Jelena Ivanović magistrirala, NL, 28. 1. 2011.
JELENA IVANOVIĆ MAGISTRIRALA
 
 
RIJEKA Obranom magistarskog rada »Transformacija klasičnih špeditera u logističke špeditere u Republici Hrvatskoj« akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekla je Jelena Ivanović. Mentor pri izradi znanstvenog magistarskog rada bio je prof.dr. Ratko Zelenika, a u povjerenstvu su bili prof.dr. Heri Bezić te prof.dr. Ivan Frančišković. (I.Š.K.)