Ana Kurek Datković magistrirala, NL, 27. 1. 2011.
ANA KUREK DATKOVIĆ MAGISTRIRALA
 
 
RIJEKA Obranom znanstvenog magistarskog rada »Integralni informacijski sustavi – temeljni čimbenik konkurentnog poslovanja špediterskih poduzeća« akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Ana Kurek Datković. Mentor pri izradi magistarskog rada bio je prof. dr. Ratko Zelenika, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su i prof. dr. Marina Čičin-Šain te prof. dr. Slavomir Vukmirović. (I.Š.K.)