Programsko vijeće Rijeka EPK 2020.

Predsjednica:

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, Sveučilište u Rijeci


Članovi:

prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci

izv. prof. dc. sc. Ines Srdoč Konestra, Filozofski fakultet Rijeka

izv. prof. art. Letricija Linardić, Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

Dinko Jurjević, Studentski centar Rijeka

Senka Tomljanović, Sveučilišna knjižnica Rijeka

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Zoran Baljak, Sveučilište u Rijeci, Studentski kulturni centar

Ivana Golob, vanjska članica