Povjerenstvo za implementaciju e-učenja


Predsjednica:

izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić 


Članovi:


doc. art. Fedor Vučemilović, Akademija primijenjenih umjetnosti

doc. dr. sc. Ana Štambuk, Ekonomski fakultet

doc. dr. sc. Ljubica Pilepić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Irena Miletić, struč. spec. inf., Filozofski fakultet

mr. sc. Alka Korin Lustig, Građevinski fakultet

doc. dr. sc. Gordana Brumini, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, Odjel za biotehnologiju

izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Odjel za fiziku

doc. dr. sc. Božidar Kovačić, Odjel za informatiku

doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku

prof. dr. sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet

doc. dr. sc. Emilija Mišćenić, Pravni fakultet

izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, Tehnički fakultet

dr. sc. Jasminka Mezak, Učiteljski fakultet

Lea Lazzarich, dipl. knjiž., Sveučilišna knjižnica Rijeka