Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost

Sveučilište u Rijeci je raspisalo Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u 2014./2015. akademskoj godini.  

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani RH/EU koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim, i integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu „studenti“) koji ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene „Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost  studentima Sveučilišta u Rijeci“

Online prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 25. ožujka 2015. godine u 14:00 sati.


Saznaj više

2. Međunarodna studentska konferencija "Izazovi u odgoju i obrazovanju"

Studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu organiziraju 2. Međunarodnu studentsku konferenciju „Izazovi u odgoju i obrazovanju“ koja će se održati 22. i 23. svibnja 2015. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu.

Saznaj više


Rezultati Natječaja za dodjelu stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

 
Poštovani studenti, obavještavamo vas da je, na prijedlog Povjerenstva Fonda Aleksandar Abramov, Senat Sveučilišta u Rijeci, na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donio Odluku o dodjeli stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" u 2014. godini. Odluku Senata s popisom stipendista možete pogledati ovdje.

Pozivamo studente na koje se ne odnosi točka IV. Odluke Senata da od 12. do 16. siječnja 2015. g. dođu potpisati ugovor o stipendiranju u Centar za studije Sveučilišta u Rijeci, zgrada Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, Rijeka, prostorija br. 039 (prizemlje - lijevo) u terminu od 11:30 do 15:30 sati.

Ako je student spriječen, može kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će umjesto njega potpisati ugovor.

 

 


Produžen rok za prijavu na Natječaj za stipendije iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

Raspisan je Natječaj za stipendije iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov". Stipendije su namijenjene studentima/icama slabijeg imovinskog stanja za pokriće participacije u troškovima studija u 2013./2014. akademskoj godini i kao potpora studentima koji su posebno socijalno/financijski ugroženi.

Prijave na natječaj podnose se isključivo elektroničkim putem (online) zaključno do ponedjeljka, 17. studenog 2014. godine.

Saznaj više


Poziv na II. simpozij KORACI ZA BUDUĆNOST BEZ NASILJA - NASILJE I MLADI

II. simpozij KORACI ZA BUDUĆNOST BEZ NASILJA - NASILJE I MLADI održat će se u četvrtak, 20. studenog 2014. godine u Opatiji, u hotelu Adriatic s početkom u 9:00.

Cilj Simpozija je ukazati na problem nasilja u društvu, probleme vezane za prepoznavanje nasilja, prijavu sumnje na nasilje, postupak s nasilnikom i žrtvom nasilja te istaknuti primjere dobre prakse, kako iz Hrvatske, tako i iz regije, koji mogu poslužiti kao platforma za predlaganje mogućih rješenja.  
Na Simpoziju možete sudjelovati aktivno, prijavom poster-prezentacije do 25. rujna 2014. godine (samostalno ili u koautorstvu). Posebno se potiče prijava studentskih i učeničkih poster-prezentacija. Prijave za pasivno sudjelovanje na Simpoziuju zaprimaju se do 1. studenog 2014. godine na e-mail  nzzjzpgz@gmail.com.  Kotizacija je 200,00. kn.Arhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2014./2015.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2014./2015. akademske godine možete pogledati ovdje   


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše

Iksica
SmartX

Studentska prehrana
Studentski smještaj
Sveučilišna smještajna agencija

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj


Zdravstvena zaštita studenata