COST - Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja
 
 


Poziv za predlaganje novih akcija/mreža, prosinac 2014.
Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja usmjerena na smanjenje fragmentacije u Europskom istraživačkim ulaganima i otvaranju Europskoh istraživačkog prostora za suradnju sa drugim institucijama diljem svijeta.
 

Cilj COST programa je osigurati snažnu poziciju Europe na području znanstvenog i stručnog istraživačkog rada usmjerenog na održavanje mira i stabilnosti kroz povećavanje broja suradnji i interakcija europskih zemalja. Na ovaj način omogućuje raznim nacionalnim jedinicama, institutima, sveučilištima i privatnom sektoru zajednički rad na raznim istraživačko – razvojnim projektima.
 
 
COST je usmjeren na nekompetitivna istraživanja, suradnju i rješavanje okolišnih, pograničnih i javnih problema čime potiče maksimiziranje europske sinergije i dodane vrijednosti suradničkim istraživačkim programima. 


Financira se suradnja grupa znanstvenika diljem Europe i koordinacija istraživačkih mreža koje se nazivaju Akcije. Akcije su mreže smještene oko istraživačkih projekata financiranih na nacionalnoj razini u području koje je u interesu barem 5 COST zemalja.
 
 
Ne financira se istraživanje, već se financiraju troškovi aktivnosti umrežavanja kao što su sastanci (putovanja, dnevnice, podrška lokalnom organizatoru), konferencije, radionice, kratkoročne znanstvene razmjene, treninzi, publikacije i diseminacijske aktivnosti.


Istraživačka područja: Tijekom 2013. godine COST je izmijenio u naziv COST Association uslijed organizacijskih promjena, a sredinom 2014. godine partnerskim sporazumom s Europskom komisijom povezan je s programom Obzor 2020.
 
Nove COST akcije/mreže, studeni 2014.


Krajem studenoga 2014. godine objavljeno je novih 40 COST akcija. Sve tekuće i završene akcije mogu se pregledavati na COST Actions. Tijekom proljeća 2015. godine očekuje se objava poziva za predlaganje novih COST akcija.


Odabirom određene akcije dobiva se njen sažet opis dok se detaljan opis pojedine akcije može naći u desnom stupcu u dokumentu pod nazivom Memorandum of Understanding.
U dokumentu Action Fact Sheet, koji se također nalazi u desnom stupcu iste stranice, vidljivi su članovi akcije, tj. Management Committee-a, i ukoliko među njima nema Hrvata tada je otvorena mogućnost sudjelovanja dvoje znanstvenica/ka iz Hrvatske. 

 
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u određenoj akciji potrebno je javiti se gosp. Damiru Jeličiću, MZOS, koji će provjeriti mogućnost sudjelovanja i uputiti u proceduru pristupanja akciji. Preporučljivo je javiti se i predlagatelju/voditelju akcije (Proposer of the Action) i njegovom zamjeniku (Vice Chair of the Action) čiji kontakti su navedeni u dijelu General Information u desnom stupcu odabrane akcije.


Grafički prikaz vremenskog tijeka prijave i prezentacija sustava za prijavu (SESA) COST akcijePoziv za predlaganje novih akcija, prosinac 2014.


Prvi poziv za predlaganje akcija za 2015. godinu ima rok prijave 25. ožujka 2015. godine. Prijedlozi će se moći prijaviti počevši od mjeseca veljače 2015. prema novoj proceduri. Nacrt prijavnog obrasca i informacije o načinu prijave možete naći na mrežnim stranicama programa.