Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2016./2017. ak. god.

Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2016./2017. ak. god.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani RH koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica i ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene 
„Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci“ od 6. veljače 2015. godine. 

Krajnji rok za online prijave na natječaj je petak, 27. siječnja 2017. do 12:00 sati. 

Saznaj više

Natječaji za stipendije redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci raspisuje dva natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija:

1. Natječaj za podzastupljene
2. Natječaj za stipendije Fonda "Aleksandar Abramov".

Krajnji rok za online prijave na natječaje je petak, 23. prosinca 2016. u 10:00 sati. 

Saznaj više


Natječaj za dodjelu stipendija doktorandima

Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci.
Bit će dodjeljeno maksimalno 30 stipendija u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.

Kriteriji za utvrđivanje liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju su uspjeh u studiju, znanstveni i stručni kriteriji, a posebno će biti vrednovan uspostavljeni kontakt s mentorom u vezi s doprinosom nastavnim procesima na prve dvije razine studija u tekućoj akademskoj godini.

Prijave se vrše ispunjavanjem online obrasca (
poveznica).
 
Rok prijave na Natječaj produljen je do 10. siječnja 2017. godine u 9.00.

Saznaj više


Najuspješniji student s invaliditetom u 2015./2016. ak. god.

Sveučilište u Rijeci objavljuje da je, nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju odluke rektora od 25. studenog 2016. godine, za najupješnijeg studenta s invaliditetom u ak. god. 2015./2016. izabran Tino Vodanović, redoviti student 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kulturologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u 2015./2016.

Na prijedlog Ureda za studente s invaliditetom Studentskog savjetovališnog centra Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u akademskoj godini 2015./2016. Najuspješnijem studentu dodjelit će se jednokratna novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn.
Krajnji rok za podnošenje prijava na natječaj je 21.11. 2016. godine (datum poštanskog žiga).
Natječaj
Prijavni obrazac 


Arhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u 2016./2017. ak. god.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2016./2017. akademske godine (nadopunjenu kolegijima Akademije primijenjenih umjetnosti) možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta (za studente)

skRipta - Riječki studentski vodič

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja