Odbor za statutarna pitanja

Predsjednik:

prof. dr. sc. Miomir Matulović
, Pravni fakultet


Članovi:


1.  prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet

2.  Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta

3.  doc. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet

4.  Slobodan Šolaja, student, Pravni fakultet