Statistika - Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
ERASMUS UGOVORI: 477 Erasmus ugovora s inozemnim institucijama

►    Erasmus 2009./2010.
–    35 studenata, 7 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Austrija, Poljska, Italija
–    Budžet: 70.572 eura

►    Erasmus 2010./2011.
–    43 studenta, 11 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Austrija, Portugal, Poljska, Italija
–    Budžet: 74.565 eura

►    Erasmus 2011./2012.
–    67 studenata, 11 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Austrija, Slovenija, Portugal
–    Budžet: 154.848,57 eura

–    25 incoming studenata
–    Poljska, Latvija, Rumunjska

►    Erasmus 2012./2013.
–    100 studenata, 19 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Portugal, Poljska, Slovenija
–    Budžet: 252.495,00 eura

–    48 incoming studenata
–    Poljska, Španjolska, Finska, Grčka

►    Erasmus 2013./2014.
–    121 student, 28 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Poljska, Austrija, Španjolska
–    Budžet: 324.065,00 eura

–    80 incoming studenata
–    Poljska, Rumunjska, Italija, Grčka

►    Erasmus 2014./2015.
–    136 studenata, 25 članova nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Poljska, Slovenija, Njemačka
–    Budžet: 392.810,00 eura

–    150 incoming studenata
–    Poljska, Španjolska

►    Erasmus 2015./2016.
–    152 studenta, 44 članova nastavnog i nenastavnog osoblja (natječaj za ljetni sememstar je u tijeku)
–    Poljska, Slovenija, Njemačka
–    Budžet: 460.450,00 eura

–    140 incoming studenata
–    Poljska, Italija, Njemačka

►    Erasmus 2016./2017. 
–    159 studenta, 63 člana nastavnog i nenastavnog osoblja 
–    Poljska, Italija
–    Budžet: 485.890,00 eura

–    182 incoming studenta 
–    Poljska, Španjolska

►    Erasmus 2017./2018. 
–    235 studenata, 84 člana nastavnog i nenastavnog osoblja
–    Poljska, Slovenija
–    Budžet: 758.460,00 eura

–    220 incoming studenata (još traju prijave za ljetni semestar)
–    Poljska, Španjolska