Doktorirala Sandra Šokčević, NL, 23. 12. 2010.
DOKTORIRALA SANDRA ŠOKČEVIĆ
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Povećanje izvozne sposobnosti – determinanta dugoročnog gospodarskog rasta Republike Hrvatske« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grane opća ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Sandra Šokčević. Disertaciju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Nade Karaman Aksentijević, a uz mentoricu povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. sc. Vinko Kandžija i prof. dr. sc. Lorena Škuflić. (A. P.)