Za medije
Senat upozorava na nered u visokom obrazovanju
ODRŽANA 45. SJEDNICA SENATA
 
Senat upozorava na nered u visokom obrazovanju
Na posljednjoj, u ovoj kalendarskoj godini, 45. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, donesena je odluka o  pokretanju postupka za  izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2013. – 2016. Izborna sjednica zakazana je za 19. veljače 2013. godine.  
Na sjednici Senata u izbor u više znanstveno-nastavno zvanje potvrđeni su:  dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet, 5 godina;  dr. sc. Hrvoje Lalić, Medicinski fakultet, 5 godina;  dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet, 5 godina;  dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet, 5 godina.
U naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđena je: dr. sc. Vesna Eraković Haber, Medicinski fakultet, 5 godina.
 Povjera izvođenja nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci inozemnom profesoru potvrđena je Marku Renčelju.
 
Za istaknuti je da je Senat podržao inicijativu dekana Medicinskog fakulteta prof. dr. Alana Šustića da se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta uputi dopis upozorenja o dvojbenoj legalnosti doktorskog studija  biomedicine u Centru za mir  razvoj (ECPD) u Puli.
ECPD je  ustanovljen od strane UN-a u doba hladnog rata kako bi bio svojevrsna brana u uspostavi mira. Također je tu  ulogu imao i u vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji kada je otvoreno niz centara u zemljama Balkana. U međuvremenu, nažalost, Centar postaje poligon za otvaranje brojnih studija koji nemaju dopusnicu i tako postaje pravi „Eldorado u visokom obrazovanju“. Dio nadležnih institucija je upoznat (vidi primjer u privitku), no osim „mlakih“ naputaka ne čini se ništa, a brojni zainteresirani za ovu profesiju bivaju prevareni.
pula
 
Održana 43. sjednica Senata
Današnja sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci bila je, uz niz „rutinski“ odrađenih točaka uglavnom prigoda za najavu niz događanja na Sveučilištu u Rijeci. Tako je rektor prof. dr. Pero Lučin u svomu izvješću spomenuo Smotru Sveučilišta koja bi trebala biti održana u prvoj polovici prosinca, ali u nešto suvremenijoj formi. Naime, najvjerojatnije će smotra biti virtualnog karaktera, a njezino otvaranje bila bi prigoda za organizaciju okrugloga stola o temama zanimljivim budućim brucošima. Zadovoljstvo je izraženo i procesom realizacije zajedničkog projekta Grada Rijeke i Sveučilišta unapređenja studentskog standarda u domeni kulture „USUD kulture“ , kao i napredovanjem programa Erasmus te potpisivanjem ugovora o suradnji s inozemnim sveučilištima.
Najavljen je i početak javne rasprave o Nacrtu inovacijske strategije koja je ujedno i podloga za izradu Strategije Sveučilišta 2014 – 2020.
U okviru obilježavanja 40. obljetnice Sveučilišta bit će i promocija počasnog doktora Sveučilišta u Rijeci Mihalyia Csikszentmihalyia, inače po rođenju Riječanina. Dr.  Csikszentmihalyi je vodeći svjetski autoritet u području kreativnosti i ljudske sreće i  doprinos svjetskoj znanosti dao je upravo u području pozitivne psihologije.
U više znanstveno nastavno zvanje trajno su potvrđeni dr. sc. Bojana Brajenović- Milić, medicinski fakultet; dr. sc. Jasna Hudek-Kneževeić, Filozofski fakultet; dr. Krešimir Pavelić, Odjel za biotehnologiju i dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a na trajanje od 5 godina potvrđeni su: dr. sc. Snježana Bajek, Medicinski fakultet; dr. sc. Igor Kardum, Filozofski fakultet i dr. sc. Nino Stojaković, Tehnički fakultet. 
Studenti su najavili tradicionalnu brucošijadu koja je ove godine zakazana za 25. listopada, a prikupljena sredstva idu u Fond „Aleksandar Abramov“.
 
Održana 42. sjednica Senata

Racionalizacija rashoda poslovanja i njihovo stavljanje u okvire proračunskih mogućnosti, bila je jedan od točaka 42. sjednice Senata koja je izazvala živu raspravu. Naime, poruka  iz Ministarstva financija da će proračun iduće godine biti „tanji“ 15 posto za materijalne i 5 za plaće, pred članove Senata stavila je i obvezu detaljnog planiranja i racionaliziranja poslovanja. Prema najavama koje stižu iz MZOS-a „stezanje remena“  predviđeno je i u području znanstveno-istraživačkoga rada što pretpostavlja da će prolaziti samo iznimno dobro osmišljeni, veći  projekti.  Ozbiljnost situacije ogleda se i u činjenici da je sljedeća sjednica Rektorskoga zbora, najavljena za 28. rujna, u cijelosti posvećena temi o znanstveno-istraživačkoj politici.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin osvrnuo se i na rezultate upisa u narednu akademsku godinu naglasivši kako su kvote već u ljetnom roku popunjene 94 posto, a zadovoljstvo je iskazano i obranjenim doktorskim disertacijama kojih je do kolovoza bilo 120, a prosjek je 40-ak godišnje.

U više   znanstveno-nastavno zvanje, u trajanju od 5 godina, potvrđeni dud r. sc. Duško Pavletić i dr. sc. Mladen Perinić s  Tehničkog fakulteta.  

 
Održana 42. sjednica Senata

Racionalizacija rashoda poslovanja i njihovo stavljanje u okvire proračunskih mogućnosti, bila je jedan od točaka 42. sjednice Senata koja je izazvala živu raspravu. Naime, poruka  iz Ministarstva financija da će proračun iduće godine biti „tanji“ 15 posto za materijalne i 5 za plaće, pred članove Senata stavila je i obvezu detaljnog planiranja i racionaliziranja poslovanja. Prema najavama koje stižu iz MZOS-a „stezanje remena“  predviđeno je i u području znanstveno-istraživačkoga rada što pretpostavlja da će prolaziti samo iznimno dobro osmišljeni, veći  projekti.  Ozbiljnost situacije ogleda se i u činjenici da je sljedeća sjednica Rektorskoga zbora, najavljena za 28. rujna, u cijelosti posvećena temi o znanstveno-istraživačkoj politici.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin osvrnuo se i na rezultate upisa u narednu akademsku godinu naglasivši kako su kvote već u ljetnom roku popunjene 94 posto, a zadovoljstvo je iskazano i obranjenim doktorskim disertacijama kojih je do kolovoza bilo 120, a prosjek je 40-ak godišnje.

U više   znanstveno-nastavno zvanje, u trajanju od 5 godina, potvrđeni dud r. sc. Duško Pavletić i dr. sc. Mladen Perinić s  Tehničkog fakulteta.  

 
Održana 41. sjednica Senata

Na posljednjoj, prije ljetne stanke, sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u svomu izvješću rektor Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin ukratko je izvijestio članove Senata o proteklim događanjima te također, najavio zadatke koji očekuju Sveučilište s početkom jeseni, odnosno nove akademske godine.

Podsjetio je, između ostaloga, na održanu primopredaju zgrade Sveučilišnih odjela za matematiku, fiziku, informatiku i biotehnologiju (uz utvrđene nedostatke na fasadi i ostatku građevine) u Sveučilišnom kampusu u Rijeci, te na primopredaju platoa meteorološke postaje u Sveučilišnom kampusu u Rijeci, u sklopu međunarodnog hrvatsko–japanskog projekta Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (voditelj projekta prof. dr. sc. Nevenka Ožanić).

U okviru Rektorova izvješća, članovi Senata raspravljali su i o nedavno održanom Okruglom stolu o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru na kojem su sudjelovali zamjenica ministra MZOS-a Marija Lugarić sa suradnicima i članovima Povjerenstva koji je predložilo Nacrt, te se time uključilo u javnu raspravu koja će biti otvorena do 6. kolovoza 2012. Godine. Zaključak je Senata kako se radi o iznimno važnom dokumentu o kojemu se nužno treba očitovati, odnosno uključiti se svojim prijedlozima i primjedbama u javnu raspravu.

Rektor se osvrnuo i na  seminar u okviru Tempus projekta ACCESS na kojemu je sudjelovalo više od trideset predstavnika sveučilišta iz RH, Švedske, Njemačke, Nizozemske i Slovenije te predstavnici MZOS-a, istaknuvši kako je  projekt u finalnoj fazi, te se  na seminaru raspravljalo o konačnim dokumentima vezanim uz komparativnu analizu sustava financiranja visokog obrazovanja i zaključnom dokumentu o modelu financiranja ravnopravnog pristupa studenta sustavu visokog obrazovanja.

Najavljena je  14. CARNet-ova korisnička konferencija CUC 2012 koja će biti održana od 12. do 14. studenog 2012. na Kampusu SuRi.
Kada je riječ o međunarodnoj suradnji treba kazati da je SuRi do danas sklopilo 132 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama. U skladu s potpisanim ugovorima, studenti SuRi imaju na raspolaganju 261 mjesto na inozemnim sveučilištima, a inozemni Erasmus studenti 202 mjesta na sastavnicama SuRi. Prihvaćena je i ponuda za sudjelovanje na projektu „Internationalization of learning outcomes“ u sklopu IPA natječaja „Further development and implementation of the Croatian Qualifications Framework“ .

Rektor je najavio i niz aktivnosti vezanih uz obilježavanje 40. obljetnice Sveučilišta,od kojih su već neke pokrenute, a s programom obilježavanja počet će se već u listopadu ove godine, dok je završna svečanost najavljena za 17. svibnja 2013., na dan kada je osnovano Sveučilište.

U više znanstveno – nastavno zvanje potvrđeni su dr. sc. Darko Dukovski, Filozofski fakultet, trajno, dr. sc. Alan Šustić, Medicinski fakultet, trajno i dr. sc. Nela Vlahinić – Dizdarević, Ekonomski fakultet, trajno. Dr. sc. Mario Pečarić, Ekonomski fakultet i dr. sc. Ivona Uhač, Medicinski fakultet, potvrđeni su u zvanje redovitih profesora u trajanju od 5 godina.
 

E.M.Š.

Dnevni red

 
Održana 40. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija redovitih studenata u akademskoj godini 2012/2013., jedna je od točaka 40. sjednice Senata, usvojena nakon poduže rasprave, no predstavnici studenata bili su suzdržani. Naime, odluka je promijenjena u odnosu na prošlogodišnju, pa tako u članku II stoji da „Uvjet ostvarenja prava na svaku narednu pojedinačnu godinu studija bez plaćanja participacije jest stjecanje minimalnog broja ECTS bodova potrebnog za ostvarenje prava na subvenciju MZOS-a.“ Nadalje, studenti koji su tijekom akademske godine stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije predviđene za određeni studij. Odluku o visini školarine za svaku akademsku godinu utvrđuje Senat.
Studenti koju su stekli manje od minimalnog broja ECTS bodova potrebnog za ostvarenje prava na subvenciju MZOS, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su platiti participaciju koja odgovara umnošku ECTS bodova ponovo upisanih kolegija i utvrđene novčane vrijednosti jednog ECTS boda čiji iznos za svaku akademsku godinu utvrđuje Senat. Treba istaknuti kako riječko Sveučilište i ove godine ima najniži prag, odnosno 30 ECTS-a, za razliku od ostalih Sveučilišta gdje taj prag iznosi 42 i više ECTS-a, a uz to posebno je regulirana socijalna kategorija kroz Fond „Aleksandar Abramov“, gdje je dovoljno ostvariti 18 ECTS-a.
Posebnost riječkog Sveučilišta je i odredba prema kojoj za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova te ostvarili prosječnu ocjenu 4,5 (i/ili prosječnu težinsku ocjenu veću od 80% na preddiplomskim studijima i 90% na diplomskim studijima), troškove navedene participacije snosi sastavnica/nositelj studijskog programa.
U svomu izvješću rektor Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin još je jednom čestitao dobitnicima Nagrade Grada Rijeke istaknuvši kako je Sveučilište ponosno na dodijeljenu nagradu za životno djelo akademiku Danielu Rukavini, bivšem rektoru Sveučilišta, kao i na dodijeljene godišnje nagrade za posebne zasluge osobama koje je predložilo upravo Sveučilište - prof. dr. sc. Nevenki Ožanić, dipl. ing. građ., prof. dr. sc. Jeleni Roganović, dr. med. i prof. dr. sc. Olegu Petroviću, dr.med.
Senat je na sjednici u više znanstveno-nastavno zvanje trajno potvrdio dr. sc. Branimira Pavkovića s Tehničkog fakulteta i dr. sc. Mladena Petravića s Odjela za fiziku, dok je u više umjetničko – nastavno zvanje u trajanju od 5 godina potvrđena Emilija Duparova s Akademije primijenjenih umjetnosti. U naslovno umjetničko – nastavno zvanje docent iz umjetničkog područja, polja kazališna umjetnost, grane kazališna režija izabrana je Lenka Udovički.
 
E.M.Š.
 
Održana 37. sjednica Senata
Izvješćem rektora Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pere Lučina započela je, već uobičajeno, i današnja sjednica Senata.

Rektor se između ostalog, osvrnuo na prijedloge Zakona o znanosti i visokom školstvu, budući da su trenutačno na javnoj raspravi te pozvao članove Senata da do početka idućeg tjedna dostave svoje primjedbe kako bi Sveučilište objedinilo tekst i uputilo ga resornome Ministarstvu. Jedna od temeljnih primjedbi većine članova Senata vezane uz novi Zakon odnosila se je na prekratak rok predviđen za javnu raspravu.

Osim toga, Rektor je objavio i termin ovogodišnjeg, 39. po redu Dana Sveučilišta – Dies Academicus koji će biti održan 22. svibnja.

Senat je potom, jednoglasno potvrdio izbor prof. dr. sc. Jože Perića za novog/starog dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.
Također je potvrđen izbor dr. sc. Gorana Turkalja u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Tehničkom fakultetu, dok je dr. sc. Marku Radačiću potvrđen isti, ali naslovni izbor na Medicinskom fakultetu.
Na rok od 5 godina u zvanje redovitih profesora potvrđeni su i dr. sc. Eduard Kunštek na Pravnom fakultetu te dr. sc. Jasminka Giacometti na Sveučilišnom odjelu za biotehnologiju.

Prihvaćene su i sve izmjene i dopune studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i to: Odjela za matematiku, sveučilišnih diplomskih studija Matematika (nastavnički smjer), Matematika i informatika (nastavnički smjer) te Diskretna matematika i primjene. Isto tako prihvaćene su i sve izmjene sveučilišnih preddiplomskih studija Fizika, Odjela za fiziku te Informatika, Odjela za informatiku, a uz njih i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Pravnoga fakulteta.

Kao i svake godine, polovicom II. semestra, na svim sastavnicama pripremaju se odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i stručnih studija na riječko Sveučilište.
Senat je prihvatio sve prijedloge o broju mjesta za upis u akademskoj 2012./13. godini, a na temelju kojih će se raspisivati natječaj. Valja naglasiti da je u odnosu na prethodne godine Ekonomski fakultet značajno smanjio upisne kvote, točnije Fakultet će upisivati 150 redovitih i 200 izvanrednih studenata, od čega 100 kandidata u Rijeci, a 100 u Bjelovaru.
Zaključeno je da troškovi upisa u I. godinu i više godine svih studija kao i dodatne provjere znanja koje provode pojedine sastavnice, odnosno troškovi razredbenih postupaka (za kandidate starije od 24 godine) ostaju na razini prošlogodišnjih!

Članovi Senata podržali su prijedlog odluke o lokacijama objekata II. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci u koju ulaze: objekti studentskog smještaja, Društveno-kulturni centar, zgrada za translacijsku medicinu, Medicinski fakultet, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Tehnički fakultet, Ekonomski fakultet, sportska dvorana, toplana i plinsko-redukcijska mjerna stanica, infrastruktura, šetnice, prometnice, trgovi i otvoreni sportski tereni.
E.M.Š.
 
Održana 36. sjednica Senata

Iako rutinska 36. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, zbog opsežnog dnevnog reda i rasprave potrajala je četiri sata.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin osvrnuo se na nedavno održanu 2. Akademsku donatorsku večeru, te još jednom zahvalio svima koji su doprinijeli na uspješnoj realizaciji toga iznimno važnog događaja, podsjetivši da je prikupljeno 160.900,00 kuna, od čega 14.500,00 kuna  iznose uplate za kupljene slike koje je donirala Akademija primijenjenih umjetnosti.

Za ovu je sjednicu najavljena je i tematska  točka „Reforma doktorskih studija“, međutim, kako je pojasnio Rektor , zbog  važnosti navedene tematike ona je odgođena za sljedeći mjesec kada će biti održana, osim redovite i izvanredna sjednica posvećena upravo toj problematici.

U nastavku sjednice u viša znanstveno – nastavna zvanja potvrđeni su: dr. sc. Ivo Ipšić, Tehnički fakultet, trajno; dr sc. Dražen Kovač, Medicinski fakultet, trajno; dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Tehnički fakultet, trajno; dr. sc. Ines Brajac, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Željko Jeričević, Medicinski fakultet, 5 godina, a ispravljena je i prethodna odluka za dr. sc. Stanimira Vuka-Pavlovića, Odjel za biotehnologiju koji je izabran u trajno zvanje redovitog profesora.

Članovi Senata prihvatili su i izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu o čemu je izvijestila ravnateljica Zaklade izv. prof. Sanja Barić koja je podsjetila na programe i projekte Zaklade napominjući da je Zaklada u proteklih 9 godina od svoga osnutka prikupila 8.400.000,00 kuna od čega je neposredno u akademsku zajednicu distribuirala oko 6.500.000,00 kuna.

I predstavnici studenata izvijestili su Senat o svojim aktivnostima, okončanom natječaju za studentske projekte te najavili Studentski dan koji će biti održan početkom lipnja i raspisivanje izbora za studentske predstavnike.  

Prihvaćeno je i osnivanje novih studijskih programa: sveučilišnog preddiplomskog studija Menadžment održivog razvoja i sveučilišnog diplomskog studija Održivi razvoj turizma, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji zapravo ne znače povećanje kvota već se radi o restrukturiranju i inovacijama postojećeg programa. 

Podržano je i osnivanje poslijediplomskog specijalističkog studija Ortopedija Medicinskog fakulteta, te usvajanje programa cjeloživotnog učenja Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš.

Kada je riječ o kvotama, one su bile predmet rasprave u okviru posljednje točke dnevnog reda Akcijski plan za podizanje kvalitete nastavne i znanstvene djelatnosti na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, o čemu će zasigurno još biti rasprave. Naime, temeljem akreditacijskog postupka za sve ekonomske fakultete u Hrvatskoj zatraženo je smanjivanje kvota što je uvjet za dobivanje dopusnice, nakon tri godine koliko traje privremena.

E.M.Š.

  
 

 
Održana 35. sjednica Senata

Utvrđivanje strateških profila Sveučilišta u Rijeci za potrebe kreditiranja studenata, jedna je od 18 točaka današnje sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci koju zasigurno treba istaknuti. Naime, prema pojašnjenju prorektorice za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježane Prijić - Samaržija radi se o dokumentu kojim se nastoji odgovoriti na zahtjeve tržišta rada, ali i interese studenata.

Dakle, na temelju Izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i strateških prioriteta Sveučilišta izvedena  su tri kriterija: deficitarna zanimanja na području Primorsko – goranske županije, deficitarna zanimanja na nacionalnoj razini, dok je treći kriterij interes studenata. Tako prvu skupinu strateških profila za naredne četiri godine čine oni koji zadovoljavaju sva tri kriterija (strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, računarstvo, informatika), drugoj skupini pripadaju oni koji ispunjavaju dva (fizika, matematika, zdravstvo, farmacija, građevinarstvo), dok u treću skupinu uvjetno rečeno spadaju oni koji zadovoljavaju jedan kriterij i to prvenstvero omaj koji se odnosi  na daljnji razvoj Sveučilišta (novi materijali, održivi razvoj, obrazovanje, europski programi).

Treba naglasiti i da su članovi Senata u raspravi temeljem Izvješća rektora prof. dr. Pere Lučina u dijelu koji se odnosi na daljnji razvoj i izgradnju Kampusa i izvjesne mogućnosti dobivanja kredita iz Europske investicijske banke, načelno podržali ideju o osnivanju fakulteta zdravstvenih studija  koji bi bio smješten u „staroj“ zgradi Građevinskog fakulteta,  a dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Alan Šustić obvezao se na sljedeću sjednicu Senata donijeti i elaborat o osnivanju navedene institucije.

Na današnjoj sjednici Senata potvrdu izbora u više znanstveno – nastavno zvanje dobili su: dr. sc. Ivan Vrkljan, Građevinski fakultet, trajno; dr. sc. Estela Banov, Filozofski fakultet, 5 godina; dr. sc. Nada Gosić, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Olivera Koprivnjak, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Astrid Krmpotić, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Ines Mrakovčić – Šutić, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian, Filozofski fakultet, 5 godina; dr. sc. Gordana Rubeša, Medicinski fakultet, 5 godina; dr. sc. Saša Vojković, Filozofski fakultet, 5 godina;dr. sc. Robert Blažević, Pravni fakultet, 5 godina.

U naslovno znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora na 5 godina potvrđena je dr. sc. Jasminka Despot Lučanin s Filozofskog fakulteta, dok su povjeru nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Gluma, mediji i kultura“ dobili dr. sc. Sanja Bojanić, Karpo Godina i Gert Terny.

 E.M.Š.

 

 
Održana 33. sjednica Senata
Posljednja u 2011. godini , 33. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, bila je, uz naznačeni dnevni red,   prilika za osvrt na učinjeno, ali naravno i promišljanje o budućim zadaćama.
Prema riječima rektora Sveučilišta prof. dr. Pere Lučina iako na nacionalnoj razini „godina zastoja“ kada je riječ o području visokog obrazovanja i znanosti, riječko je Sveučilište „održalo korak“, dodajući kako je za nadati se da će promjene koje bi trebale sljediti nakon parlamentarnih izbora, otvoriti procese nužne za daljnji napredak.
U svomu izvješću Rektor je još jednom podsjetio i na veliki uspjeh riječkih znanstvenika. Prof. dr. Marina Šantić te Bojan Polić i Biljana Zafirova s Medicinskog fakulteta objavili su rezultate svojih istraživanja u vodećem znanstvenom časopisu "Science", što predstavlja veliki doprinos ne samo za riječko Sveučilište nego i za hrvatsku znanost .
Kada je riječ o međunarodnoj suradnji treba istaknuti da je zaključen  rok za nominaciju Erasmus studenata za studijski boravak na SuRi u ljetnom semestru akademske godine 2011./2012; prispjelo je ukupno 13 prijava kojima inozemne visokoškolske ustanove nominiraju svoje kandidate. Strane studente prihvatit će Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomski, Filozofski i Medicinski fakultet te Akademija primijenjenih umjetnosti. Na međunarodnu razmjenu u ljetnom semestru 2011./12. odlazi 32 studenta SuRi (15 studenata s EF, 6 studenata s TF, 6 studenata s GF, 2 studentice s APU, 2 studenta s FMTU i 1 studentica s FF).
Dolazak stranih studenata, suglasni su članovi Senata, uvelike ovisi o studentskom standardu što će biti tematska točka jedne od narednih sjednica kako bi se utvrdile smjernice njegova razvoja.
Veliko je zanimanje izazvala upravo tematska točka na kojoj je prezentirano izvješće o rezultatima U-Multirank i U-Map projekata koje provodi Europska Unija. Prema riječima prorektora za međunarodnu suradnju prof. dr. Damira Zeca, EU pokrenula je taj projekt zbog nezadovoljstva s aktualnim rangiranjem sveučilišta u svijetu kojim su protežirana američka sveučilišta i svega dva do tri europska.
Na današnjoj sjednici u trajno zvanje izabrani su dr. sc. Diana Stolac s Filozofskog fakulteta i red. prof.  Marijan Pongrac s Akademije primijenjenih umjetnosti, dok je u zvanje na pet godina potvrđen dr. sc. Stanimir Vuk – Pavlović s Odjela za biotehnologiju.
U naslovno zvanje redovitog profesora na pet godina potvrđen je dr. sc. Aldo Radolović s Pravnog fakulteta. 
 E.M.Š.
 
Održana 32. sjednica Senata
Iznimno dugom dnevnom redu 32. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci korespondiralo je i vrijeme trajanja sjednice (3 sata), no pritom treba naglasiti da se nisu donosile krucijalne, već operativne odluke, što je razvidno iz dnevnoga reda.
 
U svomu izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin naglasio je važnost Akademske donatorske večere koja je zakazana za 7. prosinca 2011. godine, a koju Sveučilište u Rijeci organizira s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu i Zakladom Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o već tradicionalnom događanju koje okuplja predstavnike akademske zajednice i gospodarstvenike, a cilj je kako govori i sam naziv „krovnog“ organizatora prikupiti sredstva za stipendije učenika i studenata. Gotovo da je izlišno elaborirati koliko je važno participirati u takvom događanju, jer sva prikupljena sredstva dobit će oni koji predstavljaju našu budućnost.
 
Nastavno na objavu javnog poziva za Natječaj za dodjelu državne nagrade za znanost, Rektor je izvijestio članove Senata da će on kao rektor odnosno Senat Sveučilišta dati podršku kandidatima nominiranima od strane vijeća sastavnica i to: akademiku Elsi Kuljaniću (Tehnički fakultet)  i prof. dr. sc. Mariji Riman (Učiteljski fakultet) koji su kandidirani za Nagradu za životno djelo,  prof. dr. sc. Miljenku Dumiću (Odjel za biotehnologiju) za  Godišnju nagrada za znanost  u području prirodnih znanosti),  doc. dr. sc. Sandri Kraljević Pavelić (Odjel za biotehnologiju) za  Godišnju nagradu za znanost u području biomedicinskih znanosti te dr. sc. Jonatanu Lergi (Tehnički fakultet)  i dr. sc. Marini Babić Čač (Medicinski fakultet) za Godišnju nagradu za znanstvene novake. Rok za prijavu je  31. siječnja 2012. godine.
 
U prosincu će se održati IV. znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012. Tema kolokvija je: When art is not for art’s sake, a gost predavač prof. dr. sc. David Davies, McGill University, Department of Philosophy, UK.
 
Sveučilište u Rijeci je 12. listopada 2011. zaključilo natječaj za dodjelu Erasmus stipendija studentima za studijski boravak na inozemnim institucijama u ljetnom semestru 2011./2012. Povjerenstvo za Erasmus Sveučilišta je zaprimilo 49 prijava, a tridesetoro studenata odobrena je Erasmus mjesečna financijska potpora za studijski boravak na inozemnoj instituciji u iznosu od 400 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Za akademsku godinu 2011./2012. Sveučilište u Rijeci je do danas sklopilo 101 Erasmus ugovora kojima je predviđeno 205 slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente SuRi; na SuRi je trenutno na raspolaganju 143 mjesta za strane Erasmus studente.
 
Postignut je dogovor s Rochester Institute of Technology, SAD o sklapanju bilateralnog ugovora o razmjeni studenata na području medicinskih znanosti, a  Sveučilište je 20. listopada 2011. godine sklopilo ugovor o bilateralnoj suradnji s Henan Politechnic University iz Kine.
 
E.M.Š.
 
Održana 31. sjednica Senata
Na današnjoj, 31. sjednici Senata, rektor prof. dr. Lučin u sklopu svog izvješća obavijestio je članove Senata o donatorskoj večeri koju Sveučilište u Rijeci i njegova Zaklada, uz podršku Grada Rijeke, organiziraju s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu. Održavanje donatorskog događaja je, nakon takvog održanog u Zagrebi i Splitu, planirano krajem studenog, a prikupljena sredstva će se preusmjeriti dijelom NZPSS-u, a dijelom Zakladi Sveučilišta u Rijeci.
 
Nadalje, rektor Lučin je pozvao sastavnice da predlože kandidate za Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu te da prijave kandidate na Natječaj Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2010./2011.
 
Rektor je ovom prilikom najavio novi ciklus znanstvenih kolokvija Sveučilišta od kojih će se prvi održati 24. listopada u Kampusu Sveučilišta, a na kojem će gost predavač biti prof. dr. sc. Nenad Bićanić sa Sveučilišta u Glasgowu.
 
Prorektorica za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, izvijestila je o stanju na Kampusu, nastavno na što je Rektor najavio primopredaju zgrade Građevinskog fakulteta 20. listopada 2011., nakon koje će započeti preseljenje.
 
Na sjednici Senata potvrđeni su novi mandati prof. dr. sc. Dubravke Kotnik-Karuza, pročelnice Odjela za fiziku te prof. dr. sc. Deana Crnkovića, pročelnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.
 
Tajnim glasovanjem su izabrani novi članovi Sveučilišnog savjeta i to prof. dr. sc. Vinko Tomas za znanstveno područje tehničkih znanosti i Željka Brdar, studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, za člana Savjeta iz reda studenata.
 
U više znanstveno-nastavno zvanje je izabran dr. sc. Ivica Pavić s Medicinskog fakulteta.
 
Senat je na temelju dostavljenog Elaborata jednoglasno dao suglasnost Filozofskom fakultetu za osnivanje Centra za politološka istraživanja kao ustrojbene jedinice Fakulteta. Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci preuzet će infrastrukturu, radna mjesta, nakladničku djelatnost, znanstvene projekte i druge znanstveno-istraživačke i znanstveno-stručne aktivnosti i djelatnosti Centra za politološka istraživanja, društva s ograničenom odgovornošću za znanstveno-istraživački rad iz Zagreba, znanstveno-istraživačke institucije upisane u Upisnik znanstveno-istraživačkih institucija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Ideja o osnivanju Centra kao ustrojbene jedinice Filozofskog fakulteta podržana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a Fakultetu će omogućiti novu razvojnu perspektivu.
 
Nastavno na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga: Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za Regionalni razvoj 2014.-2019. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Senat je raspravljao o projektima koji će se prijaviti za isti te donio zajednički stav o prijavi deset idejnih projekata koji će se pripremiti do kraja 2012. godine, a od kojih se kao najvažniji izdvajaju objekti studentskog smještaja te izgradnja Sveučilišne knjižnice na prostoru Kampusa.
 
 
Održana 30. sjednica Senata
Održana 30. sjednica Senata

Na prvoj, nakon ljetne stanke, a posljednjoj, u akademskoj godini 2010./2011., 30. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci članovi Senata uglavnom su izglasali rutinske odluke neophodne za početak nove akademske godine što se može i iščitati iz dnevnoga reda sjednice.

Svakako je za izdvojiti hvalevrijedna inicijativa, odnosno usvajanje Prijedloga Mjera za poboljšanje socijalne dimenzije studiranja. Kako je pojasnila prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježana Prijić – Samaržija načela Bolonjskog procesa i reforme visokog školstva naglašavaju da je socijalna dimenzija visokog obrazovanja (dostupnost obrazovanja) jedna od najvažnijih odrednica. Istodobno, europska istraživanja uspješnosti provedbe Bolonjskog procesa i reforme ukazuju da postoje velike poteškoće u stvarnoj provedbi ovog načela posebice u kontekstu omasovljenja visokog obrazovanja i ekonomskih okolnosti krize koje je dovela do značajnih rezova upravo u domeni visokog obrazovanja.  ---

Recentni studentski prosvjedi diljem Europe, ali i u Republici Hrvatskoj ukazuju na važnost problema i potrebu za što hitnijim promišljanjem i rješavanjem. Također, istraživanje EUROSTUDENT IV provedeno u kontekstu Tempus projekta ACCESS (Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj), a koje tradicionalno ispituje socijalni i ekonomski status studenta u europskim zemljama ukazuje da je socijalna dimenzija visokog obrazovanja jedan od najvećih problema u ovom socio-ekonomskom trenutku. Slično, ključan je zaključak hrvatskih eksperata prema kojem je očevidno postojanje značajne korelacija između socio-ekonomskog statusa s jedne strane i, s druge strane, odluke o ulasku u svijet visokog obrazovanja, ali i rizika odustajanja od studija.

Analiza sustava stipendiranja i kreditiranja u RH koju je proveo Centar za studije ukazuje da je prevladavajući kriterij dodjele stipendija i kredita meritokratski i razvojni, a da se socijalni kriterij pojavljuje u najvećem broju slučajeva kao dodatni. U istraživanju EUROSTUDENT, stipendije, u prosječnom iznosu od 807,00 kuna mjesečno, navelo je kao izvor prihoda 28% studenata, a zajmove za sada koristi tek 3% studenata, koji se u prosjeku njima financiraju s 951,00 kuna mjesečno. U svjetlu navedenih podataka, Stručno vijeće Centra za studije je, nakon rasprave, zauzelo stav da je potrebno ojačati potporu studentima koji se temelji isključivo na socijalnom kriteriju.

 Sveučilište u Rijeci načinilo je iskorak vezan uz kreditiranju studenata i jedino je ustanovilo sustavnu potporu na razini cijelog Sveučilišta. Također, Sveučilište redovito dodjeljuje 28 stipendija (dvije po sastavnici) u iznosu od 800,00 kuna mjesečno (svih 12 mjeseci) za studente završnih godina prema kriteriju koji je poglavito vrednuje izvrsnost. Sveučilište u Rijeci de 2012. godine, u partnerstvu s IRO, organizirati Sajam stipendija, a krajem 2011. godine Akademski donatorski događaj u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu. Dodajući navedenim podacima i činjenicu da Sveučilište dodjeljuje i Rektorove nagrade najboljim studentima, a Zaklada Sveučilišta u Rijeci podupire iznimne studentske projekte, Stručno vijeće je stava da je meritokratski kriterij potpore studentima primjereniji okolnostima od socijalnog kriterija.

S punom sviješću o značenju socijalnih dimenzije studiranja, Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija koji uključuje i socijalni kriterij, odredbu prema kojoj de sastavnice snositi troškove participacije za studente slabijeg socijalnog statusa, a koji su ostvariti 80% upisanih ECTS bodova. Također, studenti Sveučilišta u Rijeci koji nisu ostvarili upisani broj ECTS bodova participiraju u troškovima studiranja s najmanjom cijenom ECTS-boda u usporedbi s drugim sveučilištima u RH.

Posljedično, Stručno vijeće Centra za studije smatra da je potrebno ustanoviti dodatni instrument potpore studentima koji de se temeljiti poglavito na socijalnom kriteriju, pojasnila je prof. dr. Prijić - Samaržija.

U tom cilju predložene su i odgovarajuće mjere i kriteriji za potporu studentima koji se temelje isključivo na socijalnim kriterijima, a moći će se naći na mrežnim stranicama stranicama Sveučilišta u Rijeci. 

Na sjednici Senata u viša znanstveno – nastavna zvanja potvrđeni su:

dr. sc. Goran Cukor, Tehnički fakultet, trajno
dr. sc. Nikša Fafandjel, Tehnički fakultet, trajno
dr.sc. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet, trajno
dr. sc. Ksenija Lučin, Medicinski fakultet, 5 godina
dr. sc. Anton Maričić, Medicinski fakultet, 5 godina
dr. sc. Vera Vlahović – Palčevski, Medicinski fakultet, 5 godina.
 
Održana 29. sjednica Senata
Održana 29. sjednica Senata

Posljednja, prije ljetne stanke, sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci bila je između ostaloga prigoda za osvrt na učinjeno u tekućoj akademskoj godini, kao i ono što treba učiniti. Tako je rektor  Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin, između ostaloga, podsjetio na nedavno održane sastanke s upravama dijela sastavnica Sveučilišta na kojima se uglavnom raspravljalo o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci.  Nadalje, u okviru Tempus projekta ACCESS publiciran je dokument 'Socijalna ekonomska slika studentskog života u Hrvatskoj' nastala kao rezultat provedenih istraživanja o okviru projekta EUROSTUDENT IV; LLP projekt Integration of Balkans countries in the European administrative space odobren je za financiranje, a koordinira ga prof. dr. sc. Vinko Kandžija s Ekonomskog fakulteta.  Rektor je podsjetio i na izvješće o privremenim rezultatima upisa u 1. god studija u ljetnom roku 2011./2012. Naime,  8. srpnja 2011. godine, objavljene su rang liste kandidata temeljem kojih se od ponedjeljka 11. 7. 2011. provode upisi na SuRi i ostalim visokim učilištima u RH. Konačan broj upisanih studenta u 1. godinu studija bit će moguće izraditi tek po završetku upisa na svim sastavnicama zbog čega će biti dostavljen na sljedećoj sjednici Senata, u rujnu, no već se sada sa sigurnošću može reći da će riječko Sveučilište većinu upisnih kvota popuniti u ljetnom roku.

Ciljani datum preseljenja u novu zgradu Građevinskog fakulteta na sveučilišnom Kampusu na Trsatu je početak rujna 2011., odnosno do početka sljedeće akademske godine.

Jučer je otvoreno  Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu (EUHC 2011), što je bila prilika za pohvalu studentima okupljenim u Riječki športski sveučilišni savez na besprijekornoj organizaciji tog velikog sportskog događanja, a velika pohvala upućena je i devetorici studenata koji su se  okupili kako bi promovirali studentski život koji može biti mnogo više od polaganja ispita i učenja, sporta te humanosti na koju se često zaboravlja. Oni sutra kreću na Sveučilišnu humanitaanu ekspediciju Jadran 2011., a s obzirom na to da je 2011. godina europska godina volontiranja odlučili su cjelokupni iznos od prodanih majica i ostalih promotivnih materijala donirati Onkološkom odjelu Dječje bolnice Kantrida.

Za istaknuti je i uspjeh Ureda za međunarodnu suradnju, naime, sastavnice Sveučilišta u Rijeci odobrile su svih 14 prijava kojima inozemne visokoškolske ustanove nominiraju svoje Erasmus studente za studijski boravak na Sveučilištu u Rijeci u zimskom semestru 2011./12. , te se može ustvrditi kako je mobilnost studenata zaživjela u punom smislu te riječi.

Veći dio dnevnog reda sjednice odnosio se na izmjene i dopune studijskih programa  koje je Senat usvojio, a u cilju  poboljšanja njihove kvalitete.

Na sjednici Senata u više znanstveno-nastavno zvanje, u trajanju od 5 godina,  potvrđeni su dr. sc. Danijela Bačić-Karković i dr. sc. Silvana Vranić s Filozofskog fakulteta, te Dalibor Martinis  s Akademije za primijenjenu umjetnost.

 
Održana 28. sjednica Senata
Održana 28. sjednica Senata

Pozitivan pomak, ali ne dovoljno, pojednostavljena je ocjena  provedbe „Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007. – 2013. godine“, u 2010. godini, jedan je od zaključaka  28. sjednice Senata.  U izvješću se, između ostaloga, može iščitati da je povećan broj doktoranada, broj znanstvenih radova, prijavljenih projekata, broj e- kolegija, no s druge strane novaca za istraživanja nedostaje. Također, bilježi se i nedovoljan broj kolaborativnih projekata, a premalo pozornosti dano je i usavršavanju i obrazovanju stručnog i administrativnog osoblja. Nezadovoljavajući su i osobni prihodi, a do kraja nije izgrađeni ni informacijsko – komunikacijski i knjižnični sustav. Znanstveno – tehnološki park je zaživio, no s druge strane suradnja s gospodarstvom podbacila.  Temeljem navedenoga izvješća će,  prema riječima rektora Sveučilišta prof. dr. Pere Lučina, nakon  rasprave na Senatu, tijekom lipnja i srpnja biti  održane rasprave na svim sastavnicama Sveučilišta, a s ciljem definiranja prioriteta i daljnjeg razvoja Sveučilišta.

Članovi Senata  nastavili su i raspravu o prijedlozima nacrta Zakona o sveučilištu, visokom obrazovanju i znanosti, jer kako je akademskoj, ali i široj javnosti poznato zakoni još nisu otišli u proceduru.

Na sjednici Senata za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci potvrđen je prof. dr. Eduard Kunštek. 
U trajno zvanje redovitog  profesora potvrđeni su: dr. sc. Dragan Magaš i dr. sc. Jože Perić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. sc. Mladen Petrovečki s Medicinskog fakulteta, te dr. sc. Karol Visinko s Filozofskog fakulteta.
U zvanje redovitog profesora u trajanju od 5 godina potvrđeni su: dr. sc. Darko Meštrović s Građevinskog fakulteta, te dr. sc. Vjekoslav Prica i dr. sc. Nikola Petković s Filozofskog fakulteta. Za voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija „Gluma, mediji, kultura“ imenovan je Rade Šerbedžija, a inozemnom profesoru na Ekonomskom fakultetu prof. dr. Andreju Kumaru, još je jednom povjereno izvođenje nastave.

 
Održana 27. sjednica Senata
Na današnjoj, 27. sjednici Senata, rektor prof. dr. Lučin u sklopu svog izvješća obavijestio je članove Senata o skorašnjem obilježavanju Dana Sveučilišta kojem će prisustvovati i predsjednik Republike prof. dr. Josipović. Istoga dana, 19. svibnja, u sklopu cjelodnevnog programa u zgradi Filozofskog fakulteta bit će održana i svečana sjednica Senata.

Na prijedlog Stručnog povjerenstva i odlukom rektora na svečanoj sjednici dodijelit će se i Rektorove nagrade studentima u 2010./2011. godini za studentski aktivizam: Ivanu Roji, studentu 5. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Elektrotehnike na Tehničkom fakultetu u Rijeci i Igoru Salopeku, studentu 2. godine sveučilišnog integriranog  preddiplomskog i diplomskog studija Medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci također  za studentski aktivizam. Dorianu Celceru, studentu 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Kulturologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci bit će dodijeljena  nagrada „Student volonter godine“.
 
Rektor je istaknuo da je, uz obilježavanje Dana Sveučilišta, predstojeći tjedan izuzetno važan zbog održavanja radionice o strateškom menadžmentu koja će biti organizirana za čelnike sveučilišnih sastavnica od 17. do 19. svibnja te za rektore hrvatskih sveučilišta 20. svibnja u izvedbi stručnjaka sa Sveučilišta u Georgiji.
 
Za sutra, 11. svibnja, Rektor je najavio svečano otvorenje studentskog restorana uz prisutnost  predsjednice Vlade RH Jadranke Kosor.
 
U svom izvješću prof. dr. Lučin spomenuo je sudjelovanje prorektorice Prijić-Samaržije na Konferenciji o Povelji i Kodeksu koja se održava u Podgorici od 9. do 11. svibnja 2011., a  na kojoj će se Sveučilište u Rijeci predstaviti crnogorskim sveučilištima i Ministarstvu za nauku Crne Gore te prenijeti svoja iskustva vezana uz dobivanje priznanja HR - Excellence in Research koje smo dobili prvi u regiji.  
 
