Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Predsjednica:

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultetČlanovi:

Predstavnici nastavnika znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:


  1. izv. prof. art. Lara Badurina, Akademija primijenjenih umjetnosti

  2. dr. sc. Andrea Arbula Blecic, Ekonomski fakultet

  3. izv. prof. dr. sc. Suzana Marković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

  4. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet

  5. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet

  6. doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver, Odjel za biotehnologiju

  7. izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, Odjel za fiziku

  8. izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku

  9. doc. dr. sc. Ana Jurasić, Odjel za matematiku

10. izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet

11. doc. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet

12. doc. dr. sc. Nataša Vlah, Učiteljski fakultet

13. izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, Fakultet zdravstvenih studija


Predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka:

14. mr. sc. Orieta Lubiana


Predstavnik Studentskog centra Rijeka:

15. Anita Mavrinac Klarić


Predstavnica uprave Sveučilišta:

16. prof. dr. sc. Sanja Barić, prorektorica za studije i studente


Predstavnici studenata:

17. Pegi Pavletić, Odjel za biotehnologiju

18. Franka Zlatić, Filozofski fakultet


Predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja:

19. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta


Predstavnica vanjskih korisnika:

20. dr. sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka