Znanstvena djelatnost
U  Hrvatskoj su institucijske strategije i politike, sveučilišne i fakultetske, imale mali utjecaj na konstruiranje financijskih instrumenta. U pravilu, institucije su prilagođavale svoje politike postojećim financijskim instrumentima, pa se o strateškom pristupu teško moglo govoriti.

Prostor za ustanovljavanje sveučilišnih i fakultetskih politika istraživanja je tijekom svih 7 godina provođenja Strategije 2007-2013 bio dosta sužen. Ključni nedostatak u provedbi Strategije 2007-2013 leži u činjenici da ciljevi i zadaci Strategije nisu bili povezani s planiranjem proračunskih stavki. Razlog tome, najvećim dijelom, leži u činjenici da je Sveučilište moglo integrirano odlučivati o vrlo malom dijelu proračuna. Značajan napredak u mogućnosti provedbe Strategije bilježi se u 2013. godini kada je MZOS odlučilo provesti prvu fazu programskih ugovora za subvencioniranje troškova studija i znanstvenih istraživanja na Sveučilištu.

Ugovorom Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (Programski ugovor za znanost) Sveučilište u Rijeci je po prvi put dobilo sredstva za oblikovanje institucijskih istraživačkih politika. Sredstva za 2013. su koncem srpnja 2013. dostavljena Sveučilištu. No, kako se u tom trenutku očekivalo da Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. bude dovršena koncem 2013., odnosno početkom 2014., nije se činilo potrebnim sveučilišne politike istraživanja usklađivati s prethodnom strategijom, već je te nove politike istraživanja trebalo oblikovati na temelju strateških ciljeva postavljenih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Provedba Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. podrazumijeva i razvijanje financijskih instrumenata, uključujući i instrumente za provedbu znanstvenog dijela strategije i znanstvenih politika. Stoga su sredstva Programskog ugovora za znanost u funkciji provedbe nove Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Jasno, ta sredstva nisu dostatna pa će biti potrebno uspostaviti dodatne financijske instrumente za provedbu Strategije 2014.-2020., uključujući i formiranje Fonda za znanost. Kako se radi o strateškom programu i prilagodbi koja se ne može provesti u kratkom vremenu, nužno je bilo osigurati prijelazno razdoblje u kojem bi se održao kontinuitet istraživanja na Sveučilištu. Stoga su se sredstva isplaćena temeljem Programskog ugovora u prijelaznom razdoblju koristila za održavanje postojeće razine istraživanja na Sveučilištu te za razvoj financijskih instrumenta za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020.
Provedba Programskog ugovora za znanost i raspodjela sredstava Programskog ugovora projektirana je na način da doprinese ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:
  • Sveučilište u Rijeci je istraživačko sveučilište s visokom razinom znanstvene, umjetničke i inovacijske aktivnosti.
  • Sveučilište u Rijeci je integrirano u Europski istraživački prostor.
  • Sveučilište u Rijeci potiče koncept kruženja istraživača radi povećanja osobnih i institucijskih kapaciteta.
  • Istraživanja na Sveučilištu u Rijeci prepoznaju važnost socijalno održivog regionalnog razvoja.
  • Sveučilište u Rijeci je pokretač regionalnog gospodarskog razvoja te relevantan gospodarski partner i subjekt koji osigurava dvosmjerni transfer tehnologije i ekspertize.
  • Sveučilište u Rijeci je ključan čimbenik tranzicije regije u društvo znanja.
  • Sveučilište u Rijeci učinkovito i transparentno uspostavlja instrumente za razvoj svakog pojedinca i institucija.
  • Sveučilište u Rijeci nastoji imati najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti kroz strateško upravljanje svim organizacijskim cjelinama.
Stoga su sredstva Programskog ugovora za znanost za 2013. raspodijeljena temeljem internog natječaja kao potpore postojećim istraživanjima. Dodjeljivanje su dvije vrste potpora: (a) potpore za postojeća istraživanja istraživačkim timovima i pojedincima, te (b) inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta ili izvanrednog profesora za razvoj samostalnog pravca istraživanja, ali obavezno vezana uz postojeća istraživanja.

U načelu, potpore postojećim istraživanjima uglavnom su bile namijenjene rukovodećim istraživačima čija je zadaća okupiti ostale profile istraživača u istraživačke timove. Inicijalne potpore mladim istraživačima bile su namijenjene istraživačima na Sveučilištu koji se do sada, zbog višegodišnjeg zastoja u funkcioniranju sustava, nisu imali prilike natjecati na nacionalne fondove.

Natječaji i obavijesti

 Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu
Utorak, 20.09.2016.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje izvješća za 2015. godinu koje je provedeno od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 8. srpnja do 4. kolovoza 2016. godine), rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci:
Saznaj više
 
Nastavak financiranja znanstvenih istraživanja čije je financijsko izvješće ocijenjeno ocjenom "C"
Petak, 02.10.2015.
Ponovnom financijskom revizijom znanstvenih istraživanja čije je financijsko izvješće ocijenjeno ocjenom "C", a na temelju naknadno dostavljenih ovjerenih izviješće o utrošenim sredstvima, utvrđeno je da su troškovi iskazani u ovjerenim izvješćima u skladu s Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. te s uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Saznaj više
 
Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2015. godinu
Petak, 31.07.2015.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje znanstvenog dijela izvješća koje je provedeno od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 1. do 20. srpnja 2015. godine), rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci.
Saznaj više
 
Raspored sredstava potpore za 2014. godinu
Četvrtak, 26.02.2015.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je koncem travnja 2014. godine doznačilo Sveučilištu u Rijeci financijsku potporu za 2014. godinu.
Kako su, zbog kašnjenja ugovora s MZOS-om, a zatim i pomjeranja rokova za prijavu znanstvenih istraživanja i njihovu evaluaciju zbog preklapanja s rokovima natječaja Hrvatske zaklade za znanost, sredstva Programskog ugovora za znanost za 2013. godinu raspodijeljena u ožujke 2014., sredstva Programskog ugovora za 2014. su raspodijeljena u listopadu 2014. godine.
Saznaj više
 
Raspored sredstava potpore za 2013. godinu nakon provedene ponovne evaluacije
Četvrtak, 26.02.2015.
Uslijed greške u evaluacijskom postupku, odnosno povodom prigovora na rezultate evaluacijskog postupka provedenog početkom 2014. godine, pristupilo se ponovnoj evaluaciji pojedinih projektnih prijedloga. Temeljem ponovno provedenog vrednovanja Sveučilište je u listopadu 2014. godine rasporedilo dodatna sredstva potpore za 2013. godinu.
Saznaj više
 
Rezultati Natječaja za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima za 2013.
Utorak, 03.02.2015.
 
Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci raspisan je 13. studenog 2013. godine. Postupak vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga proveden je u periodu od 23. siječnja do 1. veljače 2014. godine, a konačni su rezultati objavljeni 21. veljače 2014. godine. Dodijeljena sredstva potpore su razvrstana u dvije osnovne vrste: (a) potpore za postojeća istraživanja istraživačkim timovima i pojednincima i (b) inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta ili izvanrednog profesora za razvoj samostalnog pravca istraživanja, ali obavezno vezana uz postojeća istraživanja. Na natječaj je prijavljen 201 projekt: 158 u kategoriji postojećih istraživanja i 43 u kategoriji inicijalnih potpora. Za financiranje je predložen 171 projekt (143 potpore za postojeća istraživanja i 28 inicijalnih potpora).
Saznaj više