Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Odluka o dodjeli stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

 
Senat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Povjerenstva Fonda "Aleksandar Abramov", donio je 26. siječnja 2016. Odluku o dodjeli stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov".

Saznaj više

Privremene rang-liste stipendista iz Programskog ugovora

Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2015./2016. objavljuje privremene rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju.


Saznaj više


Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2015./2016.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini.  

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani RH/EU koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci i ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene „Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost  studentima Sveučilišta u Rijeci“ od 6. veljače 2015. godine.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 12. veljače 2016. godine u 14:00 sati.  

Saznaj više


Natječaj za novčanu nagradu najuspješnijem studentu/ici s invaliditetom

 
Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu novčane nagrade najuspješnijem studentu/ici s invaliditetom u akademskoj godini 2014./2015. Jednokratna novčana nagrada dodjeljuje se jednom godišnje prema inicijativi Ureda za studente s invaliditetom Studentskog savjetovališnog centra Sveučilišta.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. studenoga 2015.

Saznaj više


Hrvatska rapsodija za studente

HNK Ivana pl. Zajca poziva studente riječkog Sveučilišta na izvedbu Hrvatske rapsodije (Horvat - Marković Matthis po motivima Hrvatske rapsodije Miroslava Krleže) u srijedu, 21. listopada u 19.30 te na tribinu nakon odgledane predstave. 

Cijena ulaznice za studente: 20,00 kn.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2015./2016. 

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2015./2016. ak. god. možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta

skRipta - Riječki studentski vodič

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja