SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRE PRAKSE
Ključna aktivnost 2: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

STRATEŠKA PARTNERSTVA
Nude priliku za partnersku suradnju u cilju provedbe inovativnih praksi koje bi trebale rezultirati nastavom visoke kvalitete, programima usavršavanja i učenja, radom s mladima, modernizacijom institucija i društvenim inovacijama.

Aktivnosti
Aktivnosti koje jačaju suradnju između organizacija kako bi razmjenjivale dobre prakse
Aktivnosti koje promiču razvoj, testiranje i/ili uvođenje inovativnih praksi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
Aktivnosti koje olakšavanju priznavanje vještina stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje na nacionalnoj razini prema EU okvirima (EQF/NQF, CEFR) i koje koriste instrumente Europass i Youthpass
Suradnja regionalnih vlasti u svrhu promicanja razvoja obrazovanja i usavršavanja i njihovog uključivanja u lokalni i regionalni razvoj
Transnacionalne inicijative koje jačaju poduzetničko razmišljanje i vještine koje potiču aktivno građanstvo i stvaranje novih javnih poduzeća
Unutar strateških partnerstava moguće je organizirati aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja za pojedince ako takve aktivnosti donose dodanu vrijednost u postizanju ciljeva projekta.

Tko može sudjelovati?

Javne ili privatne organizacije osnovane u programskoj ili partnerskoj zemlji, primjerice: visoka učilišta, škole/obrazovni centri, neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije, javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća, javna tijela na lokalnoj , regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalni partneri ili drugi predstavnici tržišta rada (uključujući gospodarske komore, obrtničke i strukovne udruge, sindikate), znanstveni instituti, zaklade itd.
Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu samo kao partneri (ne kao prijavitelji projekta) i to ako njihovo sudjelovanje donosi dodanu vrijednost za partnerstvo.

Broj organizacija koje sudjeluju u partnerstvu: minimalno 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje

Trajanje projekta: 2 ili 3 godine


Financiranje
Ukupan iznos financijske potpore:  12 500 - 450 000 EUR 

Prema financijskim stavkama:
• Upravljanje i provedba projekta - maksimalno 2750 EUR mjesečno po organizaciji
(doprinos aktivnostima za organizaciju koordinatora – 500 EUR mjesečno, za ostale organizacije – 250 EUR mjesečno).
• Transnacionalni projektni sastanci – iznos za životne i putne troškove ovisno o zemlji putovanja: za putnu udaljenost između 100 i 1999 km – 575 EUR po sudioniku po sastanku za putnu udaljenost od 2000 km ≥ - 760 EUR po sudioniku po sastanku
• Intelektualni rezultati – iznos za dodatne troškove osoblja
• Diseminacijska događanja (troškovi vezani uz organizaciju nacionalnih i međunarodnih konferencija/seminara/događaja – 100 EUR po sudioniku (iz zemlje u kojoj se održava događanje), a 200 EUR po međunarodnom sudioniku (maksimalno 30000 EUR po projektu)
• Izvanredni troškovi (stvarni troškovi vezani za podugovaranje ili nabavu dobara i usluga – 75% prihvatljivih troškova, maksimalno 50000 EUR)
• Potpora za posebne potrebe - 100% traženih troškova
• Učenje, podučavanje i osposobljavanje: putovanje – za udaljenost između 100 i 1999 km – 275 EUR po sudioniku, a za udaljenosti od 2000 km ≥ 360 EUR po sudioniku; individualna potpora (troškovi života) – prema zemlji i trajanju mobilnosti u tablici koja će biti objavljena u Priručniku na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr; jezična potpora – samo za one aktivnosti koje traju između 2 i 12 mjeseci – 150 EUR po sudioniku

Postupak prijave: Organizacija iz programske zemlje prijavljuje se u ime čitavog partnerstva nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji.

Rok za prijavu: 29.3.

Kriteriji za dodjelu bodova za kvalitetu prijave: relevantnost projekta (30 bodova), kvaliteta prijedloga projekta i provedba (20 bodova), kvaliteta projektnog tima i suradnja (20 bodova), učinak i diseminacija (30 bodova).UDRUŽIVANJE ZNANJA (Knowledge Alliances)

Transnacionalni, strukturirani projekti u kojima surađuju ustanove iz područja visokog obrazovanja i poslovnog svijeta. Imaju za cilj jačanje europskog inovacijskog kapaciteta i poticanje inovacija u visokom obrazovanju, poslovnom svijetu i širem društveno-ekonomskom okruženju. Naglasak je na inovativnosti, održivosti i učinkovitosti projekata.

Aktivnosti

Prihvatljive su aktivnosti koje za cilj imaju jačanje inovacija u visokom obrazovanju, poslovnom svijetu i u širem društveno – ekonomskom okruženju, razvoj poduzetničkog razmišljanja i vještina, poticanje protoka i razmjene znanja između visokog obrazovanja i poduzeća.
Unutar projekta moguće je organizirati aktivnosti mobilnosti studenata, istraživača i osoblja ako takve aktivnosti donose dodanu vrijednost u ostvarenju ciljeva projekta, no aktivnosti mobilnosti ne smiju činiti glavni dio Udruživanja znanja.

Tko može sudjelovati?
Javne ili privatne organizacije osnovane u programskoj ili partnerskoj zemlji, primjerice: visoka učilišta, javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća, istraživački instituti, javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, organizacije aktivne u polju obrazovanja, osposobljavanja i mladih, zaklade, posrednička organizacija ili udruga koja predstavlja organizacije za obrazovanje, osposobljavanje i mlade, posrednička organizacija ili udruga koja predstavlja poduzeća, tijelo zaduženo za akreditiranje, certificiranje itd.
Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu samo kao partneri (ne kao prijavitelji projekta) i to ako njihovo sudjelovanje donosi dodanu vrijednost za partnerstvo.

Broj organizacija koje sudjeluju u projektu: minimalno 6 organizacija iz najmanje 3 različite programske zemlje od kojih najmanje 2 visoka učilišta i 2 tvrtke.

Trajanje projekta: 2 ili 3 godine

Postupak prijave: organizacija iz programske zemlje prijavljuje se u ime svih sudionika Izvršnoj agenciji za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku u Bruxellesu.

Rok za prijavu: 28.02.


Izvor: mobilnost.hr
Vodič Europske komisije