Izašao 2. broj „Sove i bitve“
Četvrtak, 23.12.2010.
„Sova i bitva“, časopis Sveučilišta u Rijeci; uz web stranicu, novi vizualni identitet, radijsku emisiju „Radio sova“, televizijsku emisiju „Sve pet(sto)“, Knjigu standarda, tribine „Znanost i društvo“…;  jedan je od koraka u nastojanju da se Sveučilište približi okruženju u kojemu živi i djeluje. Upravo zbog toga časopis  nije zamišljen kao bilten koji će pobrojati protokolarna događanja, niti panegirik članovima akademske zajednice, već kao glas modernog i otvorenog sveučilišta, spremnog na suočavanje s vlastitim slabostima  i napose spremnog da ih ispravi.
 Drugi broj „Sove i bitve“  možete „prolistati“  na našim mrežnim stranicama, a tiskano izdanje pričekat će neka bolja vremena.