NATO Science
NATO Science for Peace and Security Programme sufinancira aktivnosti znanstvenika čije su matične institucije smještene u NATO zemljama, partnerskim zemljama te zemljama mediteranskog dijaloga u svrhu zajedničkog rada na znanstvenim područjima od interesa za NATO kao i partnerske zemlje. Na ovaj način potiče se zajednički rad znanstvenika iz NATO zemaljas jeden strane te partnerskih ili zemalja mediteranskog dijaloga s druge strane.

Natječaj se objavljuje tri puta godišnje, iako je moguće poslati aplikaciju mimo tih termina.

Glavni prioriteti i pripadajuće teme:
 1. Obrana od terorizma:
  • Brzo detektiranje kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja i brza analiza utjecaja na ljude
  • Nove i brže metode detektiranja
  • Fizička zaštita od prethodno navedenih vrsta oružja za masovno uništavanje
  • Dekontaminacija istih
  • Uništavanje kemojskih, biloških i nuklearnih tvari i oružja
  • Medicinske protumjere
  • Sigurnost hrane
  • Otkrivanje eksploziva
  • Protumjere eko terorizmu
  • Kompjuterske protumjere
 2. Ostali oblici prijetnje sigurnosti
  • Sigurnost okoliša sa naglaskom na ekonomsku, kulturalnu i političku nestabilnost
  • Smanjenje utjecaja vojnih aktivnosti na okoliš
  • Mjere upravljanja vodenim resursima
  • Mjere upravljanja neobnovljivim izvorima energije
  • Modeliranje održive potrošnje (hrana, energija, materijalna dobra, fiskalne mjere, okolišni troškovi)
  • Predviđanje katastrofa i njihova prevencija
  • Sigurnost informacija
  • LJudska i društvena dinamika (novi izazovi globalnoj sigurnosti, utjecaj terorizma na ekonomiju, studije rizika, znanstveni propisi)
  • Provođenje regionalnih studija koje uključuju prekogranične aktivnosti
  • Prevencija konflikata zbog zajedničkih izvora dobara
  • Netradiocionalni oblici prijetnje sigurnosti
Aktivnosti koje se sufinanciraju od strane NATO-a:
 • Napredne istraživačke radionice
 • Organizacija naprednih istraživačkih institute
 • Napredni treninzi
 • Suradničke aktivnosti  u svrhu dijeljenja ideja i resursa za istraživačke projekte i organiziranje specijalističkih mreža
 • Projekti Znanost za sigurnost
Aktivnosti koje se sufinanciraju na nacionalnoj razini:
 • Pilot studije
 • Kratkoročni projekti
 • Tematske radionice
Detaljne informacije o Programu možete naći na http://www.nato.int/science/index.html