Dokumenti


Normativni akti
Normativni akti Sveučilišta su Statuti i pravilnici. Njima se uređuje cjelokupno djelovanje Sveučilišta.


Saznaj više
 
Izvješća o provedbi Strategije
Sastavnice Sveučilišta jednom godišnje izvještavaju Senat o napredovanju i ispunjavanju ciljeva Strategije  putem obrasca Izvješće o provedbi Strategije. Integralni Izvještaj o provedbi Strategije donosi Senat i o istome izvješćuje javnost.
Saznaj više
 
Financijski planovi i izvješća
 
Saznaj više
 
Strateški i policy dokumenti
„Pod pojmom temeljnog dokumenta o politikama Senat Sveučilišta u Rijeci podrazumijeva smjer i metode odabrane među mogućim alternativama kojima će se ostvariti zacrtani ciljevi, odnosno plan djelovanja s ciljem provođenja odluka ili strateških ciljeva“
Saznaj više
 
Obrasci i upute
Upute i obrasci za preuzimanje

Saznaj više