Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Ljetna škola "Summer School on Entrepreneurship"

Od 19. do 24. kolovoza 2015. u Alpbachu, Austrija održat će se ljetna škola pod nazivom „Summer School on Entrepreneurship“. Usmjerena je na doktorande i mlade nastavnike u području tehnologije, matematike i prirodnih znanosti koji svoje istraživačke ideje žele dovesti na tržište. 

Prijave za sudjelovanje u ljetnoj školi "Alpbach Summer School on Entrepreneurship" primaju se do 17. travnja 2015. - http://www.alpbach.org/entrepreneurship

Saznaj više

Privremene rang liste stipendija iz PU

Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija Sveučilišta u Rijeci u ak. g. 2014./2015. objavljuje Privremene rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na potporu.
Svaki prijavitelj ima pravo uputiti prigovor Evaluacijskom odboru do petka 27. ožujka 2015. (slanjem e-pošte na studiji@uniri.hr). Biti će razmatrani isključivo vlastoručno potpisani i skenirani prigovori. Nakon proteka roka za podnošenje prigovora i razmatranja istih, biti će sastavljena konačna lista dobitnika stipendija koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta.
 

Saznaj više


Raspisani natječaji za dodjelu Rektorovih nagrada

Sveučilište u Rijeci raspisalo je četiri natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada u 2014./2015. akademskoj godini.  

Prijave na natječaje zaprimaju se zaključno s 31. ožujka 2015. u 12 sati.


Saznaj više


Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost

Sveučilište u Rijeci je raspisalo Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u 2014./2015. akademskoj godini.  

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani RH/EU koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim, i integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu „studenti“) koji ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene „Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost  studentima Sveučilišta u Rijeci“

Online prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 25. ožujka 2015. godine u 14:00 sati.


Saznaj više


2. Međunarodna studentska konferencija "Izazovi u odgoju i obrazovanju"

Studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu organiziraju 2. Međunarodnu studentsku konferenciju „Izazovi u odgoju i obrazovanju“ koja će se održati 22. i 23. svibnja 2015. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2014./2015.
Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost izabrati, osim izbornih kolegija ponuđenih na matičnoj ustanovi, izborne kolegije sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2014./2015. akademske godine možete pogledati ovdje.


Što? Gdje? Kako? - vodič SCR za brucoše

Iksica
SmartX

Studentska prehrana
Studentski smještaj
Sveučilišna smještajna agencija

Poslovi za studente - student servis

Studentske udruge

Studentski pravobranitelj


Zdravstvena zaštita studenata