Doktorirala Ljiljana Pavlović, NL, 28. 1. 2011.
DOKTORIRALA LILJANA PAVLOVIĆ
 
 
RIJEKA Prvi doktorski rad u novom Sveučilišnom kampusu na Trsatu obranila je Liljana Pavlović, profesorica hrvatskog jezika i književnosti u Medicinskoj školi u Rijeci. Tema njena doktorata je »Analiza reklamnog diskursa (na primjeru tiskovnih medija u Hrvatskoj)«. Na obrani doktorata članovi povjerenstva bili su mentorica prof. dr. Ines Srdoč Konestra, prof. dr. Diana Stolac s Filozofskog fakulteta i prof. dr. Bruno Grbac s Ekonomskog fakulteta. (K. C.)