CEI - Centralno europska inicijativa
Centralno europska inicijativa (CEI) je mreža europskih zemalja koja ima za cilj povezati zemlje centralne i istočne Europe te im pružiti pomoć u pristupnim procesima za ulazak u Europsku uniju.

Područja djelovanja:
  • Klima, okoliš i održivi razvoj
  • Razvoj poduzetništva i turizma
  • Razvoj ljudskih resursa
  • Informacijsko društvo i mediji
  • Interkulturalna suradnja uključujući manjine
  • Multimodalni transport
  • Znanost i tehnologija
  • Održiva poljoprivreda
  • Interregionalna i prkogranična suradnja
Sufinanciranje se vrši preko 4 fonda:
Programi unutar CEI
Detaljnije informacije možete pronaći na http://www.ceinet.org