Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Natječaj za upis u I. godinu studija - I. razina

Sveučilište u Rijeci raspiralo je Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te stručnih preddiplomskih studija u 2014./2015. akademskoj godini.

Objavljujemo privremenu rang-listu stipendista

Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost sastavio je privremenu RANG-LISTU studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2013./2014. akademskoj godini.  Dodijeljeno je ukupno 107 stipendija.
Studenti koji nisu ostvarili pravo na na stipendiju mogu podnijeti pisani prigovor Evaluacijskom odboru za dodjelu stipendija za izvrsnost zaključno do 18. travnja 2014. godine isključivo e-mailom na adresu: studiji@uniri.hr (razmatrat će se samo vlastoručno potpisan i skeniran prigovor). Protekom roka za prigovor utvrdit će se konačna rang-lista dobitnika stipendija. Konačnu rang-listu  usvaja Senat Sveučilišta u Rijeci.
Molimo studente da redovito prate mrežne stranice Sveučilišta u Rijeci na kojima ćemo objavljivati daljnje obavijesti.  

 

Objava Natječaja za dodjelu rektorovih nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad

U cilju promicanja znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada studenata Sveučlišta u Rijeci raspisan je Natječaj za dodjelu tri rektorove nagrade studentima i studenticama  Sveučilišta u Rijeci za najbolje studentske stručne/znanstvene/umjetničke radove. Pravo natjecanja imaju svi studenti i studentice viših godina preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija i  I. (prve) i viših godina diplomskih sveučilišnih studija. Nagrada se sastoji od priznanja i novčanog iznosa od 1000,00 kn. Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 23. travnja 2014.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2013./2014.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2013./2014. akademske godine možete pogledati ovdje.


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše

Iksica
SmartX

Studentska prehrana
Studentski smještaj
Sveučilišna smještajna agencija

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj

Besplatno pravno savjetovalište za studente

Zdravstvena zaštita studenata