Preddiplomski studij Politehnika
Naziv studija: Preddiplomski studij Politehnika (jednopredmetni studij)
Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij
Oblik studija: redoviti studij
Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Na preddiplomskom studiju Politehnika studenti stječu naziv prvostupnika/prvostupnice politehnike. Tijekom studija upoznaju se s politehnikom kao primijenjenom znanosti: studenti stječu široko znanje iz više tehnika i tehnologija, a studij je posebno usmjeren na razvijanje tehničkog mišljenja. Zahvaljujući vrlo veliku udjelu praktičnog rada u praktikumima, studenti se pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, informatička, tehnološka i organizacijska znanja, koja im osiguravaju pronalaženje zaposlenja u računalnim centrima, u državnoj upravi i gospodarstvu. Ako student nakon stjecanja titule prvostupnika/prvostupnice politehnike želi nastaviti studiranje, na Sveučilištu u Rijeci može upisati dvopredmetni diplomski studij politehnike i informatike.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija Politehnika studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica politehnike te su osposobljeni za obavljanje poslova u laboratorijima i praktikumima te izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike u osnovnim i srednjim školama. Također, nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te sudjelovati u njihovu radu.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Sveučilištu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij Politehnika i informatika u fiksnoj kombinaciji).

Studijski program:
- za studente koji su upisali studij od akademske godine 2014./2015.
- za studente koji su upisali studij od akademske godine 2013./2014.
- za studente koji su upisali studij od akademske godine 2010./2011.
- za studente koji su upisali studij od akademske godine 2009./2010.

Upisi na preddiplomski studij Politehnika u 2017./2018. ak. god.
Utorak, 11.04.2017.
Sve informacije za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u 2017./2018. ak. god. možete pročitati ovdje.

Odluka Senata o troškovima upisa u 1. i više godine studija
Odluka Senata o visini participacije u troškovima studija (školarinama)
Odluka Senata o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija

 
Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika za ljetni semestar 2016./2017. ak. god.
Ponedjeljak, 10.04.2017.
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 4. travnja 2017. godine donesen je izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika za ljetni semestar 2016./2017. ak. god. 
 
Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika za zimski semestar 2016./2017. akademske godine
Petak, 04.11.2016.
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci donesen je izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika za zimski semestar 2016./2017. akademske godine.