Preddiplomski studij Politehnika
Naziv studija: Preddiplomski studij Politehnika (jednopredmetni studij)
Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij
Oblik studija: redoviti studij
Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Na preddiplomskom studiju Politehnika studenti stječu naziv prvostupnika/prvostupnice politehnike. Tijekom studija upoznaju se s politehnikom kao primijenjenom znanosti: studenti stječu široko znanje iz više tehnika i tehnologija, a studij je posebno usmjeren na razvijanje tehničkog mišljenja. Zahvaljujući vrlo veliku udjelu praktičnog rada u praktikumima, studenti se pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, informatička, tehnološka i organizacijska znanja, koja im osiguravaju pronalaženje zaposlenja u računalnim centrima, u državnoj upravi i gospodarstvu. Ako student nakon stjecanja titule prvostupnika/prvostupnice politehnike želi nastaviti studiranje, na Sveučilištu u Rijeci može upisati dvopredmetni diplomski studij politehnike i informatike.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija Politehnika studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica politehnike te su osposobljeni za obavljanje poslova u laboratorijima i praktikumima te izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike u osnovnim i srednjim školama. Također, nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te sudjelovati u njihovu radu.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Sveučilištu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij Politehnika i informatika u fiksnoj kombinaciji).

Studijski program:
- za studente koji su upisali studij akademske godine 2017./2018
- za studente koji su upisali studij akademske godine 2014./2015.
- za studente koji su upisali studij akademske godine 2013./2014.
- za studente koji su upisali studij akademske godine 2010./2011.
- za studente koji su upisali studij akademske godine 2009./2010.

Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - zimski semestar 2017./2018.
Thursday, Oct 26 2017

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 17. listopada 2017. godine donesen je Izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u zimskom semestru 2017./2018. ak. god.  
Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija Politehnika
Friday, Sep 15 2017

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Politehnika u jesenskom roku 2017./2018. ak. god. vršit će se 21. rujna 2017. od 10:00 do 12:00 sati u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Kampus - Trsat. Više. 
Prijave i upisi u 1. godinu preddiplomskog studija Politehnika u 2017./2018. ak. god.
Tuesday, Apr 11 2017
Sve informacije za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u 2017./2018. ak. god. možete pročitati ovdje

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica. 
Odluka Senata o troškovima upisa u 1. i više godine studija u 2017./2018. ak. god.
Pročišćeni tekst Odluke o visini participacije u troškovima studija (školarinama) u 2017./2018. ak. god.
Odluka Senata o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija

Upute za prijavu za upis u 1. godinu preddiplomskog studija "Politehnika" putem NISpVU sustava dostupne su na mrežnim stranicama Središnjeg prijavnog ureda (
poveznica),  kao i uvjeti za upis na studij (poveznica). 


 
Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - ljetni semestar 2016./2017. ak. god.
Monday, Apr 10 2017
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 4. travnja 2017. godine donesen je izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika za ljetni semestar 2016./2017. ak. god. 


 
Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - zimski semestar 2016./2017. ak. god.
Friday, Nov 04 2016
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci donesen je izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika za zimski semestar 2016./2017. akademske godine.