Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Objavljen Natječaj MZOS-a za dodjelu državnih stipendija u 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. 

Prijave na natječaj podnose se do 8. studenog 2016. godine (uključujući i 8. studenoga). Saznaj više

Rezultati upisa u 2016./2017. ak. god. i slobodna mjesta za jesenski rok - I. razina

Sveučilište u Rijeci objavljuje rezultate upisa u I. godinu studija 2016./2017. akademske godine u ljetnom roku i slobodna upisna mjesta za jesenski rok

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija 2016./2017.

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 24. svibnja 2016. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini. Natječaj možete preuzeti ovdje. Cjelokupni postupak prijava i upisa u I. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate njihove mrežne stranice. 


Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike

Centar za ženske studije raspisao je Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike. Natječaj je otvoren od 1. svibnja do 1. listopada 2016. godine. Pravila natječaja: i prijavna dokumentacija mogu se pronaći na sljedećoj poveznici. 

Natječaj za upis u I. godinu studija 2016./2017. - I. razina (preddiplomski i integrirani studiji)

Sveučilište u Rijeci objavilo je 27. travnja 2016. Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017. Cjeloviti tekst Natječaja (s nadopunama od 16. i 18. svibnja) možete preuzeti ovdje


Arhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u 2016./2017. ak. god.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2016./2017. akademske godine (nadopunjenu kolegijima Akademije primijenjenih umjetnosti) možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta

skRipta - Riječki studentski vodič

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja