Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Rezultati upisa u I. godinu studija i slobodna mjesta za jesenski rok

Sveučilište u Rijeci objavljuje rezultate upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija u 2015./2016.  ak. g. nakon ljetnog upisnog roka te slobodna upisna mjesta za jesenski rok.

Saznaj više

E-sustav prijava za upis u I. godinu diplomskih studija u 2015./2016.

Prijave za upis na diplomske studije provode se po prvi puta elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojem se pristupa putem mrežne stranice www.studij.hr. Molimo kandidate da redovito prate mrežnu stranicu www.studij.hr kao i mrežne stranice visokih učilišta/Sveučilišta. 
 

Saznaj više


Objavljen Natječaj za upis u I. godinu studija - I. razina

Sveučilište u Rijeci objavljuje natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016.
 

Konačni rezultati natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost


Senat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Evaluacijskog odbora za dodjelu stipendija za izvrsnost, donio je 12. svibnja 2015. Odluku o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015.
Obavijest o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora o stipendiranju studenti će dobiti putem elektroničke pošte.

Donesene odluke o dodjeli Rektorovih nagrada u 2014./2015. akademskoj godini

Odlukom Rektora i Senata studentima Sveučilišta u Rijeci dodijeljene su Rektorove nagrade u 2014./2015. akademskoj godini.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2014./2015.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2014./2015. ak. g. možete pogledati ovdje.


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše


Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta

Studentska prehrana
Studentski smještaj

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj

Ured za studentski standard

Zdravstvena zaštita studenata