Povjerenstvo za program kreditiranja

Predsjednica:
 
prof. dr. sc. Josipa Mrša, Ekonomski fakultet


Članovi:

1.   izv. prof. dr. sc. Sanja Tataolvić Vorkapić, Učiteljski fakultet


2.   izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, Tehnički fakultet


3.   Aleksandra Ignatoski, Studentski zbor, Ekonomski fakultet


4.   Magdalena Spudić, Studentski zbor, Filozofski fakultet

5.   Ljubica Pavlović, Studentski zbor, Tehnički fakultet


6.   Ante Jurjević, Studentski zbor, Odjel za matematiku


7.   Tamara Čače, dipl. oec., Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Grad Rijeka


8.   Melita Raukar, voditeljica Ureda unutarnje revizije, PGŽ