Sustav osiguravanja kvalitete


Politika kvalitete Sveučilišta u Rijeci

 

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Sveučilišta u Rijeci definiranim u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007. - 2013. utvrđuje se

 

POLITIKA KVALITETE

 

 

Sveučilište u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:

 • Uspostavu i poboljšanje sustava osiguranja kvalitete na temelju ESG, nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguranja kvalitete;
 • Razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu;
 • Stvaranje poticajnog okruženja za rad na Sveučilištu;
 • Istraživanje i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu Sveučilišta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djelujemo;
 • Transparentnost u radu i odgovorno poslovanje;
 • Kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Sveučilišta.

rektor

prof. dr. sc. Pero Lučin 

 


Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje ikoordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika na svim područjima djelovanja.
Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti, Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih znanstvenih istraživanja i kvalitetu doprinosa razvoju zajednice.

 


Strategija za unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu se temelji na:
  

 • Poticanju stalne rasprave o kvaliteti te širenju kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice;
 • Razvoju te organizaciji evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanjerazličitih aspekata kvalitete obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, javnog mijenja);
 • Osiguravanju permanentnih povratnih informacija od studenata, uz uvažavanje njihovih primjedbi, prijedloga i kritika;
 • Definiranju standarda i kriterija kvalitete na Sveučilištu u Rijeci;
 • Razvoju internih mehanizama (postupaka) za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete;
 • Osiguranju učinkovitosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na razini sastavnica;
 • Poticanju i osiguranju razvoja kadrova – osiguravanje profesionalnog usavršavanja nastavnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja.