Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Slobodna mjesta za upis u I. godinu studija 2014./2015 u jesenskom roku - I. razina studija

Sveučilište u Rijeci objavljuje broj upisanih studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih sveučilišnih studija u 2014./2015. akademskoj godini u ljetnom upisnom roku i broj slobodnih mjesta za jesenski rok.


Obavijest o uplati stipendija iz Programskih ugovora

Poštovane studentice/ studenti,

Stipendije po 4 provedena natječaja (DIPLOMSKI, STEM/IT, PODZASTUPLJENI, STRANCI) uplaćene su 16. srpnja 2014. godine.

Obavijest studentima o potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija iz programskih ugovora

Poštovane studentice i studenti, dobitnici stipendija iz programskih ugovora,  obavještavamo vas da je započelo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija!

Molimo studente/ice, dobitnike/ce 

stipendija

da ugovore dođu potpisati od ponedjeljka 30. lipnja do  petka 4. srpnja u Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, u  vremenu od 12:30 do 15:30 sati (3. kat desno – prostorija broj 3).

Ako student ne pristupi potpisivanju ugovora u navedenom razdoblju, smatrat će se da odustaje od ostvarenog prava na stipendiju.  

Ako je student spriječen, može kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će umjesto njega potpisati ugovor.


Objava konačne liste dobitnika stipendija iz programskih ugovora u 2013./2014. akademskoj godini

Poštovane studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci!
Rektor Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Evaluacijskog odbora za dodjelu stipendija iz programskih ugovora, donio je 17. lipnja 2014. godine
Odluku o dodjeli stipendija iz programskih ugovora u 2013./2014. akademskoj godini.
Dobitnicama i dobitnicima stipendija čestitamo i molimo da prate mrežne stranice Sveučilišta na kojima će tijekom sljedećih dana biti objavljene upute za potpisivanje ugovora o stipendiranju. Svima ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu.


Kako je studirati u RH? Reci nam!

Pozivaju se studentice i studenti preddiplomskog i diplomskog studija da do 30. lipnja 2014. godine ispunjavanjem online upitnika sudjeluju u istraživanju o socijalnim i ekonomskim uvjetima studentskoga života koje se provodi u sklopu međunarodnoga projekta EUROSTUDENT. Cilj projekta je ispitati zadovoljstvo studenata uvjetima studiranja te usporediti podatke o studentskim populacijama 27 zemalja Europe. Anonimnom online upitniku pristupa se putem mrežne stranice www.eurostudent.hr, a sve informacije u vezi s istraživanjem moći će se pratiti i na Facebook stranici EUROSTUDENT.hr (http://goo.gl/hgdLIu).

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2013./2014.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2013./2014. akademske godine možete pogledati ovdje.


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše

Iksica
SmartX

Studentska prehrana
Studentski smještaj
Sveučilišna smještajna agencija

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj

Besplatno pravno savjetovalište za studente

Zdravstvena zaštita studenata