Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Produžen rok za prijavu na Natječaj za stipendije iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

Raspisan je Natječaj za stipendije iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov". Stipendije su namijenjene studentima/icama slabijeg imovinskog stanja za pokriće participacije u troškovima studija u 2013./2014. akademskoj godini i kao potpora studentima koji su posebno socijalno/financijski ugroženi.

Prijave na natječaj podnose se isključivo elektroničkim putem (online) zaključno do ponedjeljka, 17. studenog 2014. godine.

Saznaj više

Poziv na II. simpozij KORACI ZA BUDUĆNOST BEZ NASILJA - NASILJE I MLADI

II. simpozij KORACI ZA BUDUĆNOST BEZ NASILJA - NASILJE I MLADI održat će se u četvrtak, 20. studenog 2014. godine u Opatiji, u hotelu Adriatic s početkom u 9:00.

Cilj Simpozija je ukazati na problem nasilja u društvu, probleme vezane za prepoznavanje nasilja, prijavu sumnje na nasilje, postupak s nasilnikom i žrtvom nasilja te istaknuti primjere dobre prakse, kako iz Hrvatske, tako i iz regije, koji mogu poslužiti kao platforma za predlaganje mogućih rješenja.  
Na Simpoziju možete sudjelovati aktivno, prijavom poster-prezentacije do 25. rujna 2014. godine (samostalno ili u koautorstvu). Posebno se potiče prijava studentskih i učeničkih poster-prezentacija. Prijave za pasivno sudjelovanje na Simpoziuju zaprimaju se do 1. studenog 2014. godine na e-mail  nzzjzpgz@gmail.com.  Kotizacija je 200,00. kn.


Slobodna mjesta za upis u I. godinu studija 2014./2015 u jesenskom roku - I. razina studija

Sveučilište u Rijeci objavljuje broj upisanih studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih sveučilišnih studija u 2014./2015. akademskoj godini u ljetnom upisnom roku i broj slobodnih mjesta za jesenski rok.Obavijest o uplati stipendija iz Programskih ugovora

Poštovane studentice/ studenti,

Stipendije po 4 provedena natječaja (DIPLOMSKI, STEM/IT, PODZASTUPLJENI, STRANCI) uplaćene su 16. srpnja 2014. godine.

Obavijest studentima o potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija iz programskih ugovora

Poštovane studentice i studenti, dobitnici stipendija iz programskih ugovora,  obavještavamo vas da je započelo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija!

Molimo studente/ice, dobitnike/ce 

stipendija

da ugovore dođu potpisati od ponedjeljka 30. lipnja do  petka 4. srpnja u Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, u  vremenu od 12:30 do 15:30 sati (3. kat desno – prostorija broj 3).

Ako student ne pristupi potpisivanju ugovora u navedenom razdoblju, smatrat će se da odustaje od ostvarenog prava na stipendiju.  

Ako je student spriječen, može kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će umjesto njega potpisati ugovor.Arhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u zimskom semestru 2014./2015.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u zimskom semestru 2014./2015. akademske godine možete pogledati ovdje.


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše

Iksica
SmartX

Studentska prehrana
Studentski smještaj
Sveučilišna smještajna agencija

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj

Besplatno pravno savjetovalište za studente

Zdravstvena zaštita studenata