Preddiplomski, integrirani i stručni studiji
Preddiplomska razina studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci traje 3 godine osim na Akademiji primijenjenih umjetnosti i Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu gdje traje 4 godine. Studijski programi: Pravo i Učiteljski studij organizirani su kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji u trajanju od 5 godina,, a integrirani studiji Medicina i Dentalna medicina  u trajanju od 6 godina.  

Legenda:      *  -  redoviti studij
                      **  -  redoviti i izvanredni studij
                    ***  -  izvanredni studij


Preddiplomski sveučilišni studiji
SVEUČILIŠTE U RIJECI
Politehnika *


ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Biotehnologija i istraživanje lijekova *


ODJEL ZA FIZIKU
Fizika *


ODJEL ZA INFORMATIKU

Informatika *
Informatika  (dvopredmetni studij u kombinaciji
sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci)
*


ODJEL ZA MATEMATIKU

Matematika *


AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Likovna pedagogija *
Primijenjena umjetnost *
Gluma i mediji * (APURI nositelj studija od 21. 1. 2016.)


EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomija **
Poslovna ekonomija **


FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu ** (Opatija i Zabok)
Menadžment održivog razvoja **


FILOZOFSKI FAKULTET

Jednopredmetni studiji
Hrvatski jezik i književnost *
Psihologija *
Pedagogija *
Kulturologija *


Dvopredmetni studiji – slobodne kombinacije
Hrvatski jezik i književnost *
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost *
Talijanski jezik i književnost *
Filozofija
Povijest *
Povijest umjetnosti *
Pedagogija *


GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo * 


MEDICINSKI FAKULTET

Sanitarno inženjerstvo *


POMORSKI FAKULTET
Tehnologija i organizacija prometa **
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu **
Nautika i tehnologija pomorskog prometa **
Brodostrojarstvo ** 
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu ** 


TEHNIČKI FAKULTET
Strojarstvo *
Brodogradnja
Elektrotehnika *
Računarstvo


UČITELJSKI FAKULTET

Rani predškolski odgoj i obrazovanje *
 
Stručni studiji
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
Građevinarstvo ***

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  

Sestrinstvo - Rijeka **
Sestrinstvo - studijski centar Karlovac *** 
Fizioterapija *
Primaljstvo **
Medicinsko - laboratorijska dijagnostika *
Radiološka tehnologija *

PRAVNI FAKULTET

Upravni studij ** 

TEHNIČKI FAKULTET

Strojarstvo **
Brodogradnja **
Elektrotehnika **
 
Integrirani studiji
MEDICINSKI FAKULTET
Medicina *
Dentalna medicina *     


PRAVNI FAKULTET
Pravo **
  
                   
UČITELJSKI FAKULTET
Učiteljski studij *