.

Članovi povjerenstva:
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija - predsjednica povjerenstva
dr. sc. Predrag Šustar, izv. prof. - mentor
prof. dr. sc. Jasminka Ledić - članica