Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski doktorski studiji
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Medicinska kemija

ODJEL ZA INFORMATIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Informatika

EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomija i poslovna ekonomija

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Menadžment održivog razvoja

FILOZOFSKI FAKULTET

Filozofija i suvremenost
Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika
Pedagogija
Psihologija 
Izdavaštvo i mediji

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo

MEDICINSKI FAKULTET

Biomedicina
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

POMORSKI FAKULTET

Pomorstvo (međusveučilišni studij)

TEHNIČKI FAKULTET

Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnike

PRAVNI FAKULTET
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polja pravo

POPIS AKREDITIRANIH POSLIJEDIPLOMSKIH DOKTORSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI - UKUPNO

VREDNOVANJE DOKTORSKIH STUDIJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
-
Odluka Senata o pokretanju postupka vrednovanja
- Samoevaluacijski obrazac doktorskih studija
- Upitnik za studente_Anketa
- Obrazac za vanjske evaluatore HRV_ ENGL
- Sažetak izvješća Vrednovanja provedbe
- Prezentacija_ Vrednovanje
- Mjere za poboljšanje doktorskih studija na SURi

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SURI
 
Poslijediplomski specijalistički studiji
EKONOMSKI FAKULTET
Računovodstvo
Kontroling
Poslovanje s Europskom unijom
Marketing menadžment
Menadžment u javnom sektoru
Inteligentno elektroničko poslovanje
Upravljanje poslovnim uspjehom
Ekonomija energetskog sektora
Financije

FILOZOFSKI FAKULTET
Psihološko savjetovanje
Prevođenje

MEDICINSKI FAKULTET
Obiteljska medicina
Menadžment u zdravstvu
Biomedicina razvojne dobi
Interna medicina
Opća interna medicina
Kardiologija
Gastroenterologija
Endokrinologija i dijabetologija
Internistička onkologija
Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Ginekologija i opstetricija
Ortopedija i traumatologija
Psihijatrija
Menadžment kvalitete u zdravstvu
Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji
Oftalmologija
Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje
i primjena lijekovaPRAVNI FAKULTET
Pravo europskih integracija
Financijsko pravo trgovačkih društava

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Gluma, mediji, kultura
Kriminalističko istraživanje

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Zdravstveni turizam

POPIS AKREDITIRANIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI - UKUPNO