Rektor je ovom prilikom čestitao i dobitnicima nagrade Grada Rijeke akademiku Petru Strčiću za cjelokupan doprinos unapređenju i promicanju znanosti te istraživanju povijesti grada Rijeke i zapadne Hrvatske, prof. dr. sc. Saši Ostojiću s Medicinskog fakulteta, za izniman doprinos spoznaji, promociji, popularizaciji i unapređenju biomedicinskih znanosti, prof. dr. sc. Brunu Grbcu s  Ekonomski fakultet, za ostvarena znanstvena postignuća i doprinos afirmaciji Rijeke kao sveučilišnog grada sa značajnim istraživačkim rezultatima u ekonomskim znanostima u području marketinga, prof. dr. sc. Pavlu Komadini s  Pomorskog fakulteta, za doprinos pomorskoj znanosti, obrazovanju i razvitku pomorskog gospodarstva, prof. dr. sc. Davoru Štimcu s Medicinskog fakulteta, za izniman znanstveni i stručni doprinos razvoju riječke gastroenterologije, prof. dr. sc. Rajki Jurdana-Šepić s Odjela za fiziku Sveučilišta, za njegovanje čakavskog izričaja, izniman doprinos očuvanju i promicanju čakavštine i popularizaciju znanosti te Tehničkom fakultetu na dobiveno Zlatnoj plaket „Grb Grada Rijeke“ za uspješno polustoljetno djelovanje u području tehničkih znanosti, kreativan razvoj znanstvene misli i mnogobrojna ostvarenja u brodogradnji, strojarstvu i elektrotehnici u gradu koji baštini tehnički razvitak i napredak.
 
Nastavno na dostavljeno izvješće o radu Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci od osnutka do travnja 2011. prof. dr. Lučin pohvalio je članove Povjerenstva te se posebno zahvalio prof. dr. Župan na predanom radu.
 
Vezano uz stanje izvođenja radova u Kampusu rektor Lučin je napomenuo da se intenzivno radi na zgradi sveučilišnih odjela za koju će se održanim tehničkim predpregledom te izvješćem od strane stručnog povjerenstva utvrditi daljnji koraci u otklanjanju nedostataka i utvrditi rokovi za završetak radova.
 
Na kraju izvješća Rektor je prepustio riječ studentima. Ivan Roje predstavio je projekt Studentski dani, koji će biti održani od 3. do 6. lipnja, a u sklopu kojih će biti organizirana razna sportska događanja, znanstvena predavanja, izložbe te koncerti. Tijekom održavanja studentskih dana studentima će biti predani ključevi Grada. Istaknuo je da studenti očekuju samoodrživost ovog projekta već od iduće godine, jer je za pokrivanje troškova ovogodišnje realizacije projekta donacijama prikupljeno 200 tisuća kuna od velikog broja donatora.
Student Građevinskog fakulteta Dino Katić predstavio je članovima Senata projekt humanitarne sveučilišne veslačke ekspedicije kojom će se prikupljati donacije za Dječju bolnicu Kantrida.
 
Prije usvajanja Zapisnika s 26. sjednice Senata članovi su raspravljali o prijedlozima nacrta Zakona; Senat Sveučilišta u Rijeci podržava smjer predloženih zakonskih promjena u području visokoga obrazovanja i znanosti u smislu napuštanja modela državnog upravljanja sveučilištima, te na tom tragu uvođenje modela državnog nadzora. U prijedlozima Zakona postoji niz rješenja koje je nužno raspraviti i poboljšati te stoga poziva ministra znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. Radovana Fuchsa na strukturiranu tematsku raspravu koja će biti održana na sjednici Senata. Tu raspravu je svakako potrebno provesti prije drugog čitanja predloženih zakonskih prijedloga. Senat nadalje smatra da su za daljnju provedbu reforme sustava visokog obrazovanja i znanosti potrebni ljudi osposobljeni za strateški menadžment, kao i  dodatno investiranje u sustav, zbog čega zaključuje da je prije drugog čitanja potreban jasan stav Vlade RH o daljnjem ulaganju u reformu.
 
Članovi Senata usvojili su prijedloge odluka o potvrdi izbora prof. dr. Alana Šustića za dekana Medicinskog fakulteta. Također, potvrđeni su i izbori u trajno zvanje redovitih profesora prof. dr. sc. Darka Manestara i prof. dr. sc. Siniša Volarević, dok su znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od 5 godina potvrđeni izbori  prof. dr. sc. Marije Kaštelan, prof. dr. sc. Vladimira Mićovića i prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić, također s Medicinskog fakulteta.
 
Prihvaćena je i Odluka o raspisivanju Natječaja i broju upisnih mjesta za akademsku godinu 2011./2012. za poslijediplomski specijalistički studij „Gluma, mediji i kultura“ kojom je određeno 15 upisnih mjesta kao i cijena školarina koja će po semestru iznositi 20.000 kuna. Troškovi razredbenog postupka iznosit će 500,00 kuna. U sklopu iste točke povjereno je izvođenje nastave na istome studiju inozemnoj nastavnici doc. dr. Robin Carr.

Usvojen je i prijedlog odluke o osnivanju Sveučilišnog informatičkog centra kao integrativne ustrojbene jedinice Sveučilišta u Rijeci sa sjedištem u zgradi sveučilišnih odjela u Kampusu Sveučilišta u Rijeci.
 
Preliminarno zbirno izvješće o provedbi Strategije na Sveučilištu u Rijeci dano je članovima na znanje te upućeno Odboru za strategiju na analizu i raspravu. Do ponedjeljka, 16. svibnja, sastavnice su dužne nadopuniti svoja pojedinačna izvješća. Konačno zbirno izvješće bit će upućeno Savjetu i Senatu na usvajanje.
 
Treba istaknuti, da je na današnjoj sjednici Senata dana suglasnost dekanici Učiteljskog fakulteta na potpisivanje Sporazuma o prenošenju sveučilišnog Učiteljskog studija u Gospiću s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na Sveučilište u Zadru i na sklapanje Ugovora o prenošenju prava građenja čijim će potpisivanjem Odsjek u potpunosti biti prenesen u vlasništvo Sveučilišta u Zadru.
 
Održana 26. sjednica Senata
Održana 26. sjednica Senata

Izbor Rade Šerbedžije u umjetničko – nastavno zvanje na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, zasigurno je za širu javnost, najzanimljivija točka iznimno opsežnog dnevnog reda 26. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci. Kada je riječ o dugoočekivanom početku poslijediplomskog specijalističkog studija Sveučilišta u Rijeci „Gluma, mediji, kultura“ treba kazati da je na današnjoj sjednici Senata povjera izvođenja nastave potvrđena i gostujućim umjetnicima Staši Zurovcu i Aleksandru Cvjetkoviću, te inozemnim umjetnicima Deborah Kinghorn i Nigelu Osborneu.

Usvojen je prijedlog odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. Biserki Radošević – Stašić, izbor u više znanstveno-nastavno zvanje, u trajanju od 5 godina potvrđen je dr. Liviju Šunjiću s Tehničkog fakulteta, a Senat je dao suglasnost na odluku Medicinskog fakulteta da se omogući stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada, bez pohađanja nastave i polaganja ispita, studentima doktorskog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo: Lani Bijelić i Nebojši Nikoliću. U svomu redovitom izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin upoznao je, između ostaloga, članove Senata da je MZOŠ, uz potporu IPA projekta, organiziralo  29. ožujka 2011. godine konferenciju o povezivanju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja gdje je predstavljen nacrt Izvješća o povezivanju.

Uz to, podsjetio je i na nedavno raspisan Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski aktivizam i dodjelu Rektorove nagrade za studenta volontera, te na projekt  Kultivator u sklopu kojega je organiziran Izložbeno prodajni sajam hrvatske znanstvene knjige i četiri tribine iz područja društvenih i humanističkih znanosti na kojima je sudjelovalo dvanaestero uglednih znanstvenika i djelatnika u kulturi i izdavaštvu.

I u području znanosti puno se radi pa je tako, prema riječima prof. dr. Lučina, krajem studenog 2010. Dovršena priprema dokumentacije za 1. fazu projekta Research Infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka. U razdoblju od 11. do 16. travnja održan je ovogodišnji Festival znanosti u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Omišu, Sinju, Rabu i Malom Lošinju, a središnja tema bila je svjetlost. Nedavno, je  izašao i novi E-glasnik Centra za EU projekte Sveučilišta u Rijeci br. 10    2/2011. i dostupan je na web stranicama Sveučilišta,  a jedan od značajnih uspjeha svakako je zabilježen na Ministarskoj konferenciji održanoj u Varšavi u sklopu CEEPUS programa, gdje je hrvatski projekt CII HR 108 Concurrent Product and Technology Development (Konkurentni proizvod i razvoj tehnologije) kojeg vodi prof. dr. sc. Branimir Barišić s TF osvojio je treće mjesto u Europi u ukupnom vrednovanju CEEPUS projekata.

Centar za EU projekte SuRi odabran je za kontaktnu točku Agencije za mobilnost i programe EU. Od iste su agencije Nataša Jakominić Marot i prof. dr. sc. Marina Šantić s riječkog Sveučilišta  izabrane za Erasmus evaluatore.

Članovi Senata usvojili su i prijedloge odluka o Natječaju za upis u narednu akademsku godinu, pa je tako između ostaloga, donesena o visini participacije za studente koji će u 2011./2012. akademskoj godini upisati I. godinu stručnih studija, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija te 4. godinu integriranih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Puni iznos participacije za upis u I. godinu stručnih studija i sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih te 4. godinu integriranih studija u 2011./2012. akademskoj godini na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:

a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije matematike;

b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike;

c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih i prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva te za umjetničke studije.

Participacija redovitih studenata koji de u akademskoj godini 2011./2012. po prvi puta upisati I. godinu stručnih studija, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija te 4. godinu integriranih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci ovisi o subvenciji iz Državnog proračuna.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji de studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju školarinu najviše u  trostrukom iznosu prethodno navedene participacije. Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, a najviše 60. Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij.

Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine mogu plaćati školarinu najviše do 50% punog iznosa utvrđene.

Trošak upisa u prvu godinu studija u akademskoj godini 2011./2012., u koji nije uključeno osiguranje studenata, iznosi 330,00 kn i pokriva: iznos SmartX kartice u iznosu od 61,50 kn, iznos od 100,00 kn za fond za kreditiranje i stipendiranje studenata, iznos od 60,00 kn za programe Studentskog zbora kojeg sastavnica upućuje Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci i iznos od 49,60 kn koji se u jednakim dijelovima namjenjuje za troškove studentskog sporta, troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) i naknade troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice, a kojeg sastavnica uplaćuje Sveučilištu u Rijeci. Trošak upisa u više godine studija u akademskoj godini 2011./2012. iznosi 250,00 kn i pokriva iznos od 100,00 kn za fond za kreditiranje i stipendiranje studenata, iznos od 60,00 kn za programe Studentskog zbora kojeg sastavnica upućuje Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci i iznos od 30,00 kn koji se u jednakim dijelovima namjenjuje za troškove studentskog sporta, troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) i naknade troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice, a kojeg sastavnica uplaćuje Sveučilištu u Rijeci.

Sastavnice Sveučilišta u Rijeci predložile su broj upisnih mjesta za upis na sveučilišne diplomske studijske programe u 2011./2012. akademskoj godini. Na temelju prijedloga sastavnica ukupan broj upisnih mjesta za Sveučilište u Rijeci je 2487 što znači da je povećan u odnosu na ovogodišnju kvotu za 47 mjesta. Prijedlog sadržava i upisna mjesta za nove studijske programe koji su upućeni Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u postupak akreditacije. To su: diplomski studij Računarstvo Tehničkog fakulteta (zatraženo ukupno 52 upisna mjesta), diplomski studij Diskretna matematika i primjene Odjela za matematiku (zatraženo ukupno15 upisnih mjesta).

Za razliku od prethodnih godina, Filozofski fakultet u Rijeci namjerava od 2011./2012. akademske godine započeti s izvođenjem izvanrednog studijskog programa Pedagogije za kojeg je predvidio 40 upisnih mjesta. Na istom fakultetu broj upisnih mjesta za redovite studije smanjen je za 18 mjesta u odnosu na ovu godinu, a ukupna kvota fakulteta povećana za 22 upisna mjesta.

Upisne kvote za 2011./2012. akademsku godinu smanjili su Pomorski fakultet, Ekonomski fakultet i Odjel za informatiku. Ekonomski  fakultet smanjio je kvotu za redoviti studij i strance za ukupno 40 mjesta, Pomorski za 15, a Odjel za informatiku za ukupno 20 mjesta. 

Treba istaknuti da je na današnjoj sjednici senata dana suglasnost Ekonomskom fakultetu za izvođenje studijskog programa Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku.


STRIP INICIJATIVA

Studentski zbor, u okviru svoga izvješća, predstavio je članovima Senata „Strip“  (Studentska riječka poduzeća) inicijativu. Naime, radi se o pokušaju da se objedine svi studenti u Rijeci kako bi zajednički djelovali i tako dobili studentski riječki portal, predstave, prostor…poduzeća. Svi studenti koji studiraju na riječkom Sveučilištu  ili one osobe koje su diplomirale unutar godinu dana imale bi mogućnost participacije u samom projektu koji bi im pružio adekvatnu platformu i „odskočnu dasku“ u kreiranju vlastitoga poslovanja.


POKRETANJE PROJEKTA TRANSMEDRI

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci članovi Senata dali su suglasnost za još jedan veliki projekt,  a to je pokretanje osnivanja sveučilišnog centra za translacijsku medicinu Sveučilišta u Rijeci.

Radna skupina u sastavu: prof. dr. Alan Šustić, prof. dr. Bojan Polić, doc. dr. Luka Traven, Ronald Antulov dr. med. i Nikolina Nikolić, izradila je idejni projekt sveučilišnog Centra za translacijsku medicinu.

Translacijska medicina predstavlja moderan koncept medicinske znanosti u kojem se integriraju saznanja iz bazičnih biomedicinskih i humanističkih istraživanja u klinička medicinska promišljanja s ciljem što kvalitetnijeg liječenja bolesnika, ali i uopće podizanja zdravstvene skrbi u široj zajednici. Tradicionalna podjela medicinskih istraživanja na bazična i klinička otežava, s jedne strane, adekvatnu primjenu bazičnih saznanja u kliničkoj praksi, ali i s druge strane, potragu za odgovorima na kliničke probleme u bazičnim istraživanjima. Nažalost, proteklih desetljeća barijere između bazičnih i kliničkih istraživanja postupno su postajale sve veće, a prijenos novoga znanja iz istraživačkog laboratorija u kliniku i natrag u laboratorij sve teža. Međutim, posljednjih godina rapidno raste spoznaja o potrebi razvoja koncepta čiji je cilj integrirati otkrića koja postojeću iz bazičnih, kliničkih ili populacijskih istraživanja u zajedničku kliničku primjenu kako bi se smanjila učestalost i/ili promijenio tijek bolesti, morbiditet i mortalitet. Dakle, danas je jasna spoznaja kako se otkrića moraju iz laboratorija prevesti na kliničku razinu, u praktičnu primjenu uz bolesnički krevet i obrnuto, na pitanja važna s kliničkog aspekta potražiti odgovore u laboratorijima (“from bench to bed” i obrnuto „from bed to bench“).

Ovakvi integrirani centri translacijskih istraživanja predstavljaju temelj za izobrazbu i razvoj liječnika i zdravstvenih radnika, ali i svih čimbenika koji sudjeluju u kreiranju politike znanstvene i zdravstvene zajednice. Osim toga, ali ne manje bitno, translacijski centri izvrsnosti jačaju globalnu kompetitivnost istraživačkih skupina i predstavljaju motor razvoja i kadrovske obnove šire biomedicinske akademske zajednice.


KAMPUS

Dinamika radova na Kampusu ide prema planu, zgrada prehrane preuzeta je i najvjerojatnije počinje s radom  2. svibnja 2011. 

 
Održana 25. sjednica Senata

Održana 25. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

S obzirom na to da se pokazalo kako je u zgradi Studentske prehrane u Kampusu Sveučilišta u Rijeci buka veća od dozvoljene, zatraženo je od projektanta da ponudi rješenje problema što je i učinjeno. Radovi bi mogli trajati desetak dana, a otprilike toliko i na otklanjanju ostalih estetskih nedostataka. Primopredaja može uslijediti odmah nakon toga, odnosno zgrada bi mogla biti u funkciji 1. svibnja ove godine, rečeno je između ostaloga u izvješću rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pere Lučina, na 25. sjednici Senata, održanoj 15. ožujka 2011. godine.

 Za zgradu Sveučilišnih odjela i Građevinskog fakulteta mora se tražiti nadopunu Glavnog projekta (izmjenu i dopunu građevinske dozvole), a ta je obaveza nastala uslijed havarija fasada. Što se tiče tih objekata, dogovoreni koraci i radnje potrebni za pripremu dokumentacije vezane uz fasade objekata za sada su zbog bolesti revidenta pomaknuti za mjesec dana.  Završeno je opremanje zgrade Studentske prehrane, izvršen je pregled i primopredaja namještaja. Započelo sa opremanjem knjižnica, a preostalo je raspisati natječaj za sitni inventar.

Na današnjoj sjednici Senata prihvaćen je i Prijedlog odluke o dodjeli sveučilišnih stipendija u tekućoj akademskoj godini. Prihvaćeni su i prijedlozi o dodjeli Rektorove nagrade, točnije od ove godine, a na prijedlog studenata, osim nagrade za izvrsnost, dodijelit će se i nagrade za studentski aktivizam i volonterski rad čime se želi inaugurirati i vrednovati širi društveni rad i angažman studenata.

Riječko će Sveučilište, odlukom članova Senata postati bogatije za još tri studijska programa, a to su: sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studijski program „Talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, sveučilišni preddiplomski studijski program Fizika odjela za fiziku, te sveučilišni diplomski studijski program Diskretna matematika, Odjela za matematiku.

Dana je i suglasnost za pokretanje IV. ciklusa poslijediplomskog doktorskog studija „Pomorstvo“ za kojeg su odobrene kvote od 30 pristupnika i 5 stranih državljana.

Treba istaknuti da su nakon izvješća  o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci, u protekloj  godini, kojeg je iznijela doc. dr. Sanja Barić uslijedile sve pohvale posebno s obzirom na to da je Zaklada nastavila s realizacijom brojnih projekata usprkos iznimno teške financijske situacije koja je gotovo 30 posto „tanja“ u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje.

U  trajno zvanje redovitog  profesora potvrđen je dr. Vojko Rožmanić s Medicinskog fakulteta, dok je  dr. Blaženka Grahovac, također s Medicinskog fakulteta potvrđena za redovitog profesora u trajanju od 5 godina.    

 
Održana 24. izvanredna sjednica Senata
Održana 24. izvanredna sjednica Sveučilišta u Rijeci

Projekt „Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci“, kojeg su prezentirali dr. Duško Pavletić, predsjednik Odbora za kvalitetu i prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, te  „Informacija o Erasmus programu na Sveučilištu u Rijeci“, o čemu je govorio prof. dr. Damir Zec, prorektor za međunarodnu suradnju, bile su tematske točke 24. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci.
Projekt  „Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa“ se sastoji od anketa koje su provedene nad studentima i nastavnicima, samoevaluacije uprava sastavnica i kvantitativne analize podataka o uspješnosti studiranja.
Analizirajući stavove studenata viših godina koji imaju dovoljan staž u studiranju po Bolonji pokazalo se da su, u svim ispitivanim aspektima, zadovoljniji od studenta koje se anketiralo 2002. i 2006. godine. U ovoj anketi pokazalo se da su najzadovoljniji etičkim i profesionalnim odnosom nastavnika, organizacijom i transparentnošću sustava te dostupnosti informacija. Nisu zadovoljni stupnjem konkretnih znanja koje dobivaju, mobilnosti, cijenom studija (oni koji plaćaju partici-paciju) i mogućnostima zapošljavanja nakon prvog ciklusa. Nastavnici sami potvđuju da su više opterećeni uvođenjem Bolonje. Ocjenjuju da je Bolonja učinila dostupnim visoko obrazovanje i onima koji nisu motivirani za diplomsku razinu te da je povećana učinkovitost studiranja. Također, smatraju da je sustav studiranja fleskibilniji i da su studenti bolje informiraniji o ciljevima, sadržaju i obvezama u okviru pojedinih kolegija. Visoko ocjenjuju svoju dostupnost studentima, otvorenost za konzultacije i spremnost na poboljšavanje kvalitete rada. Međutim, polovica ispitanih smatra da je uvođenjem Bolonje kvaliteta studiranja smanjena.

Treba kazati kako se Bolonji najviše spočitava smanjenje razine kvalitete obrazovanja. Upravo u stavovima nastavnika, to je najistaknutiji prigovor, a to je najveći prigovor općenito u većini europskih zemalja. Kvaliteta se tiče svih aspekta obrazovnog procesa, od prostornih i nastavnih kapaciteta preko organizacije nastave i dostupnosti literature do konačnih kompetencija studenta. Omasovljenje visokog obrazovanja dovelo je do problema financiranja i zbog toga do nepopularnog uvođenja školarina upravo u vrijeme kada je počela primjena Bolonjskog procesa. Zbog navedenih razloga, Bolonja se počela identificirati s lošijom kvalitetom u uvjetima obrazovanja iako po sebi nema strukturne veze s reformama u financiranju.

Kako bilo, zaključak je članova Senata koji je ukratko artikulirao rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Pero Lučin, da sudove nastavnika i studenata treba uzeti krajnje ozbiljno i učiniti daljnje korake u cilju povećanja kvalitete te transparentnosti kroz komunikaciju sa studentima.
Iscrpne informacije o Erasmus programu pokazale su kako postoji još niz slabosti  s kojima se Sveučilište suočava, a razlog je, očekivano, nedostatak financijskih sredstava no i logistike, odnosno kadra koji mora „servisirati“  studente koji odlaze na druga sveučilišta, a posebno one koji će u sve većem broju dolaziti na naše Sveučilište.


 
Održana 23. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
Održana 23. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Zbog iznimno opsežnog dnevnog reda (21 točka), današnja 23. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci potrajala je gotovo četiri sata. U svomu izvješću rektor Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin upoznao je članove Senata s događanjima i aktivnostima u proteklih mjesec dana, te je, između ostaloga najavio skorašnju sjednicu Rektorskog zbora na kojoj će biti riječi o mogućnostima korištenja strukturnih fondova EU, zaključcima rasprave prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom obrazovanju, te planu radnih mjesta u 2011. godini.

Jedna od nezaobilaznih tema u izvješćima Rektora svakako je Kampus Sveučilišta u Rijeci, pa je tako i ovoga puta dan kratak pregled događanja i radova na Kampusu. 

Prema riječima prof. dr. Lučina završeni su svi naknadno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama, završen je tehnički pregled za šetnicu D (između Građevinskog fakulteta i objekta Studentske prehrane) i obavljena primopredaja. Za zgradu Studentske prehrane obavljen je tehnički predpregled 19. siječnja 2011.; nakon pregleda dokumentacije, stanja izvedenosti građevinsko obrtničkih radova na objektu i provjere njihove funkcionalnosti od strane ovlaštenih osoba, dobiveno je službeno očitovanje Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje; zatraženo je očitovanje izvođača, projektanta i nadzora i sastavljena je tablica sa zaduženjima za otklanjanje navedenih nedostataka i radi se na njihovom uklanjanju. Kako je istaknuo moguće je da će se zbog nekih tehničkih izmjena na infrastrukturi objekta (neusklađenosti s planskom dokumentacijom) morati tražiti nadopuna Glavnog projekta  kao i kod zgrada Sveučilišnih odjela i Građevinskog fakulteta gdje je obaveza nastala uslijed havarija fasada. Za zgradu Sveučilišnih odjela pripremljen je dodatak ugovora za produljenje roka završetka radova i poslan na potpis u MZOŠ. Završeno je opremanje zgrade Studentske prehrane, očekuje se pregled namještaja, otklanjanje nedostataka i primopredaja u skoro vrijeme. Započelo se i s opremanjem knjižnica, a  preostalo je raspisati natječaj za sitni inventar.

U području znanosti valja izdvojiti da je u  upisnik programa u MZOŠ upisan program Poslijediplomskog specijalističkog studija – Gluma, mediji i kultura, program Sveučilišta u Rijeci, akreditiran na SuRi.

Na Tehničkom fakultetu je krajem siječnja održana radionica u okviru TEMPUS projekta WBC-VMnet – Inovacije u inženjerskom projektiranju koju je organizirao Centar za suradnju, a  05. veljače 2011. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci otvoren je četvrti ciklus Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Kontroling.

Najavljena je svečana promocija 14 doktora znanosti koja će biti održana  11. ožujka 2011., kao i još jedan Znanstveni kolokvij, naime, 25. veljače u 12 sati, u prostorijama zgrade Filozofskog i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Marijana Grbeša, prodekanica za znanost s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje pod nazivom Popularizacija politike. 

U sklopu Znanstvenog kolokvija (9. ožujka 2011.) predavanje će održati i poznati kemičar prof.dr.sc. Yitzhak Apeloig.

Kada je riječ o nastavi i studentskim pitanjima za izdvojiti je kako je od 14. prosinca 2010. godine do 12. veljače 2011. godine održano devet sjednica Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom obrazovanju, no rad Povjerenstva nije okončan, već su planirana i daljnja sastajanja i rad na nacrtu Zakona.  Održana je sjednica Stručnog vijeća Centra za studije i usvojena preporuka SV o priznavanAstečenih izvannastavnih kompetencija kojom se definiraju relevantne izvannastavne aktivnosti i način njihovog priznavanja upisivanjem u Dopunsku ispravu o studiju, usvojene su Mjere za poboljšanje unutrašnje mobilnosti koje su donesene kao rezultat istraživanja u uspješnosti provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci i dio su paketa mjera kojim će se kontinuirano koncipirati radi poboljšanja kvalitete studiranja. Provedba mjera se temelji na načelima fleksibilnosti, odnosno, sastavnicama je ponuđen okvir za provedbu prema vlastitim procjenama o potrebi i mogućnostima provedbe. U  okviru provedbe Programa gospodarskog oporavka, Hrvatski zavod za zapošljavanje izradio je u prosincu 2010. godine dokument pod nazivom 'Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja' koje ukazuju na smjer potrebnih promjena; preporuke imaju ograničen doseg, ali s obzirom na to da će biti izrađivane svake godine, moći će biti relevantan okvir za predviđanje trendova i planiranje upisne politike.

MZOŠ i Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti organizirali su okrugli stol povodom Europske godine volonterskih aktivnosti i aktivnog građanstva pod nazivom Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u RH, na kojemu je  prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija predstavila rad na području volontiranja i aktivnog građanstva na Sveučilištu u Rijeci. Ocijenjeno je da je Sveučilište u Rijeci učinilo po ovom pitanju daleko više nego bilo koje drugo sveučilište u RH.

I Ured za međunarodnu suradnju  poslovičje aktivan pa se može izdvojiti da je potpisan ugovor o suradnji s Tehničkim sveučilištem u Grazu, a  Riječka kroatistička škola (Filozofski fakultet) prijavila se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU za organizaciju Erasmus intenzivnog tečaja jezika (EILC) za dolazne (incoming) Erasmus studente.
Na sjednici Senata bilo je riječi i o Proračunu, točnije donesen je paket financijskih obrazaca koji će, u ovim recesijskim vremenima, jamčiti transparentan i pravedan sustav raspodjele proračunskog novca.

Zanimljivo je spomenuti da je prema svjetskom rangiranju vidljivosti sveučilišta, Sveučilište u Rijeci na  1.488. mjestu; malo iza Zagreba koje je na 1.355., dok je Zadar na 2.243., Split na 4.162.,  te Dubrovnik na  4.493. mjestu.


ODGOĐENA TEMATSKA TOČKA

Projekt Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa, naziv je tematske toke dnevnoga reda, odgođene zbog iznimno duge sjednice Senata i naravno ozbiljnosti teme, pa će o navedenom Projektu biti riječi na izvanrednoj sjednici Senata o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

ZAMRZNUT STUDIJ ZA PRIMALJE

Na traženje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na godinu dana zamrznut je studij za primalje zbog činjenice da Fakultet nema financijskih resursa kojim bi podržalo navedeni studij. Naime, obrazovanje primalja gotovo isključivo ovisi o vanjskoj suradnji jer ih mogu educirati samo medicinske sestre, a kako one nisu u sustavu znanstveno-nastavnog obrazovnog kadra, mogu biti plaćene jedino kroz vanjsku suradnju koja je kako je poznato drasti + „srezana“. Navedena „bolna“ odluka donesena je iako samo u ovom trenutku Hrvatskoj nedostaje čak 200 primalja.

IZBORI U ZVANJA

U trajno zؑnje r07vitog profesora izabran je dr. sc. Davor Štimac, Medicinski fakultet; dr. sc. Ante Vladislavić, Akademija primijenjenih umjetnosti;  a dr. sc. Ante Jurjević, Medicinski fakultet i dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević, Medicinski fakultet, na 5 godina.
U trajno naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je dr. sc. Vitomir Šunjić, Odjel za biotehnologiju.

PRIZNANJE ALJOŠI BRAJDIĆU
Prihvaćen je prijedlog za dodjelu priznanja na Dies Academicus  doc. Aljoši Brajdiću s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci zbog njegova iznimnog angažmana u stvaranju cjelokupnog vizualnog identiteta Sveučilišta. 

 
Priopćenje za javnost rektora Sveučilišta u Zagrebu
Priopćenje rektora Sveučilišta u Zagrebu

S obzirom na vijesti u medijima o zaključcima sa sjednice Rektorskog zbora koja je
održana u Osijeku 26. siječnja 2011., te posebno, s obzirom na priopćenje koje je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo 27. siječnja, smatram nužnim javnost
preciznije izvijestiti o svome djelovanju i stavovima koje sam zastupao, kako na
spomenutoj sjednici, tako i u radu Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o
sveučilištu.

Na sjednici Rektorskog zbora održanoj 26. siječnja, glasujući suzdržano, nisam podržao
prijedlog zaključaka o radu prosudbenih povjerenstava za izradu zakonskih prijedloga.
Od četiri točke zaključaka podržao sam dvije, i to onu kojom se pozdravlja dosadašnji rad
povjerenstava i onu kojom se primaju na znanje preliminarna izvješća o njihovom radu.
Nasuprot toga, nisam se složio s preostale dvije točke - onom u kojoj se konstatira da je u
velikom dijelu postignuta suglasnost o izmjenama zakona, te točkom u kojoj se
preporuča nastavak partnerskog odnosa Ministarstva i akademske zajednice u daljnjem
radu.

Takav moj stav temeljio se na sljedećim argumentima.

Partnerski odnos između MZOŠ-a i institucija sustava do sada nije uspostavljen niti u
jednoj fazi rada na zakonodavstvu unatoč brojnim opetovanim prijedlozima, uključujući
i prijedloge Senata i čelnika Sveučilišta u Zagrebu te jednako tako i unatoč mojem
zalaganju u radu Prosudbenog povjerenstva. Članove prosudbenih povjerenstava
imenovao je gospodin ministar svojom odlukom, tako da oni nisu ovlašteni predstavnici
svojih ustanova. Stoga je rad prosudbenih povjerenstava imao de facto konzultativni
karakter. Njime se u daljnjim postupcima nisu uspostavile nikakve partnerske obveze
niti za jednu stranu - niti za Ministarstvo u nastavku rada na zakonskim nacrtima, niti za
institucije u iznošenju budućih stavova o ovim tekstovima.

Nadalje, po mojoj procjeni, u dosadašnjem radu nije niti na konzultativnoj razini
postignuta suglasnost o čitavom nizu važnih pitanja. U radu Prosudbenog povjerenstva
za nacrt Zakona o sveučilištu često sam isticao kako je takvu suglasnost praktički
nemoguće postići bez temeljnih strateških odrednica daljnjeg razvoja hrvatskog
visokoobrazovnog i istraživačkog sustava. Rad na strateškom dokumentu postao je
prijeka i primarna potreba. Donošenje jasne strategije na nacionalnoj razini je nužno, ne
samo kao polazište za uspješno normiranje kvalitetne legislative, već i kao okvir i
pokazatelj našeg kompetitivnog pozicioniranja u europskom visokoobrazovnom i
istraživačkom sustavu, što će se naročito aktualizirati u daljnjim fazama pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji.

Vezano uz rad Povjerenstva, nakon što je utvrđeno da zbog čitavog niza okolnosti
strateški dokumenti koji su doneseni 2005. godine, i čiji je plan realizacije zaključen s
2010. godinom, danas nisu relevantni, predstavnici Ministarstva na drugoj su sjednici
održanoj 15. prosinca predočili dokument Ministarstva iz 2010. godine pod naslovom
Smjernice za rad na Zakonu o sveučilištu, kao predložak za rad na odgovarajućem
zakonu. Na sljedećoj sjednici održanoj 16. prosinca ustvrdio sam da mi je osobno taj
dokument u potpunosti neprihvatljiv te sam, nakon što sam obrazložio svoj stav,
prekinuo svoj rad u Povjerenstvu. Nakon toga upoznao sam sveučilišni Rektorski kolegij
u širem sastavu o ovom tekstu te o svome dotadašnjem djelovanjem izvijestio Senat na
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. Konačno, na posljednjoj sjednici održanoj 17.
siječnja 2011., dodatno sam upoznao Prosudbeno povjerenstvo s ključnim
preokupacijama i planovima razvoja Sveučilišta u Zagrebu koja su sveučilišna tijela u
međuvremenu raspravila i usvojila.

O Nacrtu Izvješća i Zaključaka rasprave Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o
sveučilištu kojeg dam dobio 26. siječnja na sjednici Rektorskog zbora, očitovat ću se
uskoro izravno dopisom koordinatoru Povjerenstva i Ministarstvu.

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
 
Održana 22. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
Održana  22. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Tematska točka „Doktorski studiji na Sveučilištu u Rijeci“  22. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, održane 19. siječnja 2011. godine, izazvala je iznimno živu raspravu članova Senata. Nakon uvodne prezentacije koju je održala prorektorica za znanost prof. dr. Nevenka Ožanić i spomenute rasprave Senat je prihvatio zaključak, točnije mjere za restrukturiranje doktorskih studija, na način da  osam mjera  odmah ide u implementaciju, dok prvu treba razraditi što je zadatak Savjeta za znanost.  Dakle, odmah je nužno razraditi normiranje rada na doktorskom studiju (izrada prijedloga i pravnog okvira); izraditi kriterije i standarde za izbor supervizora/mentora (izrada prijedloga i pravnog okvira); izraditi ugovor o superviziji i istraživanju/studiranju (izrada prijedloga i pravnog okvira); razraditi mehanizme za praćenje napredovanja doktoranda i uspješnosti supervizora/mentora (izrada prijedloga i pravnog okvira); pripremiti informacijski paket za istraživače (Sveučilišni standard, specifičnosti programa); osigurati obrazovanje supervizora (vodič za supervizore/mentore, seminari za supervizore/mentore, izrada prijedloga); osigurati pristup on line bazama podataka (izrada prijedloga i pravnog okvira), te osigurati internacionalizaciju doktorske izobrazbe (izrada prijedloga i pravnog okvira).

O prvoj mjeri Usvajanje inicijative za integriranje doktorskih studija na razini sveučilišta – pokretanje postupka za osnivanje Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci (Graduate School of the University of Rijeka, GS UniRi), kako je navedeno, bit će odlučeno nakon prijedloga koji je dužan izraditi Savjet za znanost. .

U  svomu izvješću rektor prof. dr. Pero Lučin, upoznao je članove Senata s dinamikom izvršenja radova na Kampusu te podsjetio da je 20. prosinca 2010. dobivena uporabna dozvola za zgradu Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, a ujedno je obavljena i primopredaja zgrade Povjerenstvu za primopredaju, te da je, kako je i široj javnosti poznato, 22. prosinca 2010. održano  svečano otvorenje Filozofskog i Učiteljskog fakulteta.

Završeni su svi naknadno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama  i završen je tehnički pregled za šetnicu D (između Građevinskog fakulteta i objekta Studentske prehrane), te se očekuje  primopredaja ovaj tjedan. Za zgradu Studentske prehrane sazvan je tehnički predpregled za 19. siječnja 2011.; nakon pregleda dokumentacije, stanja izvedenosti građevinsko obrtničkih radova na objektu i provjere njihove funkcionalnosti moći će se s velikom sigurnosti dati rokovi za dobivanje uporabne dozvole i primopredaju objekta. Što se tiče objekata Građevinskog fakulteta i Sveučilišnih odjela, dogovoreni su koraci i radnje potrebni za pripremu dokumentacije vezane uz fasade objekata i za sada se sve ide prema dogovoru.

U upisnik programa u MZOŠ upisani su programi akreditirani na SuRi i to:
1.  Poslijediplomski specijalistički studij - Pravo europskih integracija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
2. Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Projekt  Research Infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka također ide prema planu, pa je krajem studenog 2010. dovršena je priprema dokumentacije za 1. fazu projekta  čija je  vrijednost  gotovo 8,5 milijuna eura u prvoj fazi te oko 10 milijuna eura u 2. fazi.  S obzirom na to da se iznos 1. faze približava iznosu od 10 milijuna eura Europska komisija je zatražila izradu prijave za veliki projekt (MPA).  Kada je riječ o području znanosti treba napomenuti da je izašao i novi E-glasnik Centra za EU projekte Sveučilišta u Rijeci br. 9  1/2011.  i dostupan je na web stranicama Sveučilišta.

Senat je upoznat i s  održavanjem  savjetovanja ''Visokoškolske ustanove u poreznom i financijskom sustavu u 2011. godini“, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske i Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, koje će biti održano,  u četvrtak 10. veljače 2011.godine, s početkom u 10 sati, na Ekonomskom fakultetu.

U proteklom razdoblju živo je bilo i na polju međunarodne suradnje. Agencija za mobilnost i programe EU je 27. prosinca 2010. poslala službenu obavijest Sveučilištu u Rijeci da je Završno izvješće Sveučilišta o provedbi Erasmus programa u 2009./10. zaprimljeno, obrađeno i zaključeno, te da su ispunjene sve preuzete obveze iz ugovora, iskorištena sva raspoloživa sredstva i dostavljena sva potrebna dokumentacija.  Za akademsku  godinu 2011./12. SuRi je do danas sklopilo 72 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama u inozemstvu; ugovorima je predviđeno 140 slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente SuRi, a na Sveučilištu  je trenutno na raspolaganju 43 mjesta za strane Erasmus studente. 

Delegacija francuskog veleposlanstva (veleposlanik Nj.E. Jerome Pasquier, g. Jean-Marc Cassam-Chenaï, savjetnik za suradnju i kulturnu djelatnost, te gđa. Jasna Bas ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju Francuskog veleposlanstva) posjetila je Sveučilište u Rijeci dana 20. prosinca 2010. godine, a načelno je dogovoreno da će Jasna Bas krajem veljače na SuRi  održati predavanje o nizu stipendija francuske vlade i mogućnosti studiranja u Francuskoj.

Za dodjelu nagrada za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao predloženika za dodjelu Nagrade iz područja tehničkih i medicinskih znanosti, Odboru za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Senat predlaže:
-    iz područja tehničkih znanosti prof. dr. sc. Josipa Brnića, a iz područja medicinskih znanosti prof. dr. sc. Bojana Polića.
U trajno zvanje redovitog profesora izabrana je dr. Sofija Vrcelj s Filozofskog fakulteta , dok je u zvanje redovitog profesora u trajanju od pet godina izabrana dr. Nadia Pavia s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Sjednica Senata bila je i prigoda za još jedan poziv svima na  tradicionalnu Smotru Sveučilišta u Rijeci koja će biti održana tijekom 20. i 21. siječnja, u zgradi Filozofskog i Učiteljskog fakulteta.

 
Održana 21. sjednica Senata
Održana 21. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
 
Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Senata Sveučilišta rektor dr. sc. Pero Lučin je iskoristio priliku pohvaliti uspjehe riječkih znanstvenika prof. dr. sc. Stipana Jonjića s Medicinskog fakulteta koji je u prestižnim medicinskim znanstvenim časopisima obavio značajna otkrića – novi pristup u kreiranju živih atenuiranih virusnih cjepiva i dosad nepoznat mehanizam virusnog izmicanja imunološkom nadzoru putem  prirodnoubilačkih-stanica te prof. dr. sc. Krešimira Pavelića s Odjela za biotehnologiju koji je na sastanku delegacija 27 zemalja članica EMBC (European Molecular Biology Conference) u Njemačkoj ponovno imenovan generalnim tajnikom te organizacije nakon što je 2 godine obnašao tu funkciju. Rektor je čestitao i Centru za EU projekte Sveučilišta kao i Tehničkom, Ekonomskom i  Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Odjelu za biotehnologiju te Centru za mikro i nano znanosti i tehnologije na dva prijavljena REGPOT projekta (FORK i BE_SMARTRES).
7. prosinca potpisan je Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007.- 2013.) te će od akademske godine 2011./2012. hrvatska sveučilišta primati strane Erasmus studente, nastavno i nenastavno osoblje, što predstavlja veliki izazov za riječko Sveučilište.

Sastavni dio svake sjednice Senata je i izvještavanje o radovima u Kampusu Sveučilišta u Rijeci; izvršen je tehnički pregled zgrade Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, otklonjeni su prethodno definirani nedostaci te ovih dana očekujemo dobivanje uporabne dozvole. Za 17. prosinca je najavljena primopredaja zgrade, dok je svečanost otvaranja Kampusa planirana za siječanj. Uslijedit će zahtjevi za uporabnu dozvolu odnosno tehničke preglede za prostale objekte u Kampusu.   
U sklopu svog izvješća Rektor je najavio tematske sastanke s čelnicima sastavnica o svim integrativnim i razvojanim pitanjima te izazovima postavljenim pred Sveučilište, Smotru Sveučilišta u siječnju 2011. te dvodnevnu radionicu strateškog menadžmenta koja će biti održana u svibnju 2011.
Profesorica dr. sc. Nevenka Ožanić, prorektorica za znanost i razvoj izvijestila je o radu Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija u protekloj godini, a članovi Senata su na sjednici, na prijedlog spomenutog Povjerenstva, donijeli odluku o osnivanju poslijediplomskog specijalističkog studija ''Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu'' Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci te poslijediplomskog specijalističkog studija ''Gluma, mediji, kultura'' kojega je nositelj Sveučilišta u Rijeci.
Na temelju Zaključka Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci usvojen je program cjeloživotnog učenja ''Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce'' Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Članovi Senata zajedničkom je odlukom dodijelio Povelju Tehničkom fakultetu u povodu 50. obljetnice osnutka i djelovanja.
Na 21. sjednici u više znanstveno-nastavno zvanje su potvrđeni:
dr. sc. Branko Blažević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, trajno
dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, Pravni fakultet, 5 godina
dr. sc. Edita Čulinović-Herc, Pravni fakultet, 5 godina
dr. sc. Tanja Frančišković, Medicinski fakultet, 5 godina
dr. sc. Đuro Josić, Odjel za biotehnologiju, 5 godina
dr. sc. Neven Lovrin, Tehnički fakultet, 5 godina
dr. sc. Daniela Malnar, Medicinski fakultet, 5 godina
 
U naslovno zvanje potvrđeni su dr. sc. Marijan Ahel, dr. sc. Vesna Eraković Haber, dr. sc. Sonja Levanat i dr. sc. Kata Majerski, svi na prijedlog Odjela za biotehnologiju Sveučilišta.
Na prijedlog Studentskog zbora, prihvaćen je Pravilnik o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci; predstavnici studenata su najavili veliku promidžbu natječaja za financiranje studentskih programa u medijima i po sastavnicama Sveučilišta te očekuju veliki odaziv.
 
Najburniju raspravu je potaknula tematska točka sjednice - Analiza upisa u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2010./2011. u sklopu koje je prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prezentirajući stavove Stručnog vijeća Centra za studije, pokušala članovima Senata predočiti moguće razloge manjeg broja upisanih studenata ove, u odnosu na prošlu akademsku godinu. Prorektorica je ponudila određene mjere za povećanje broja studenata, a zajednički je zaključak prisutnih bio da su povećanje atraktivnosti studijskih programa, njihova fleksibilnost i prilagođenost tržištu rada, konkurentna cijena studija, povećanje globalne vidljivosti Sveučilišta i dr. samo neka od pitanja koja je potrebno u sklopu ove teme detaljno razraditi te na temelju njih donijeti konkretan akcijski plan.
 
 
 
Održana 20. sjednica Senata
Održana 20. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Rezultati upisa na preddiplomske sveučilišne i stručne te na integrirane studije u 2010./2011. akademskoj godini, jedna je u nizu tema o kojima je u svomu izvješću članove Senata Sveučilišta u Rijeci, izvijestio rektor prof. dr. Pero Lučin. Kako je ukupan broj upisanih studenata na Sveučilištu 3.573, a predviđena kvota iznosila je 4.239, može se konstatirati smanjenje broja upisanih studenata u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada ih je upisano 4.283.
Prema riječima prof. dr. Lučina, navedeno smanjenje predstavlja problem o kojemu valja ozbiljno razmisliti kako bi se iznašli prije svega razlozi, a potom i učinilo sve da to ne bi postao trend. Uz to, za napomenuti je kako su svi članovi Senata suglasni u stavu da je državna matura provedena ove godine uvelike doprinijela, kako jednostavnijem upisu studenata, tako i vedoj transparentnosti.

Rektor je podsjetio Senat i na održanu sjednicu Stručnoga vijeća Centra za studije na kojoj su predstavljeni i raspravljeni rezultati prvoga dijela projekta „Uspješnost Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci“ o kojemu će biti riječi na Vijećima sastavnica, no zanimljivo je istaknuti kako navedeni projekt ukazuje na trend rasta zadovoljstva studenata studiranjem na Sveučilištu u Rijeci.

Bilo je riječi i o Tempus projektu ACCESS, odnosno studijskom posjetu Sveučilištu Corvinus u Budimpešti. Kako je pojasnila prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, cilj Tempus projekta, na kojem participiraju predstavnici sveučilišta, instituta i MZOŠ te strani partneri, jest izrada prijedloga modela financiranja visokog obrazovanja u RH. Treći sastanak imao je cilj upoznati sudionike sa sustavima organizacije i financiranja visokog obrazovanja u Austriji i Mađarskoj, a predstavljene su i diskutirane preliminarne verzije dvaju istraživanja koje se provodilo na sveučilištima u RH: Financiranje visokog obrazovanja (Institut za društvena istraživanja) i EUROSTUDENT IV (IRO, MZOŠ).

Kampus Sveučilišta u Rijeci nezaobilazna je točka Dnevnoga reda svake sjednice Senata pa je i ovoga puta bilo riječi o završnim radovima. Naime, u završnoj su fazi naknadno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama – ostala je samo šetnica D (između Građevinskog fakulteta i objekta Studentske prehrane) kojoj je rok završetka radova 17. studenog 2010.

Protekli mjesec, točnije 25. i 26. listopada 2010., izvršen je tehnički pregled zgrade Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, a 27. listopada 2010. predan je zapisnik s istog, u kojem su definirani nedostaci koje je potrebno otkloniti u zakonskom roku (najkasnije 90 dana); očekujemo dobivanje uporabne dozvole i otvaranje objekta početkom prosinca. Slijede zahtjevi za uporabnu dozvolu odnosno tehničke preglede za preostale izgrađene zgrade u Kampusu, najprije za zgradu Studentske prehrane, a nakon toga i ostale. Moguće je da će se za zgradu Studentske prehrane, zbog određenih tehničkih izmjena na infrastrukturi objekta, morati tražiti nadopuna Glavnog projekta kao i kod zgrada Sveučilišnih odjela i Građevinskog fakulteta gdje je obaveza nastala uslijed havarija fasada. Završeno je opremanje zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i zgrade Sveučilišnih odjela uredskim namještajem i stolicama, otklonjeni su svi nedostaci dani u zapisnicima Povjerenstava za primopredaju, a pri kraju je i opremanje predavaonica.
Članovi Senata upoznati su s tijekom izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Svi sudionici na izradi strategije okupljeni su u okviru Partnerskog vijeća PGŽ-a. Sveučilište aktivno sudjeluje u radu Partnerskog vijeća te je bilo domaćin sastanka Tematske radne skupine DRUŠTVENE DJELATNOSTI u procesu izrade Razvojne strategije.

Zaključen je Natječaj Sveučilišta u Rijeci za dodjelu Erasmus stipendija studentima za studijski boravak i obavljanje stručne prakse na inozemnim institucijama te za dodjelu stipendija nastavnom i administrativno-tehničkom osoblju za realizaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2010./11.

Sveučilište će dodijeliti 27 financijskih potpora studentima za studijski boravak, 3 financijske potpore za stručnu praksu i 3 financijske potpore osoblju Sveučilišta radi stručnog usavršavanja na inozemnim institucijama u ljetnom semestru akademske godine 2010./11.

Na 20. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u više zvanje potvrđeni su:

dr. sc. Senka Madešid, Tehnički fakultet, trajno
dr. sc. Axel Luttenberger, Pomorski fakultet, 5 godina
dr. sc. Ivica Šegulja, Pomorski fakultet, 5 godina
dr. sc. Vinko Tomas, Pomorski fakultet, 5 godina.

U naslovno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr.sc. Igor Medica, Medicinski fakultet, 5 godina, a donesena je i odluka o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci akademiku Elsu Kuljaniću.
 
Održana 19. sjednica Senata
Održana 19. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Da je javna rasprava o nacrtima Prijedloga Zakona o znanosti, visokom obrazovanju i Sveučilištu  koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvorilo na svojim mrežnim stranicama 12. listopada i to objavljivanjem tekstova navedenih Zakona prekratka, jedan je od zaključaka 19. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci.
No, usprkos tomu, zaključak je Senata da se narednih dana održe sastanci fakultetskih vijeća, kao i svih odbora na razini Sveučilišta na kojima će biti doneseni prijedlozi u obliku amandmana koji će potom biti upućeni resornom Ministarstvu.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin spomenuo je i da je održana 15. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije na kojoj je prezentiran projekt osobnog portfelja djelatnika u cjelini, a posebno u segmentu koji se tiče nastave te da je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o akreditiranju (vezan uz definiranje mandata Povjerenstva za akreditaciju i postupka imenovanja recenzenata).
Članovi Senata upoznati su i s rezultatima 3. sastanka članova Strateške skupine za ljudske resurse u znanosti, vezane uz implementaciju Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, koji je održan u organizaciji Europske komisije na Sveučilištu u Mariboru na kojemu su raspravljani daljnji koraci u implementaciji, pripreme za provedbu evaluacije i dodatne pogodnosti koje slijede iz prava prezentacije i korištenja loga.
Predstavnici institucija koje su dobile priznanje, uključujući i predstavnike Sveučilišta u Rijeci, bit će mentori i ambasadori za one europske institucije koje su u procesu kao i za one koje će ući u drugi krug implementacije.

Provedena je i međunarodna evaluacija provedbe doktorskih studija na Sveučilištu u Rijeci, a 15. listopada održan je i prvi sastanak  Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Prorektorica za znanost i razvoj prof. dr. Nevenka Ožanić, najavila je te ujedno i pozvala članove Senata na  2. mjesečni znanstveni kolokvij Sveučilišta koji će biti održan 5. listopada u 15 sati u prostorijama Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci; predavanje pod nazivom „Stanična terapija za znatiželjne“, a predavanje će održati  prof. dr. sc. Vuk-Pavlović.

SmartX projekt također „ide“  prema planu, finaliziraju se aktivnosti vezane uz osiguranje telefonije u Kampusu,  dobavljeni su studomati za korištenje studentskih SmartX kartica za sve sastavnice; na sastavnicama izvan Kampusa u tijeku je realizacija minimalnih radova umreženja, dobavljene su SmartX kartice za studente svih sastavnica upisane na preddiplomske studije, a za studente viših godina i studente diplomskih studija realizacija kartica se, nakon upisa, evidencije u ISVU i personalizacije, očekuje tijekom ovog tjedna.

U bogatoj aktivnosti Službe za međunarodnu suradnju, za izdvojiti je da je 15. listopada 2010. zaključen Natječaj Sveučilišta u Rijeci za dodjelu Erasmus stipendija studentima za studijski boravak i obavljanje stručne prakse na inozemnim institucijama te za dodjelu stipendija nastavnom i administrativno-tehničkom osoblju za realizaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2010./11. Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u srijedu 20. listopada.

Od 11. do 12. listopada 2010. godine na Sveučilištu u Ljubljani održan je međunarodni skup pod nazivom „Conference on Student Mobility and Recognition of Study Periods Abroad Western Balkans - EU (CroAtiA)“; Sveučilište u Rijeci su predstavljali prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Damir Zec, prodekan Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Branimir Barišić te prof. dr. sc Irena Vodopija s  Filozofskog fakulteta.

U sklopu Britanskih dana u Rijeci na Tehničkom fakultetu je 14. listopada 2010. godine Branka Žaja iz British Councila održala prezentaciju o mogućnostima studiranja u Velikoj Britaniji, a  15. listopada je Sveučilište u Rijeci posjetio veleposlanik SAD-a u RH, Njegova Ekscelencija James B. Foley. Pozitivno je ocijenjena dosadašnja suradnja Sveučilišta i Veleposlanstva u sklopu programa mobilnosti FULBRIGHT i JFDP. Rektor Sveučilišta je izrazio želju da nam američko veleposlanstvo pomogne u organiziranju usavršavanja o organizaciji i funkcioniranju Sveučilišne knjižnice u Kampusu te o upravljanju i vođenju Sveučilišta (University Management and Administration). U vezi s navedenim, američko veleposlanstvo je obećalo pomoći Sveučilištu organiziranjem videokonferencije sa sveučilišnom knjižnicom smještenom u Kampusu te angažiranjem dr. Eda Simpsona, bivšeg ravnatelja Instituta za visoku naobrazbu Sveučilišta u Georgiji, koji će boraviti u Hrvatskoj početkom prosinca 2010. godine.

Godišnje izvješće o radu Stručnog vijeća centra za studije Senatu je prezentirala prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježana Prijić–Samaržija te još jednom podsjetila na iznimno  veliku i učinkovitu aktivnost Centra. Izvješće je jednoglasno usvojeno, a izraženo je i zadovoljstvo radom toga tijela.

Treba istaknuti da se Rektor u svomu izvješću osvrnuo i na provedbu modela javno-privatnog partnerstva kojeg je ocijenio zadovoljavajućim, uz napomenu da je Sveučilište potpisalo sporazum o takvoj suradnji s Radio Rijekom,  te da će isto biti učinjeno i s lokalnom televizijom RiTv te dnevnikom „Novi list“. 

Kampus Sveučilišta u Rijeci:
- u završnoj su fazi naknadno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama – ostala je samo šetnica D (između Građevinskog fakulteta i objekta Studentske prehrane)
- 2. rujna 2010. zatražen je (u dogovoru s izvođačem) tehnički pregled za zgradu Filozofskog i Učiteljskog fakulteta; Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje je, nakon pregleda vrlo opsežne tehničke i druge dokumentacije, za datum pokretanja postupka tehničkog pregleda predložio 25. i 26. listopada 2010.
- uslijedit će i zahtjevi za uporabnu dozvolu odnosno tehničke preglede najprije za zgradu Studentske prehrane, a potom i za preostale izgrađene zgrade u Kampusu.
  Završeno je opremanje zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i zgrade Sveučilišnih odjela uredskim namještajem i stolicama (nisu još otklonjeni svi nedostaci dani u zapisnicima Povjerenstava za primopredaju), a pri kraju je i opremanje predavaonica
- potpisani su i ugovori za nabavku i opremanje i to za:
- namještaj za zgradu prehrane
- laboratorijski namještaj
- namještaj za knjižnice
- preostalo je raspisati natječaj za sitni inventar

Upućena je i zahvala pročelnici Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata uređenja i građenje gđi. Ljiljani Buljan na iznimnom trudu i suradnji.


  
 
Održana 18. sjednica Senata

Održana je 18. izvanredna sjednica Senata

29. rujna u Rektoratu Sveučilišta održana je 18. izvanredna sjednica Senata. Rektor je izvijestio o sastanku užeg saziva Rektorskog zbora s ministrom dr. Fuchsom na kojem se raspravljalo  o Nacrtu Zakona o znanosti, visokim učilištima i sveučilištu, prijedlogu Ugovora o dodatnom financiranju diplomskih studija te o vanjskoj suradnji. O zadnja se dva pitanja raspravljalo i odlučivalo i u sklopu točaka Dnevnog reda sjednice.

Na sjednici su izabrana dva nova prorektora Sveučilišta; prof. dr. sc. Pavao Komadina za suradnju sa zajednicom i privredom te zapošljivost studenata te prof. dr. sc. Tonči Mikac za poslovne i integracijske procese. Članovi Senata su pljeskom pozdravili i nove predstavnike fakulteta u Senatu, ujedno i dekane istih s mandatom koji započinje 1. listopada ove godine, i to: prof. dr. sc. Herija Bezića s Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Serđa Kosa s Pomorskog fakulteta te prof. dr. sc. Gorana Turkalja s Tehničkog fakulteta. Čestitke i zahvale su upućene i članovima koji su do sada predstavljali Ekonomski, Pomorski, Tehnički i Učiteljski fakultet u Senatu.

U trajno zvanje redovitog profesora potvrđeni su prof. dr. sc. Zvonimir Kolumbić s Filozofskog te prof. dr. sc. Milovan Jovanović s Pravnog fakulteta.

Senat je, sukladno Ugovorima o financiranju troškova studija potpisanih s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, sastavnicama rasporedio akontirana sredstva (20%) doznačena za studente I. godine preddiplomskih, stručnih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u ak. god. 2010./2011. te donio konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2009./2010.

Senat je prihvatio i Rektorov prijedlog teksta Naputka o načinu izrade plana i obračuna naknade za rad vanjskih suradnika na sastavnicama Sveučilišta koji će Odbor za proračun u jednom obliku uvrstiti u Pravilnik o financijskom poslovanju Sveučilišta koji je u izradi. Naputkom je planiranje ukupnih sredstava za vanjsku suradnju moguće na dva načina; na teret Državnog proračuna u okviru redovne djelatnosti A 6210002 te na teret vlastitih sredstava. Sastavnice su obavezne planirati vanjsku suradnju uzimajući u obzir nastavna opterećenja svojih nastavnika i plan vanjske suradnje prethodno usvojen od strane Senata.

U sklopu paketa odluka  pravne regulative vezane uz Elaborat preseljenja na Kampus, Senat je donio Pravilnik Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije te Temeljni dokument o politikama korištenja prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Temeljnim dokumentom definiraju se prostorni kapaciteti i način njihova korištenja, obveze korisnika prostora te model financijskog pokrića operativnih troškova Kampusa.

Senat Sveučilišta na svojoj 18. sjednici pokrenuo je postupak osnivanja Jean Monnet interuniverzitetskog Centra izvrsnosti u Opatiji.

 
Održana 17. sjednica Senata
Održana 17. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Prijedlog Odluke o participiranju u troškovima studija za studente koji u akademskoj godini 2010./2011. upisuju I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci, bila je jedna od točaka 17. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, prve nakon ljetne stanke. Ujedno, to je i tema koja je u široj javnosti, posebno među studentskom populacijom, bila jedna od „bolnih točaka“ o kojima se u proteklom razdoblju iznimno puno raspravljalo. Kako je izvijestio rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin, na Rektorskom zboru održanom 13. rujna 2010. godine, u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je odluku, prema kojoj će država snositi troškove participacije studentske školarine. Dakle, studiranje je za studente besplatno. No, kako MZOS još nije sveučilištima proslijedilo obrazac ugovora koji će se potpisivati sa studentima, natječaj za upise će biti objavljen, dok se potpisivanje ugovora očekuje početkom listopada.
Uz navedeno na sjednici Senata, Rektor je ukratko izvijestio i o radovima na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, koji su, prema njegovim riječima, u završnoj fazi što pretpostavlja da se u zgradi Filozofskog i Učiteljskog fakulteta već postavlja namještaj, a slijedi i opremanje Građevinskog fakulteta i zgrade Sveučilišnih odjela.

U raspravi je ponovno aktualizirano pitanje financiranja znanstvenih projekata, točnije „kresanje“ njihova financiranja što je ozbiljno ugrozilo istraživanja na pojedinim fakultetima, te je Rektor predložio da se, nakon provedene analize, uputi resornom Ministarstvu pismo upozorenja o mogudnosti potpunog zaustavljanja istraživanja na nekim fakultetima.
Jedan od problema svakako je i vanjska suradnja, točnije njezino plaćanje, pa su članovi Senata upozoreni na detaljno planiranje za narednu godinu.

Uspješnost i provedene mjere za poboljšanje učinkovitosti studiranja, također je tema o kojoj je Senat raspravljao, dok je Rektor naglasio kako cilj Sveučilišta u Rijeci nije bezuvjetno povedanje prolaznosti, ved iznalaženje razloga neuspješnog studiranja, točnije, kako je istaknuo treba dobro razmisliti zbog čega jedan neuspješan kolegij produžava studiranje.
Na 17. sjednici Senata u trajno zvanje redovitog profesora potvrđena je dr. sc. Nevenka Ožanić s Građevinskog fakulteta, a u zvanje redovitog profesora na 5 godina izabran je dr. sc. Zlatan Car s Tehničkog fakulteta i dr. sc. Mladenka Tkalčić s Filozofskog fakulteta.

U naslovno zvanje redovitog profesora u trajanju od 5 godina potvrđena je dr. sc Sanja Kapitanović s Odjela za biotehnologiju.
 
Održana 16. sjednica Senata

Održana 16. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Prijedlog teksta Ugovora o redovitom studiranju te kriteriji i uvjeti plaćanja studija koji obuhvaćaju prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija te Prijedlog mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Sveučilištu u Rijeci, dvije su točke opsežnoga dnevnoga reda  o kojima su raspravljali članovi Senata na 16. sjednici, ujedno i posljednjoj  prije ljetne stanke. Treba istaknuti da se usvojenim Odlukama riječko Sveučilište može izdvojiti kao jedino koje je uspjelo u dogovoru sa studentima iznaći najbezbolnije rješenje o financiranju troškova studija za redovite studente koji u narednoj akademskoj godini po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Pero Lučin izdvojio je još jedan veliki uspjeh riječkog Sveučilišta - priznanje Europske komisije o izvrsnosti u istraživanju. Naime, Sveučilište u Rijeci je 12. srpnja 2010. dobilo HR Excellence in Research čime je postalo prvo sveučilište u Hrvatskoj i jedno od desetak znanstvenih institucija u Europi koje imaju ekskluzivno pravo korištenja logotipa Europske komisije na svojim mrežnim stranicama i promotivnom materijalu. Temeljem potpisanih deklaracija (Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, Deklaracija o sudjelovanju u Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa) Sveučilište je uključeno u pilot projekt implementacije Povelje i Kodeksa uz tridesetak istaknutih europskih sveučilišta i znanstvenih instituta (svi detalji mogu se pogledati na web stranici Sveučilišta).

Na sjednici  je pohvaljena i  inicijativa riječke biotehnologije za organiziranje pan-europskog mega-projekta. Europska znanstvena zaklada (ESF) na inicijativu prof. dr. Krešimira Pavelića, pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, pokrenula je u Bruxellesu 1. srpnja akciju koja bi mogla imati dugoročne pozitivne posljedice po europsku medicinu, što se također može pročitati na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Čestitke su upućene i Jean Monnet Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (predstojnica prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat) zbog projekta kojeg su prijavili zajedno sa Sveučilištem na Lifelong Learning Programme. Odlukom Europske komisije od 21. lipnja 2010. dodijeljen im je Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence.

U završnoj su fazi nakn`dno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama na Kampusu, a izrađeni su i izvedbeni projekti umreženja na Kampusu i po sastavnicama Sveučilišta u cilju postavljanja čitača prostora i elektronskih brava radi omogućavanja provedbe Smart X projekta.

Europska komisija je odabrala četiri hrvatske institucije između 17 institucija nositeljica Erasmus sveučilišne povelje, između kojih i Sveučilište u Rijeci, u svrhu provjere provedbe programa Erasmus u akademskoj godini 2009./10. Predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU su 6. srpnja 2010. proveli reviziju provedbe Erasmus programa na riječkom Sveučilištu. Sveučilište je ujedno pohvaljemo zbog čak 61 do sada sklopljenih Erasmus ugovora, a Rektor je najavio i raspisivanje Natječaja za dodjelu Erasmus stipendija studentima za studijski boravak i obavljanje stručne prakse na inozemnim institucijama te za dodjelu stipendija nastavnom i administrativno-tehničkom osoblju za realizaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2010./11. krajem kolovoza.

Na 16. sjednici Senata donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za izvođenje nastave na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa na Akademiji primijenjenih umjetnosti, Filozofskom fakultetu te Odjelima za matematiku, informatiku i fiziku te Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje docent ili više iz umjetničkog područja, polje Kazališna umjetnost, grane Gluma/Kazališna režija za potrebe budućeg sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Gluma, mediji, kultura.

U trajno zvanje redovitog profesora potvrđeni su dr. sc. Marija Marinović s Odjela za informatiku i dr. sc. Miomir Matulović s Pravnog fakulteta.  U zvanje redovitog profesora na pet godina potvrđeni su dr. sc. Branka Kalogjera i dr. sc. Nina Kudiš – Burić s Filozofskog fakulteta te dr. sc. Marija Kaštelan Mrak s Ekonomskog fakulteta. U raniji izbor redovitog profesora na pet godina potvrđen je dr. sc. Gordan Gulan s Medicinskog fakulteta.

Osnovan je i Savjet za znanost, a tematske točke 16. sjednice Senata bile su Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta – ustroj, način upravljanja i softverska infrastruktura o čemu je izvijestila ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka Senka Tomljanović te Portfelj zaposlenika kojeg je članovima Senata prezentirao prof. dr. sc. Damir Zec, prorektor za međunarodnu suradnju.


 
Održana 15. sjednica Senata

Uz izvješća rektora, prorektora, pomoćnika rektora  i predstavnika Studentskoga zbora na 15. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, Senat je potvrdio imenovanje prof. dr. sc. Damira Zeca s Pomorskog fakulteta  prorektorom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci.

Također, potvrđeni su izbori u zvanje redovitog profesora dr. sc. Alana Bosnara  i dr. sc. Marije Petković s Medicinskog fakulteta, u trajanju od 5 godina. Potvrdu  ranijeg izbora u više zvanje dobili su dr. sc. Zdravko Milić s Akademije za primijenjenu umjetnost i dr. sc. Saša Zelenika s Tehničkog fakulteta, koji je ujedno potvrđen i za redovitog profesora.

U naslovno zvanje redovitog profesora, u trajanju od 5 godina,  Senat je potvrdio dr. sc. Daria Matiku (Tehnički fakultet), te četvero nastavnika s Odjela za biotehnologiju:  dr. sc. Andreu  Moguš Milanković, dr. sc. Jasnu Peter – Katalinić, dr. sc. Radana Spaventija i dr. sc. Stanimira Vuka – Pavlovića.

Senat je dao suglasnost Upravnom vijeću Studentskog centra za podizanje cijene smještaja u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić“ za narednu akademsku godinu, ali je zaključeno da se odluka o povećanju cijene prehrane u iznosu od 20 kuna neće donositi prije konstituiranja novog saziva Studentskog zbora kako bi studenti o navedenom zahtjevu mogli raspraviti i donijeti svoje zaključke.

Također, za napomenuti  je kako je u svome izvješću rektor prof. dr. Pero Lučin, između ostaloga, podsjetio na održane aktivnosti Centra za studije, Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci, provedbi državne mature koja bi prema njegovim riječima ubuduće trebala biti organizirana u lipnju, a upisi u rujnu kako se ne bi događalo da Sveučilište mora, kao što je to bio slučaj ove godine ustupati svoje prostorne i ljudske resurse.  Spomenuta je i međunarodna evaluacija provedbe doktorskih studija koje je 31. svibnja započelo na Pomorskom fakultetu. Nadalje, Centar za EU projekte  započeo je sa slanjem e- glasnika kojemu je svrha bolji i efikasniji način rada Centra i protoka informacija prema korisnicima, a bilo je riječi i o aktivnostima na Kampusu. Naime, 7. lipnja održano je otvaranje ponuda za uredski namještaj i predavaonice, dok su u pripremi natječaji  za laboratorijski namještaj i sitni inventar. Svi su objekti u Kampusu priključeni  na vodu i struju, a još se čeka  priključenje  na plinovod i toplovod.

Sveučilište je 8. lipnja raspisalo Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e – kolegij u 2009./10. akademskoj godini, a rok za prijavu je 31. kolovoz 2010. godine.

Tematska točka 15. sjednice Senata  bila je Europska povelja i Kodeks o zapošljavanju istraživača, koju je održala prorektorica za nastavu i studente prof. dr. Snježana Prijić – Samaržija. S ciljem uključivanja u Europski istraživački prostor, unapređenja kvalitete znanstvenog istraživača, odnosno stvaranja boljih uvjeta za rad i razvoj karijere znanstvenih istraživača te stvaranja okvira za slobodni protok znanja, u listopadu 2009. godine na Sveučilištu u Rijeci je pokrenut projekt „Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače“. Riječ je o projektu koji je Europska komisija osmislila kao mehanizam za pomoć istraživačkim ustanovama pri implementaciji Europske povelje za istraživače i Kodeksa o novačenju istraživača sastavljenih s namjerom unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave European Research Area. Projekt se sastoji se od pet osnovnih faza koje bi na riječkome Sveučilištu trebale biti provedene do 30. ožujka 2014. godine, a na Senatu je predstavljen detaljan akcijski plan za njegovu provedbu te utvrđeni zadaci i vrijeme njihova provođenja.

- Naš je prioritet uključivanje Sveučilišta u Rijeci u Europski istraživački prostor i stvaranje europskih uvjeta znanstvenog rada, istaknula je voditeljica projekta prof. Snježana Prijić-Samaržija napominjući da implementacija Povelje i Kodeksa kroz ovaj projekt regulira pitanja mobilnosti istraživača, financiranja, znanstvene izvrsnosti, informiranosti, nadogradnje institucionalne regulative, edukacije u vještinama i kompetencijama, etičnosti, pravne sigurnosti,selekcijskih postupaka, statusa mentora i niz drugih pitanja.

Dnevni red

 
Održana 14. Sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
Donošenje  Pravilnika o gospodarenju intelektualnim vlasništvom Sveučilišta u Rijeci, te Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007. – 2013., u 2009. godini, dvije su od 18. točaka dnevnog reda na danas održanoj 14. Sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci.
Saznaj više
 
Dobrodošlica za kolege novinare
Poštovani kolege novinari,

ovu smo rubriku na našoj mrežnoj stranici posvetili vama s ciljem što bolje komunikacije. Ubuduće ćete ovdje imati prilike pročitati izvješća sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, te priopćenja s konferencija za novinare, kao i o protokolarnim događanjima o kojima ćete također kroz našu rubriku „Najave“ biti pravodobno informirani. Za sve upite ili sugestije možete se javiti na našu e–mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .