Savjet za znanost

Predsjednik:


prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predstavnik uprave Sveučilišta u Rijeci


Članovi:

Prodekani za znanost znanstveno-nastavnih sastavnica

1.     izv. prof. mr. art. Lara Badurina, Akademija primijenjenih umjetnosti

2.     izv. prof. dr. sc. Saša Žiković, Ekonomski fakultet

3.     prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

4.     prof. dr. sc. Vladimir Takšić, Filozofski fakultet

5.     prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet

6.     prof. dr. sc. Damir Miletić, Medicinski fakultet

7.     izv. prof. dr. sc. Boris Sviličić, Pomorski fakultet

8.     prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet

9.     prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić, Tehnički fakultet

10.  izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet


Zamjenici pročelnika sveučilišnih odjela

1.     prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, Odjel za biotehnologiju

2.     izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, Odjel za fiziku

3.     izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Odjel za informatiku

4.     prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku


Predstavnici po znanstveno-umjetničkim područjima 

1.     prof. dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet - područje humanističkih znanosti

2.     doc. dr. sc. Ivan Matejčić, Akademija primijenjenih umjetnosti - umjetničko područje

3.     prof. dr. sc. Josip Brnić, Tehnički fakultet - područje tehničkih znanosti

4.     izv. prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, Odjel za fiziku - područje prirodnih znanosti

5.     prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, Pravni fakultet - područje društvenih znanosti

6.     prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, Odjel za biotehnologiju - interdisciplinarno znanstveno područje

7.     prof. dr. sc. Marija Kaštelan, Medicinski fakutet - područje biomedicine i zdravstva

Predstavnik studenata poslijediplomskih doktorskih studija

Andrea Mešanović, mag. educ. phil. et paed., studentica poslijediplomskog doktorskog studija Filozofija i suvremenost, Filozofski fakultet