Međunarodna konferencija ''Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2011''
Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema osmu međunarodnu studentsku konferenciju "BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2011", koja će se održati u Beogradu od 17. do 20.03. 2011. godine. Na skupu će sudjelovati studenti društvenih znanosti iz cijelog svijeta.
Rok prijave: 30.01.2011. godine
Detaljnije informacije