Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Natječaj za upis u I. godinu studija 2016./2017. - I. razina (preddiplomski i integrirani studiji)

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2016. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017.
Natječaj možete preuzeti ovdje

Dobitnici stipendija za izvrsnost u 2015./2016. akad. god.

Senat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Evaluacijskog odbora za dodjelu stipendija za izvrsnost, donio je 26. travnja 2016. godine Odluku o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini. 

Saznaj više


Odluka Senata o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost u 2015./2016. akad. god.

 
Senat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog dekana/pročelnika, donio je 26. travnja 2016. godine Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2015./2016. 

Saznaj više


Stipendije za izvrsnost - objava privremene rang-liste stipendista

 
Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost u 2015./2016. akademskoj godini.

Saznaj više


Raspisana 4 natječaja za Rektorove nagrade

Sveučilište u Rijeci 14. ožujka 2016. godine raspisalo je četiri natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada  u  2015./2016. akademskoj godini:  

- Rektorovu nagradu za studenta volontera godine
 
- Rektorovu nagradu za studentski aktivizam
 
- Rektorovu nagradu za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad
 
- Rektorovu nagradu za sport
 
Rok za prijavu: 4. travnja 2016. u 12.00.
 

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u ljetnom semestru 2015./2016. 

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u ljetnom semestru 2015./2016. ak. god. možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta

skRipta - Riječki studentski vodič

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja