Povjerenstvo za implementaciju e-učenja


Predsjednica:

izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac
, voditeljica Centra za podršku učenju i poučavanju


Članovi:

1.    doc. art. Fedor Vučemilović, Akademija primijenjenih umjetnosti

2.    doc. dr. sc. Ana Štambuk, Ekonomski fakultet

3.    doc. dr. sc. Ljubica Pilepić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

4.    Irena Miletić, struč. spec. inf., Filozofski fakultet

5.    mr. sc. Alka Korin Lustig, Građevinski fakultet

6.    doc. dr. sc. Gordana Brumini, Medicinski fakultet

7.    prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, Odjel za biotehnologiju

8.    izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Odjel za fiziku

9.    doc. dr. sc. Božidar Kovačić, Odjel za informatiku

10.  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku

11.  prof. dr. sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet

12.  doc. dr. sc. Emilija Mišćenić, Pravni fakultet

13.  izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, Tehnički fakultet

14.  dr. sc. Jasminka Mezak, Učiteljski fakultet

15.  Lea Lazzarich, dipl. knjiž., Sveučilišna knjižnica Rijeka