Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Predsjednica:

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultetČlanovi:

Predstavnici nastavnika znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:


  1. izv. prof. art. Lara Badurina, Akademija primijenjenih umjetnosti

  2. izv. prof. dr. sc. Ljerka Cerović, Ekonomski fakultet

  3. izv. prof. dr. sc. Suzana Marković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

  4. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet

  5. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet

  6. doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver, Odjel za biotehnologiju

  7. izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, Odjel za fiziku

  8. izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Odjel za informatiku

  9. doc. dr. sc. Ana Jurasić, Odjel za matematiku

10. doc. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet

11. doc. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet

12. doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, Učiteljski fakultet


Predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka:

13. mr. sc. Orieta Lubiana


Predstavnik Studentskog centra Rijeka:

14. Anita Mavrinac Klarić


Predstavnica uprave Sveučilišta:

15. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica za studije i studente


Predstavnici studenata:

16. Katja Bilić, Filozofski fakultet u Rijeci

17. Lovro Liverić, Tehnički fakultet u Rijeci


Predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja:

18. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta


Predstavnica vanjskih korisnika:

19. dr. sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka