Planovi nabava

Sukladno članku 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje godišnje planove nabava roba, radova i usluga.Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Thursday, Jan 18 2018
Plan nabave roba, radova i usluga 2018. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Monday, Sep 11 2017

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu


 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Wednesday, Mar 16 2016
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i susluga za 2016. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Friday, Feb 06 2015
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Friday, Feb 07 2014
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Friday, Feb 08 2013
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu