Novosti
Prijave projekata putem sustava eFondovi
Sustav eFondovi je informatički sustav namijenjen za prijavu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Saznaj više
 
Održani Dani otvorenih vrata EU projekata u Rijeci
Dani otvorenih vrata EU projekata održani su 9. i 11. svibnja u Rijeci, a u nastavku možete pogledati prezentacije održanih projekata. 
Saznaj više
 
EFRR: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
Natječaj je otvoren do 2. srpnja 2018. godine. 
Saznaj više
 
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz ESI fondova
Preuzmite priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u nastavku. 
Saznaj više
 
INTERREG ADRION predstavljanje poziva na dostavu projektnih prijedloga
Preuzmite prezentacije s održanog info dana!
Saznaj više
 
Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja
Preuzmite prezentacije s održanog info dana. 
Saznaj više
 
Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Preuzmite prezentacije s održane info radionice. 
Saznaj više
 
Mobilna aplikacija EUfondovi
Preuzmite mobilnu aplikaciju s informacijama o EU fondovima i aktualnim natječajima.
Saznaj više
 
ESIF OPKK: Indikativni godišnji plan objave natječaja
Pogledajte natječaje u najavi iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 
Saznaj više
 
Program LIFE: otvoren natječaj
Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga za Program LIFE u 2018. godini.
Saznaj više
 
Marie Sklodowska-Curie akcije - novi poziv
Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.
Saznaj više
 
Održan info dan programa INTERREG Europe
Preuzmite prezentacije s održanog info dana. 
Saznaj više
 
Održan LIFE Tematski info dan
Preuzmite prezentacije s održanog LIFE tematskog info dana. 
Saznaj više
 
INTERREG ADRION: Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga
Objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prioritetne osi 2 - Održiva regija koji će biti otvoren do 26. lipnja 2018. godine.
Saznaj više
 
EEA and Norway Grants - novosti za prijavitelje
Dozvoljene su samostalne prijave sastavnica na natječaje za prijavu projektnih prijedloga!
Saznaj više
 
Obzor 2020 Otvoreni natječaji u Sigurnim društvima
Pogledajte otvorene natječaje programa Obzor 2020. iz područja Sigurna društva.
Saznaj više
 
ESF: Otvoren natječaj za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. lipnja 2018. godine.
Saznaj više
 
Poziv na prijavu za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine
Svi korisnici tekućih Erasmus+ projekata, inicijativa ili događanja koji pridonose postizanju jednog ili više ciljeva Europske godine kulturne baštine mogu se prijaviti za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine. 
Saznaj više
 
Održan informativni dan „Treći EU program zdravlja“
Preuzmite prezentacije s održanog info dana. 
Saznaj više
 
Otvoren poziv na dostavu prijava za potporu prijave na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu programa Obzor 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru programa Obzor 2020. te raspisalo poziv na dostavu prijava za potporu.
Saznaj više
 
Upute za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore
Senat Sveučilišta u Rijeci je na sjednici održanoj 20. veljače 2018. donio Upute za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci.
Saznaj više
 
ESF: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Predviđeni datum objave Poziva je veljača 2018. 
Saznaj više
 
ESIF OPULJP: Indikativni godišnji plan objave natječaja
Pogledajte natječaje u najavi iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. 
Saznaj više
 
Obzor 2020. info dan za područje Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnolgija, napredna proizvodnja i prerada
Preuzmite prezentacije s održanog info dana.
Saznaj više
 
Obzor 2020. info dan za područje Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija
Preuzmite prezentacije s održanog info dana.
Saznaj više
 
Nove prilike za suradnju s Kraljevinom Norveškom
Osnovan je novi Fond za regionalnu suradnju Kraljevine Norveške vrijedan više od 250 milijuna kuna!
Saznaj više
 
MZO: Najava potpora prijavama na Obzor 2020.
Cilj je potporama znanstvenicima povećati uspješnost Obzor 2020. projektnih prijedloga.
Saznaj više
 
Održana konferencija "Program LIFE - odgovor na okolišne i klimatske izazove"
Preuzmite prezentacije i pogledajte video snimku s održane konferencije. 
Saznaj više
 
Održan info dan za područje Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine u Obzoru 2020.
Preuzmite prezentacije!
Saznaj više
 
Održan info dan za područje Pametnog, zelenog i integriranog prometa u Obzoru 2020.
Preuzmite prezentacije!
Saznaj više
 
Održan info dan za Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života u Obzoru 2020.
Preuzmite prezentacije!
Saznaj više
 
ESF: Internacionalizacija visokog obrazovanja
Preuzmite prezentacije s održane radionice. 
Saznaj više
 
Održan info dan za ICT u Obzoru 2020.
Preuzmite prezentacije s održanog info dana. 
Saznaj više
 
Erasmus+ KA2 AMPEU savjetovanja
Agencija za mobilnost i programe EU omogućuje pojedinačna savjetovanja za E+ KA2 Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja.
Saznaj više
 
Erasmus+ webinar
Prijavite svoje sudjelovanje!
Saznaj više
 
MZO: Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja
U nastavku možete pročitati dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Saznaj više
 
EUREKA: Poziv na dostavu projektnih prijava i webinar
Surađujete li s MSP? Prijavite se za webinar!
Saznaj više
 
OPULJP: Otvoren natječaj za Poziv „Internacionalizacija visokog obrazovanja“
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 5. ožujka 2018. 
Saznaj više
 
MSCA: Otvoren je poziv za natječaj Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija
Rok za prijavu je 21. ožujka 2018. 
Saznaj više
 
Obzor 2020.: Održan MSCA RISE informativni dan
Preuzmite prezentacije s održanog info dana!
Saznaj više
 
Održan nacionalni informativni dan Obzora 2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva
Preuzmite prezentacije s održanog info dana!
Saznaj više
 
Plan implementacije Plana za Europski istraživački prostor (ERA Roadmap) Republike Hrvatske 2016. - 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Plan implementacije koji možete preuzeti u nastavku. 
Saznaj više
 
Izvještaj neovisne visoke radne skupine za maksimiziranje učinaka programa EU-a za istraživanja i inovacije – Lamy report
Izvještaj donosi preporuke i prijedloge vodećih načela za kreiranje EU programa nakon 2020. godine za istraživanja i inovacije.
Saznaj više
 
Poziv za prijavu projekata za predstavljanje u Europskom parlamentu u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“
Rok za predaju prijava je 1. prosinca 2017. godine.
Saznaj više
 
Završno predstavljanje projekta „Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)“
Dana 3. studenog 2017. godine na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održano je završno predstavljanje projekta TRIS.  
Saznaj više
 
Erasmus+ 2018: objavljen poziv na podnošenje prijedloga
Pregledajte mogućnosti u programu Erasmus+ za 2018. godinu.
Saznaj više
 
Obzor 2020.: Objavljeni radni programi
Pregledajte teme koje će se financirati.
Saznaj više
 
E – savjetovanje za poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“
Rok za dostavu komentara, primjedbi i prijedloga na javno savjetovanje je 11. studenoga 2017.
Saznaj više
 
Radionica „Mogućnosti prijave projektnog prijedloga Mreža za inovativno osposobljavanje“
Preuzmite prezentacije s održane radionice!
Saznaj više
 
Javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“
Prijavite se za vanjske procjenitelje u sklopu Poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“. 
Saznaj više
 
Stajalište Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9)
U nastavku možete preuzeti dokument nacionalnog stajališta o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9).
Saznaj više
 
Obzor 2020.: Imenovanje dodatnih članova Programskog odbora za Obzor 2020.
Pogledajte koji su novi i dodatni članovi Programskog odbora te preuzmite popis nacionalnih kontakt osoba i nacionalnih koordinatora. 
Saznaj više
 
Interreg DUNAV – Seed Money Facility
 
Objavljen je natječaj u sklopu Seed Money Facility instrumenta, namijenjenog pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata.
Saznaj više
 
Konferencija "Dani regionalnoga razvoja i fondova EU"
Preuzmite prezentaciju s održane konferencije. 
Saznaj više
 
Obzor 2020.: Objavljeni nacrti radnih programa za 2018.-2020.
Europska komisija objavila je neslužbene verzije radnih programa za 2018-2020.
Saznaj više
 
Nacionalni info dan Interreg CENTRAL EUROPE

Preuzmite prezentacije s nacionalnog info dana.

Saznaj više
 
Interreg CENTRAL EUROPE
Objavljen je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga, a rok za prijavu je 25. siječnja 2018. godine. 
Saznaj više
 
Održana radionica na temu Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)
Preuzmite prezentacije s održane radionice. 
Saznaj više
 
Predstavljanje rezultata javnog savjetovanja u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020.
Preuzmite prezentaciju s rezultatima javnog savjetovanja. 
Saznaj više
 
E-brošura Korak po korak
Preuzmite e-brošuru Korak po korak i saznajte nešto više o izazovima u pripremi i provedbi EU projekata. 
Saznaj više
 
Objavljena baza rezultata projekata Erasmus+
Europska komisija objavila je bazu podataka programa Erasmus+.
Saznaj više
 
OPULJP: Javno savjetovanje za Poziv „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“
Savjetovanje je otvoreno do 7. listopada 2017.
Saznaj više
 
Interreg V-A Slovenija - Hrvatska
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. rujna 2017. 
Saznaj više
 
EFRR: Otvoreni poziv „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“
Natječaj je otvoren do 2. listopada 2017. 
Saznaj više
 
Usvojen je novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje 2017. - 2020.
Cilj Akcijskog plana je jačanje ljudskih potencijala u znanosti, poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika.
Saznaj više
 
Interreg V-A Slovenija - Hrvatska
Preuzmite prezentacije s održanih radionica. 
Saznaj više
 
Radionica „Kako napisati uspješnu projektnu prijavu za individualnu stipendiju u okviru Marie Skłodowska-Curie akcija“
Preuzmite prezentacije s održane radionice u Rijeci.
Saznaj više
 
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje socijalnog dijaloga – faza III
Poziv da dostavu projektnih prijedloga otvoren do 1. kolovoza 2017. godine. 
Saznaj više
 
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“
Natječaj je otvoren do 2. listopada 2017. godine.
Saznaj više
 
Natječaj za stručnjake u području ljudskih prava
Agencija za mobilnost i programe EU je u sklopu projekta kojeg provodi objavila natječaj za stručnjake u području ljudskih prava. Rok za prijavu je 11. lipnja 2017.
Saznaj više
 
Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. - 2020.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 6. lipnja 2017. godine.
Saznaj više
 
Oporezivanje prihoda stečenih u RH temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak (NN, broj: 115/16) tijekom rada na znanstvenim ustanovama u inozemstvu
Podatke je potrebno dostaviti do 26. svibnja 2017. 
Saznaj više
 
Otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
Otvoreni poziv i projektna dokumentacija za Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.
Saznaj više
 
ESIF OPULJP: Indikativni godišnji plan objave natječaja
Pogledajte natječaje u najavi iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. 
Saznaj više
 
Otvoren je natječaj za program Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)
Rok za prijavu na natječaj je 28. travnja 2017. godine. 
Saznaj više
 
HRZZ: Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća
Natječaj je otvoren do 2. svibnja 2017. godine. 
Saznaj više
 
Interreg Mediteran 2014.-2020.
Poziv na dostavu ponuda za operativno ocjenjivanje Programa Interreg Mediteran 2014. - 2020. 
Saznaj više
 
Poziv za evaluatore istraživačkih projekata u Bugarskoj
Bugarsko Vijeće ministara raspisalo je javni poziv za evaluatore projektnih prijava.
Saznaj više
 
Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020.
Najavljen je prvi natječaj za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020.
Saznaj više
 
Interreg Europe 2014. – 2020.
Objavljen je treći poziv za program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014. - 2020.
Saznaj više
 
Analiza sudjelovanja Republike Hrvatske u COST-u za razdoblje 2012. - 2016.
Preuzmite izvještaj o sudjelovanju Republike Hrvatske u COST-u za razdoblje 2012. - 2016.
Saznaj više
 
Održan info dan za otvoreni natječaj UKF-a „Moja prva suradnja“
Preuzmite prezentaciju s održanog info dana!
Saznaj više
 
Natječaj za iskaz interesa u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte
Natječaj za iskaz interesa otvoren je do 15. veljače 2017. godine u 12 sati.
Saznaj više
 
Interreg MED: Objavljen javni poziv za drugi krug natječaja
Javni poziv za drugi krug natječaja za Interreg MED otvoren je do 31. ožujka 2017. godine. 
Saznaj više
 
Individualna savjetovanja u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 2, Strateška partnerstva
Svi potencijalni prijavitelji mogu se prijaviti za individualno savjetovanje do 8. ožujka.
Saznaj više
 
Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Uključite se u savjetovanje slanjem svojih prijedloga i primjedbi do 23. siječnja 2017. godine. 
Saznaj više
 
Fond Jedinstvo uz pomoć znanja otvorio je natječaj za potporu „Moja prva suradnja“
Fond Jedinstvo uz pomoć znanja 23. prosinca 2016. godine otvorio je natječaj za potporu „Moja prva suradnja“ u sklopu programa "Znanstvene suradnje". 
Saznaj više
 
Predstavljanje rezultata projekata provedenih u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.
Dana 19. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost u povodu predstavljanja rezultata projekata provedenih u sklopu OPRK 2007. - 2013.
Saznaj više
 
Punopravno sudjelovanje Švicarske u Obzor 2020. programu od 1. siječnja 2017.

Švicarsko Savezno vijeće ratificiralo je Protokol kojim se sporazum o slobodi kretanja između Švicarske i EU-a proširuje i na Hrvatsku.

Saznaj više
 
Erasmus + prijava projekata sastavnica
Europska komisija je prihvatila prijedlog zadržavanja fleksibilnog pristupa prijave sastavnica sveučilišta na Erasmus+ projekte za natječaje u 2017. i 2018. godini.
Saznaj više
 
Obustava Javnog poziva MZO za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. s rokom dostave 31. 12. 2016.
Otkazana provedba Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. s rokom dostave 31. 12. 2016.
Saznaj više
 
Održana radionica za prijavu Erasmus+ aktivnosti „Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju“
Preuzmite prezentacije s održane radionice!
Saznaj više
 
Programski vodič Erasmus + za 2017. godinu
Objavljeni su Programski vodič Erasmus + i poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu. 
Saznaj više
 
Portal za pretraživanje podataka o mogućnostima financiranje iz ESI fondova
Portal omogućuje pretraživanje podataka obzirom na područje, državu i fondove.
Saznaj više
 
OPULJP: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Najavljen je natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. 
Saznaj više
 
ESIF: Indikativni godišnji plan objave poziva u okviru OPKK 2014. - 2020.
Objavljen je ažuriran indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za OPKK 2014. - 2020.
Saznaj više
 
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava
Saznaj više
 
Info dan o Europskom socijalnom fondu
Preuzmite prezentacije s održanog Info dana o Europskom socijalnom fondu!
Saznaj više
 
Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova
8. lipnja 2016. godine prihvaćen je Prioritetni nacionalni Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2016. do 2018.
Saznaj više
 
Održana radionica „Kako napisati uspješnu projektnu prijavu za Individualnu Stipendiju u okviru Marie Skłodowska - Curie akcija“
Preuzmite prezentacije s održane radionice!
Saznaj više
 
Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta usvojilo je dokument Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj. 
Saznaj više
 
Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Europska komisija je raspisala natječaj za Socijalnu uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. 

Saznaj više
 
Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza
Sveučilištu u Rijeci provelo je projekt u vrijednosti 178.629.017,85 kn, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Saznaj više
 
"Cogito" program Partnerstva Hubert Curien (PHC) za 2017. – 2018.
Objavljen je natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata. 
Saznaj više
 
ESIF: Predstavljeni nacrti predstojećih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za IRI i CEKOM
Predstavljeni su nacrti predstojećih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za IRI i CEKOM. 
Saznaj više
 
Interreg IPA Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014.–2020. - 1. poziv
Objavljen je prvi poziv na dostavu projektnih prijeldoga u sklopu programa Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Saznaj više
 
Zapošljavanje iskusnih istraživača unutar MSP-a
Pokrenuta je nova inicijativa - SME Innovation Associate.
Saznaj više
 
Održan Interreg ADRION nacionalni info dan

Preuzmite prezentacije!

Saznaj više
 
Europski portal investicijskih projekata
Europska komisija je pokrenula Europski portal investicijskih projekata za pružanje usluga koje doprinose ravnomjernom funkcioniranju tržišta investicija, pružajući informacije o mogućnostima za investicije na području cijele Europske unije. 
Saznaj više
 
Vodič za provedbu postupaka javne nabave
Europska komisija objavila je Vodič za provedbu postupaka javne nabave za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).
Saznaj više
 
Interreg ADRION 2014. - 2020.
Otvoren je poziv za dostavu projektnih prijedloga Interreg ADRION 2014. - 2020. Poziv će biti otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET). 
Saznaj više
 
Aktualno
 


 
OPKK: Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2016. godinu
Objavljen je indikativni godišnji plan objave natječaja za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Saznaj više
 
Interreg V-A Slovenija–Hrvatska: najava poziva
Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga objavit će se 15. siječnja 2016. godine.
Saznaj više
 
Odobren Program suradnje „Interreg V-A Italija - Hrvatska“
Europska komisija odobrila je program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
Saznaj više
 
O2020 MSCA RISE
Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA).
Saznaj više
 
Otvoren Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija–Hrvatska
Pogledajte nove mrežne stranice Programa!
Saznaj više
 
Otvoren natječaj "Za žene u znanosti" 2016.
 Rok za prijavu je 17. prosinca 2015. godine. 
Saznaj više
 
Otvorene prijave za nacionalno studentsko startup natjecanje
STEP RI provodi projekt „Nacionalno studentsko startup natjecanje - poticanje poduzetničke kulture te pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju“. Prijave su otvorene do 28.12.2015. 
Saznaj više
 
Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta
Step Ri poziva sve zainteresirane da se prijave na Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta.
Saznaj više
 
INTERREG MED: Objavljen natječaj za horizontalne projekte
Rok za prijavu je 11. siječnja 2016. godine.
Saznaj više
 
Obzor 2020. objavljena nova verzija Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima
Europska komisija je objavila novu verziju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima za Obzor 2020. program!
Saznaj više
 
Erasmus+: objavljen poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu
Pronađite mogućnosti u pozivu na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu.
Saznaj više
 
Odobren ADRION - transnacionalni program suradnje
Europska komisija odobrila je transnacionalni program suradnje "Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)".
Saznaj više
 
Obzor 2020: Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva - novi natječaji
Objavljena su četiri nova natječaja radnog programa „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“ za razdoblje 2016.-2017.
Saznaj više
 
Marie Sklodowska-Curie akcije - novi natječaj
Otvoren je poziv na natječaj Mreža za inovativno osposobljavanje za 2016. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.
Saznaj više
 
Obzor 2020: Znanost s društvom i za društvo - novi natječaj
Objavljen je novi natječaj radnog programa „Znanost s društvom i za društvo“ za razdoblje 2016. - 2017.
Saznaj više
 
Obzor 2020. radni program 2016.-2017.
Europska komisija odobrila je radni program Obzora 2020. za razdoblje 2016.-2017.
Saznaj više
 
Erasmus+ i Kreativna Europa: uskoro objava natječaja
Uskoro će se objaviti natječaji za 2016. godinu za programe Erasmus+ i Kreativnu Europu.
Saznaj više
 
Odobren Program suradnje Interreg V-A Slovenija
Europska komisija odobrila je Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska.
Saznaj više
 
Obzor 2020 - konzultacije

 

Otvorene su konzultacije za drugu fazu pojednostavljenja Obzora 2020.
Saznaj više
 
Sažetak prioriteta za visoko obrazovanje
Preuzmite izvadak iz OPKK i OPULJP za razdoblje 2014.-2020. s pregledom mogućnosti relevantnih za visoko obrazovanje u narednom periodu.
Saznaj više
 
Obzor 2020. nacrti radnih programa
Objavljeni su nacrti radnih programa za 2016.-2017.
Saznaj više
 
INTERREG MED - objavljen Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Objavljen je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa INTERREG MEDITERRANEAN.
Saznaj više
 
Program DUNAV 2014.-2020.
Odobren je radni program.
Saznaj više
 
Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
Odobrenje Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska očekuje se do kraja rujna 2015. godine.
Saznaj više
 
O2020 ERC: radni program za 2016. godinu
Objavljen je radni program Europskog istraživačkog vijeća (ERC) za 2016. godinu.
Saznaj više
 
Izmijenjen indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK 2014.-2020.
Objavljen je izmijenjen indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Saznaj više
 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.: objavljen je indikativni godišnji plan objave natječaja
Objavljen je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2015. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Saznaj više
 
Otvoreno javno savjetovanje - Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija
Od 23. srpnja do 21. kolovoza 2015. godine otvoreno je savjetovanje na nacrt javnog poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.
Saznaj više
 
Pripreme za prvi poziv u sklopu INTERREG MED programa
Program INTERREG MEDITERRANEAN 2014.-2020. pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga.
Saznaj više
 
Natječaj za izradu studije o suradnji između sveučilišta i poduzeća u Europi
Europska komisija je raspisala natječaj za izradu studije o suradnji između sveučilišta i poduzeća u Europi: pokretači, izazovi i mogućnosti.
Saznaj više
 
Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini
MINPO je objavilo Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva u 2015. godini.
Saznaj više
 
INTERREG IVC: objavljen prvi natječaj
Objavljen je prvi natječaj u sklopu transnacionalnog programa INTERREG IVC.
Saznaj više
 
MED program: objavljena pripremna faza natječaja za modularne projekte
Objavljeni su pripremni dokumenti za prvi natječaj za modularne projekte u sklopu transnacionalnog programa Mediteran.
Saznaj više
 
Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska
Rezultati rasprava fokus grupa o posljednoj verziji radnog programa.
Saznaj više
 
Javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Do 16. srpnja 2015. otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
Saznaj više
 
Natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada
Objavljen je natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada. Rok za prijavu: 31. 12. 2020. ili do iskorištenja sredstava
Saznaj više
 
Svečana dodjela ugovora u okviru ESF natječaja "Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"
Danas će se u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održati svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013., visokim učilištima i znanstvenim institucijama.
Saznaj više
 
"EU Help Desk" Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija je otvorila ured za pomoć svim zainteresiranima vezano uz mogućnosti korištenja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.
Saznaj više
 
Medicinskom fakultetu prvi Obzor 2020. projekt na Sveučilištu u Rijeci
GLYCOVAX - prvi projekt na Sveučilištu u Rijeci, koji je prihvaćen za financiranje sredstvima programa Obzor 2020.!
Saznaj više
 
Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II - dokumentarni film
Dokumentarni film Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II predstavlja 19 uspješnih projekata financiranih unutar Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (faza II) te prateći projekt Tehničke pomoći.
Saznaj više
 
INTERREG EUROPE - pripreme za prvi poziv
Program INTERREG EUROPE je pokrenuo informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga.
Saznaj više
 
EFRR 2014.-2020. najava natječaja
Objavljena je najava natječaja "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora".
Saznaj više
 
Sudjelovanje Ukrajine u Obzoru 2020.
Od ožujka 2015. godine, temeljem potpisanog sporazuma, Ukrajina ima mogućnost sudjelovanja u programu Obzor 2020.
Saznaj više
 
Obzor 2020. - najava natječaja
24. lipnja 2015. godine otvorit će se novi natječaji u području „Pametan, zeleni i integrirani promet“.
Saznaj više
 
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020.
Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2015. godine.
Saznaj više
 
Strukturni instrumenti - učestala pitanja i odgovori
Objavljen je novi set učestalih pitanja korisnika bespovratnih sredstava iz Strukturnih instrumenata te odgovori SAFU stručnjaka.
Saznaj više
 
Obzor 2020. - novi natječaji
Od 22. travnja 2015. godine otvoreni su novi natječaji u sklopu radnog pograma Znanost s društvom i za društvo.
Saznaj više
 
Natječaj Europske komisije "Novi načini rasta"
Europska komisija je raspisala natječaj "Novi načini rasta" za najbolje europske društvene inovacije za 2015. godinu, u okviru kojega su za tri najbolja projekta osigurane novčane nagrade u iznosu od 50 tisuća eura.
Saznaj više
 
Europski fond za regionalni razvoj: Indikativni godišnji plan objave natječaja
Objavljen je indikativni plan objave natječaja za 2015. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Saznaj više
 
Otvoreni poziv Zajedničkog istraživačkog centra za zapošljavanje znanstvenika
Objavljen je otvoreni poziv Zajedničkog istraživačkog centra za zapošljavanje ugovornog osoblja na određeno vrijeme za znanstvenike.
Saznaj više
 
"Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II" - objavljeni pitanja i odgovori
Objavljena su Pitanja i odgovori u okviru ovog Poziva.
Saznaj više
 
Poziv na uključivanje u RESAVER konzorcij
Europska komisija je pokrenula inicijativu pod nazivom RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions).
Saznaj više
 
Javne konzultacije - nacrt Poziva za RDI projekte
Otvorene su javne konzultacije o nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja".
Saznaj više
 
Provedba i širenje Europskog registra tercijarnog obrazovanja - objavljen natječaj
Europska komisija je raspisala natječaj za provedbu i širenje Europskog registra tercijarnog obrazovanja.
Saznaj više
 
UKF: Otvoren natječaj za Potporu Preko granice
Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" otvorio je natječaj za Potporu Preko granice u sklopu Programa znanstvene suradnje koji će biti otvoren do petka, 12. lipnja 2015. godine. 
Saznaj više
 
Obzor 2020. MSCA - objava natječaja Individual Fellowships za 2015.
Do kraja ovog tjedna objavit će se Marie Sklodowska-Curie natječaji za iskusne istraživače, Individual Fellowships - European i Global Fellowships. 
 
Javna rasprava o Programu prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska
Do 13. 3 2015. otvorena je rasprava o Programu prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni 6. Pitanja i odgovori
 Objavljen je novi set Pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.
Saznaj više
 
Program Središnja Europa - objava prvog poziva
U okviru programa Središnja Europa objavljen je prvi natječaj za dostavu projektnih prijedloga.
Saznaj više
 
Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II - otvoren natječaj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II koji će se provoditi u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni 5. Pitanja i odgovori
Objavljen je novi set Pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - izmjena Poziva
Objavljena je 3. Izmjena natječajne dokumentacije koja se odnosi na novi rok za dostavu projektnih prijedloga koji je sada 06. ožujka 2015. godine.
Saznaj više
 
Raspisan je poziv Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) za zapošljavanje znanstvenika na određeno vrijeme
Zajednički istraživački centar (JRC) pokrenuo je poziv za zapošljavanje znanstvenika na određeno vrijeme.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - izmjena Poziva
Objavljena je 2. Izmjena natječajne dokumentacije.
Saznaj više
 
Objavljen poziv za Marie Curie ASSISTID
Objavljen je pozivu za dostavu projektnih prijedloga u okviru Marie Curie ASSISTID programa. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. ožujka 2015.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni 3. Pitanja i odgovori
Objavljen je novi set Pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva. 
Saznaj više
 
Humanities in the European Research Area (HERA) - otvoren natječaj

Otvoren je natječaj za prijavu projekata u sklopu programa Humanities in the European Research Area (HERA) u okviru teme Uses of the Past.

Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni 2. Pitanja i odgovori
Objavljeni su novi rok za dostavu projektnih prijava i drugi set Pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva. 
Saznaj više
 
Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie akcija RISE
Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija – RISE za 2015. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija programa Obzor 2020.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - Izmjene Poziva
Objavljene su izmjene Poziva.
Saznaj više
 
ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni Pitanja i odgovori
Objavljen je prvi set Pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva. 
Saznaj više
 
Objavljen ažurirani Vodič za analizu troškova i koristi
Europska komisija je uz pomoć konzultanata i predstavnika JASPERS-a (Zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama) izradila ažuriranu verziju Vodiča za analizu troškova i koristi.
Saznaj više
 
EK usvojila Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.
Usvojen prvi  transnacionalni INTERREG program - program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.
Saznaj više
 
EK usvojila OP "Učinkoviti ljudski potencijali"
Europska komisija usvojila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.
Saznaj više
 
COST - objavljen poziv za predlaganje akcija
U okviru programa COST, do 24. ožujka 2015. godine, otvoren je poziv za predlaganje akcija iz svih područja znanost i tehnologije.
Saznaj više
 
EK i Vlada RH usvojile OPKK 2014. - 2020.
U petak, 12. prosinca 2014. godine, Europska komisija i Vlada RH usvojile su Operativni program "Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje 2014. - 2020.
Saznaj više
 
Informativni dani Obzor 2020.: prezentacije i korisne informacije
Donosimo kratak sadržaj glavnih informacija s nedavnih info dana za područja Društvenih izazova 2. i 5.
Saznaj više
 
ESF „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“
Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“.
Saznaj više
 
Vodič za korisnike Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Europska komisija je objavila vodič za korisnike Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pripadajućih EU instrumenata.
Saznaj više
 
NEWFELPRO - rok za prijavu do 31. prosinca
Podsjećamo sve zainteresirane da je natječaj za treći krug prijava za međunarodni projekt stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače - NEWFELPRO otvoren do kraja mjeseca prosinca 2014. godine.
Saznaj više
 
Revidirani vodič programa Erasmus+
Objavljena je nova verzija vodiča za rad i plan programa Erasmus+ u 2015. godini.
Saznaj više
 
Erasmus+ - objavljena nova dokumentacija za prijavitelje i korisnike u 2015. godini
Na mrežnim stranicama Europske komisije objavljena je nova važeća dokumentacija za prijavitelje i korisnike Erasmus+ programa u 2015. godini.
Saznaj više
 
Natječaj Europskog istraživačkog vijeća - ERC Consolidator Grant
Raspisan je novi natječaj Europskog istraživačkog vijeća za dodjelu grantova (potpora) - ERC Consolidator Grant.
Saznaj više
 
BLUEMED inicijativa - Nacionalne konzultacije
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u nacionalnim konzultacijama o BLUEMED incijativi, pokrenutoj s ciljem uvršćivanja tema, koje se tiču Sredozemlja, u Obzor 2020 za idući Radni program za 2016/2017.
Saznaj više
 
Natječaj Moja zelena zona
Zagrebačka banka raspisala je natječaj za dodjelu financijskih potpora najboljim projektima u području novih i inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija.
Saznaj više
 
EK usvojila Partnerski sporazum
Europska komisija usvojila je Partnerski sporazum s Hrvatskom, ključni dokument za korištenje sredstava iz europskih fondova u sljedećih sedam godina.
Saznaj više
 
Važno: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
U petak, 24. listopada 2014. objavljen je novi (treći) set odgovora na često postavljena pitanja.
Saznaj više
 
Konzultacije o nacrtu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
Na internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljen je nacrt Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." te je do 1. studenog moguće dati svoje primjedbe i komentare.
Rok za dostavu primjedba i komentara: 1. 11. 2014.
Saznaj više
 
Važno: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Promjene - Predaja projektnih prijedloga na natječaj Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Saznaj više
 
SSH Horizon 2020 - pregled natječaja za 2015.
Objavljena je nova verzija dokumenta "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities" za natječaje s rokom prijave u 2015. godini.
Saznaj više
 
Dan koordinatora Horizon 2020 - video
Objavljen je video s Dana koordinatora održanog u Bruxellesu 13. listopada 2014. u kojem su objašnjeni detalji o pripremi i potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (grant agreement) programa Horizon 2020.
Saznaj više
 
Najava natječaja unutar programa HERA
Obavještavamo Vas da će se u siječnju 2015. godine otvoriti natječaj za prijavu projekata unutar nove teme programa HERA " (Humanities in the European Research Area) pod nazivom "Uses of the Past" te da projekte mogu prijaviti i hrvatski znanstvenici iz humanističkih znanosti.
Saznaj više
 
Raspisan natječaj za nacionalni program stipendiranja "Za žene u znanosti" 2015.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i L'Oreal ADRIA, uz potporu Rektorskog zbora, raspisali su natječaj za nacionalni program stipendiranja "Za žene u znanosti" kojim se dodjeljuju četiri stipendije u iznosu od 5.000,00 € (u kunskoj protuvrijednosti).
Saznaj više
 
COSME - Poziv stručnjacima za evaluaciju
Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME) raspisala je poziv namijenjen stručnjacima za evaluaciju aktivnosti u sklopu programa COSME.
Saznaj više
 
Produljen rok prijave na natječaj "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"
Produljen je rok za podnošenje prijava u sklopu natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada" do 31. listopada 2014. godine.
Saznaj više
 
Nova verzija vodiča i poziv za dostavu prijedloga u 2015. za program ERASMUS+
Izvršna agencija Europske unije za obrazovanje, audiovizualni i kulturni sektor (EACEA) objavila je novu verziju vodiča za program Erasmus+ za 2015. godinu u kojem je objavljen i javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u 2015. godini.
Saznaj više
 
Javne konzultacije o nacrtu OPKK 2014. - 2020.
Do 27. listopada otvorene su javne konzultacije o nacrtu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Saznaj više
 
Sudjelovanje Švicarske u programu Obzor 2020
Od 15. rujna 2014. godine na snazi su značajne izmjene u sudjelovanju Švicarske u aktivnostima programa Horizon 2020.
Saznaj više
 
E-tečaj Ideje za tržište
Dostupan je besplatan e-tečaj Ideje za tržište razvijen u okviru LLP projekta SLIM.
Saznaj više
 
PACINNO Javni poziv za Program usavršavanja znanstvenika u poslovnim i poduzetničkim vještinama

 

U sklopu IPA Adriatic projekta PACINNO objavljen je javni poziv za Program usavršavanja znanstvenika u poslovnim i poduzetničkim vještinama - Managerial-Entrepreneurial Skills Development for Researchers (MBSDr).
Saznaj više
 
Transnacionalna suradnja: Hrvatska i Baden-Württemberg - online anketa

Ispunjavanjem online ankete doprinijet ćete razvoju suradnje između hrvatskih i baden-württemberških aktera te olakšati uspostavu partnerstava i spajanje zainteresiranih strana iz Hrvatske i Baden-Württemberga.

Saznaj više
 
Eurostars i EUREKA - poziv stručnjacima za evaluaciju
U sklopu programa Eurostars i EUREKA raspisani su pozivi namijenjeni stručnjacima za evaluaciju.
Saznaj više
 
PACINNO - Javni poziv start-up poduzećima i inovativnim projektima

 U sklopu IPA Adriatic CBC projekta PACINNO objavljen je Javni poziv namijenjen start-up poduzećima i inovativnim projektima.

Saznaj više
 
Group of Eight: Stipendije za istraživače

Skupina osam australskih sveučilišta (Australia’s Group of Eight - Go8) nudi stipendije istraživačima iz Europe za rad u osam istraživačkih sveučilišta u trajanju do šest mjeseci.

Saznaj više
 
Javni poziv za Program usavršavanja znanstvenika u poslovnim i poduzetničkim vještinama
U sklopu IPA Adriatic projekta PACINNO objavljen je javni poziv za Program usavršavanja znanstvenika u poslovnim i poduzetničkim vještinama - Managerial-Entrepreneurial Skills Development for Researchers (MBSDr).
Saznaj više
 
Javna rasprava o sinergiji među europskim fondovima
DG CONNECT, uprava zadužena za ICT u Obzoru 2020., pokrenula je javnu raspravu koja služi kao platforma za sinergiju među europskim programima Obzor 2020. i Connecting Europe Facility (CEF).
Saznaj više
 
ESF: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.
Saznaj više
 
ESF: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKO - izmjene poziva
Izmijenjen je poziv na dostavu projektnih prijedloga Europskog socijalnog fonda "Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira".
Saznaj više
 
ERC: Objavljen novi Radni program 2015. i najavljeni natječaji

Krajem srpnja Europska komisija usvojila je novi Radni program 2015.  Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council, ERC).

Saznaj više
 
KIC InnoEnergy: Objavljen poziv
Ukoliko imate poslovnu ideju koja se odnosi na održivu energiju, a želite je komercijalizirati no nedostaje vam poslovna i financijska potpora, onda je ovaj poziv za vas.
Saznaj više
 
Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"

Uskoro će biti objavljen otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja  "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada."

Saznaj više
 
Obzor 2020.: Ažuriran radni program "Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva"
Objavljena je ažurirana verzija Obzor 2020. radnog programa 2014.-2015. "Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva."
Saznaj više
 
Objavljen konačan nacrt Programa transnacionalne suradnje „Središnja Europa 2020.“
Od 2015. godine kroz Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2020. na raspolaganju će biti 246 milijuna eura za transnacionalnu regionalnu suradnju. U novom razdoblju u Programu sudjeluje i Republika Hrvatska.
Saznaj više
 
Hrvatska dostavila Europskoj komisiji operativne programe za razdoblje 2014.-2020.

Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila finalne nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike, kojima se detaljnije opisuju načini korištenje sredstava iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Saznaj više
 
Obzor 2020.: Radni program „Znanost u i za društvo“
Do 12. listopada 2014. godine otvoreno je javno savjetovanje o prioritetima novog radnog programa za horizontalnu aktivnost Obzora 2020. „Znanost u i za društvo“  za razdoblje 2016.-2017.
Saznaj više
 
Javno savjetovanje o "Science 2.0", znanosti u tranziciji
Opća uprava za Istraživanje i inovacije (RTD)  i Opća uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologije (CNECT) Europske komisije pokrenule su javno savjetovanje o Science 2.0., znanosti u tranziciji.
Saznaj više
 
Javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Slovenija
Do 25. srpnja 2014. otvorene su javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Slovenija za razdoblje 2014.-2020.
Saznaj više
 
Najava natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"
Svrha natječaja je povećanje broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.
Saznaj više
 
Zemlje zapadnog Balkana i Moldavija pristupile programu Obzor 2020.
Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna gora, Srbija i Moldavija sada imaju status pridruženih zemalja čime imaju puna prava sudjelovanja u programu Obzor 2020.
Saznaj više
 
Europska komisija usvaja Partnerske sporazume država članica
Partnerski sporazum je krovni plansko-programski dokument kojim države članice EU planiraju ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"
Ministarstvo socijalne politike i mladih, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europkog socijalnog fonda, objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Rok za prijavu je 5. rujna 2014. godine.
Saznaj više
 
Obzor 2020: Novi natječaj u sklopu EU Twinning grantova

Twinning je jedna od aktivnosti programa OBZOR 2020  kojoj je cilj jačanje međuinstitucionalne suradnje u posebnim istraživačkim područjima kao i smanjivanje razlika između zemalja članica u istraživanju i inovacijama poticanjem prijenosa znanja i tehnologija iz vodećih europskih istraživačkih centara.

Saznaj više
 
Health Programme natječaj 2014.
Otvoren je natječaj za 2014. godinu programa za zdravlje, 3rd EU Health Programme, koji obuhvaća sedam tema.
Saznaj više
 
Hrvatska zaklada za znanost: objavljeni natječaji „Uspostavni istraživački projekti“ i "Istraživački projekti"

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje "Uspostavni istraživački projekti“ i "Istraživački projekti" kojima se financiraju znanstveni projekti.

Saznaj više
 
Objava natječaja Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
Saznaj više
 
Obzor 2020. Izvrsna znanost: Natječaj za Europsko istraživačko vijeće – Advanced Grant

Objavljen je natječaj za Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC) - Advanced Grant

Saznaj više
 
CEI - Program razmjene znanja Italija: otvoren natječaj
Central European Initiative (CEI) program razmjene znanja Italija (Know-how Exchange Programme – KEP Italy) objavio je poziv za dostavu iskaza interesa za sudjelovanje u programu.
Saznaj više
 
Javno savjetovanje o strategiji Europa 2020.
Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o strategiji Europa 2020., planu Europske unije za dugoročni rast i poslove. Savjetovanje je otvoreno do 31. listopada 2014. godine. 
Saznaj više
 
CEI - Program razmjene znanja Austrija: otvoren natječaj

 

CEI program razmjene znanja Austrija (Know-how Exchange Programme - KEP) objavio je poziv za dostavu iskaza interesa za sudjelovanje u programu.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj za CEI aktivnosti

Objavljen je natječaj Centralno europske inicijative za sufinanciranje inovativnih aktivnosti, mobilnosti i umrežavanja, namijenjen javnim i privatnim organizacijama država članica CEI.

Saznaj više
 
Glasnik MODOC
Predstavljamo Vam glasnik projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - MODOC.
Saznaj više
 
Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci
Sveučilištu u Rijeci uspješno dovršilo projekt u vrijednosti 180.182.048,91 kn, financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.
Saznaj više
 
Centar za translacijska medicinska istraživanja - TransMedRi
S ciljem razvoja medicinskih istraživanja kao i ojačavanja znanstveno istraživačke infrastrukture u Sveučilišnom kampusu, Sveučilište u Rijeci uspješno je dovršilo provedbu projekta „Centar za translacijska medicinska istraživanja“.
Saznaj više
 
Preuzmite prezentacije sa EUSAIR-a
Održan je okrugli stol naziva Strategija Europske unije za jadransko – jonsku regiju (EUSAIR) – Uloga hrvatskih sveučilišta u poticanju atraktivnosti regije.
Saznaj više
 
Marie Skłodowska-Curie aktivnosti: natječaji
Marie Skłodowska-Curie aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost istraživača u cilju postizanja izvrsnosti istraživanja i inovacija.   
Saznaj više
 
Izmjena načina sudjelovanja fakulteta u programu Jean Monnet
Izvršna agencija EACEA odobrila je prijave za aktivnosti programa Jean Monnet od strane fakulteta, odnosno sastavnica Sveučilišta koje posjeduju pravnu osobnost.
Saznaj više
 
KIC: otvoren natječaj

Objavljen je natječaj za formiranje Zajednica znanja i inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju - Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Saznaj više
 
Obzor 2020. Zajednički istraživački centar: objavljen radni program.

Objavljen je radni program JRC-a za razdoblje 2014.-2015.

Saznaj više
 
Obzor 2020. Sudjelovanje hrvatskih fakulteta
Samostalno sudjelovanje hrvatskih fakulteta u programu Obzor 2020
Saznaj više
 
Ograničeno sudjelovanje Švicarske u programima EU
 
Švicarska se u programu Erasmus+ više ne smatra programskom zemljom a u programu Obzor 2020. od sada se smatra trećom zemljom.
Saznaj više
 
Istraživačko razvojna strategija za inovacije regije zapadnog Balkana
MZOS je sudjelovalo u izradi regionalne istraživačko-razvojne strategija za inovacije za zapadni Balkan.
Saznaj više
 
COST: Otvoren natječaj

U okviru programa COST, do 28. ožujka 2014. godine otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za devet područja.

Saznaj više
 
Ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja
Popis ustanova ovlaštenih za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja.
Saznaj više
 
Obzor 2020. - Širenje izvrsnosti i sudjelovanja, izdvojeni natječaji
Obzor 2020. Širenje izvrsnosti i sudjelovanja izdvajamo dva natječaja
Saznaj više
 
Natječaj za stručne specijalizacije Srednjeeuropskog konzorcija za istraživačke infrastrukture
Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio je natječaj za najviše 10 stručnih specijalizacija na razdoblje od godine dana

Saznaj više
 
EFRR: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
Objavljen je natječaj sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije". Natječaj je otvoren do 10. ožujka 2014. godine.
Saznaj više
 
Natječaj za projektne prijedloge za pristup integriranim multidisciplinarnim postrojenjima za materijale i biomaterijale
Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio je natječaj za projektne prijedloge za pristup integriranim multidisciplinarnim postrojenjima za materijale i biomaterijale.
Saznaj više
 
IPA SI-HR: Objavljeni uvjetno odobreni projekti
Objavljen je popis uvjetno odobrenih projekata prijavljenih na posljednji IPA SI-HR poziv.
Saznaj više
 
Javna rasprava: Nacrt Plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj
Svojim prijedlozima uključite se u javnu rapravu.
Saznaj više
 
Portal Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020
Upoznajte portal Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020.
Saznaj više
 
Erasmus+: objava programskog vodiča
Objavljen je programski vodič Erasmus+ koji važi od 1. siječnja 2014. godine.
Saznaj više
 
Kreativna Europa: objava prvih poziva
Objavljeni su prvi pozivi u sklopu programa Kreativna Europa i to za potprogram Kultura.
Saznaj više
 
Obzor 2020.: objava prvih poziva
Na mrežnim stranicama Participant Portala objavljeni su prvi natječaji programa Obzor 2020.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“
Objavljen je natječaj financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“. Natječaj je otvoren do 3. veljače 2014. godine.
Saznaj više
 
NEWFELPRO: Objava drugog natječaja
Otvoren je drugi natječaj za stipendiranje i poticanje mobilnosti istraživača u sklopu projekta NEWFELPRO.
Saznaj više
 
Obzor2020: Nacionalne kontakt osobe
Objavljen je popis nacionalnih kontakt osoba za program Obzor 2020.
Saznaj više
 
Partnerske konzultacije: Prijedlog strategije i prioriteta ulaganja za buduće programe iz Strukturnih fondova 2014-2020
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresirane dionike na davanje komentara na prijedlog strategije i prioriteta ulaganja za buduće programe koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine. 
Saznaj više
 
Erasmus+: objava prvih natječaja u prosincu 2013. godine
Objava prvih natječaja Erasmus+ programa očekuje se u prosincu 2013. godine.
Saznaj više
 
Erasmus Mundus natječaj: Aktivnost 2-Partnerstva
Objavljen je posljednji poziv za dostavu prijava za program Erasmus Mundus.
Saznaj više
 
Program Kreativna Europa: objava prvih natječaja u prosincu 2013. godine
Očekuje se da će Europska komisija uskoro odobriti program Kreativna Europa.
Saznaj više
 
NEWFELPRO: Objava dokumentacije i najava drugog natječaja
Zainteresirani za prijavu na drugi natječaj NEWFELPRO-a mogu preuzeti tekst poziva drugog natječaja i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.
Saznaj više
 
Obzor 2020.: Poziv za stručnjake
Europska komisija objavila je poziv za stručnjake za program Obzor 2020.
Saznaj više
 
Programi područja obrazovanja, mladih, sporta: poziv za stručnjake
Europska komisija poziva stručnjake iz područja obrazovanja, mladih, sporta, građanstva, audiovizualne proizvodnje i kulture.
Saznaj više
 
Nove mrežne stranice programa Eurostars
Program Eurostars ima nove mrežne stranice.
Saznaj više
 
Prvi natječaji u sklopu programa Obzor 2020.
Dana 12. prosinca 2013. Europska komisija objavit će prve natječaje za novi europski program financiranja za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (Horizon 2020).
Saznaj više
 
Stipendije zaklade "British Scholarship Trust" za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada "British Scholarship Trust" pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-3 mjeseca tijekom akad. g. 2014./2015.
Saznaj više
 
Obzor2020 objavljeni nacrti radnih programa
Iako radni programi programa Obzor2020 još nisu odobreni od strane Europske komisije, moguće je proučiti njihove glavne karakteristike u nacrtima radnih programa.
Saznaj više
 
Novi portal za Strukturne i investicijske fondove
U funkciju stavljen novi portal za Strukturne i investicijske fondove
Saznaj više
 
Objavljen Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007.-2013."
Program teži doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih regija i smanjenju regionalnih neuravneteženosti. Prioriteti utvrđeni Operativnim programom sufinancirat će se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
Saznaj više
 
Završno izvješće o radu na znanstvenim projektima
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poslalo je obavijest svim čelnicima visokih učilišta, ravnateljima javnih instituta i čelnicima ostalih znanstvenih organizacija o dostavi Završnog izvješća o radu na znanstvenim projektima.
Saznaj više
 
Najava programa prekogranične suradnje
Najava novih prekograničnih programa suradnje za sljedeće programsko razdoblje. 
Saznaj više
 
Najava: Drugi natječaj projekta NEWFELPRO
Najavljeni su datumi objave natječajne dokumentacije i otvaranja drugog NEWFELPRO natječaja.
Saznaj više
 
WBC-INCO.NET
Poziv istraživačima, znanstvenim institutima, sveučilištima, fakultetima, tehnološkim centrima, privatnim kompanijama i drugim relevantnim institucijama da se registriraju na WBC-INCO.NET.
Saznaj više
 
European Journal of Business and Social Sciences
European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS) je međunarodni online časopis koji se izdaje na mjesečnoj bazi iz Zuricha, Švicarska.
Saznaj više
 
Novi ciklus natječaja
Predstavljen novi ciklus natječaja znanstvenih projekata Hrvatske zaklade za znanost i programa Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja".
Saznaj više
 
Poziv mladim istraživačima
Poziv mladim istraživačima za sudjelovanje na 15. EMBL PhD simpoziju u studenom ove godine.
Saznaj više
 
EU Diplomacy Workshop
U tijeku su prijave za 6. EU Diplomacy radionicu u organizaciji Europske akademije za diplomaciju, Zaklade Konrad Adenauer i Fondacije Casimir Pulaski, koja će se održati od 18. do 23. studenoga 2013. u Varšavi, Poljska.
Saznaj više
 
Najava natječaja za istraživanje, razvoj i inovacije
Tijekom listopada očekuje se objava natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Saznaj više
 
Nacionalni strateški referentni okvir za 2013.

Na svojoj sjednici 18. srpnja Vlada Republike Hrvatske usvojila je važan dokument kao okvir za korištenje Strukturnih fondova u razdoblju od 1.7 do 31.12.2013.

Saznaj više
 
Objavljen natječaj IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina
U okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska Bosna i Hercegovina 2007.-2013. objavljen je poziv za prikupljanje projektnih prijedloga s rokom prijave 4. studenoga 2013. godine.
Saznaj više
 
Najava - Stipendije Vlade Švicarske konfederacije
Vlada Švicarske konfederacije najavljuje objavu poziva za istraživačke stipendije i stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2014-2015.
Saznaj više
 
Eurostars - poziv za evaluatore
U sklopu programa Eurostars otvoren je poziv za evaluatore.
Saznaj više
 
NEWFELPRO natječaj - ispravka natječajne dokumentacije
U sklopu prvog natječaja za istraživače NEWFELPRO projekta izmijenjena je natječajna dokumentacija u sljedećim dijelovima.
Saznaj više
 
EIB Institut sponzorira projekte
Institut Europske investicijske banke (EIB) objavio natječaj za projekte. Rok: 13.9.2013.
Saznaj više
 
COST konferencija Transport i urbani razvoj
3 i 4. Srpnja  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ugostiti će Godišnju konferenciju o napretku domene Transport i urbani razvoj, europskog programa znanstvene suradnje COST (European Cooperation in Science and Technology)  
Saznaj više
 
SmartGrids ERA-Net poziv za primjenjive istraživačke projekte
SmartGrids ERA-Net objavljuje treći poziv za istraživačke projekte u sklopu podrške zajedničkim europskim istraživačkim projektima iz područja naprednih elektroenergetskih mreža.
Saznaj više
 
Natječaj "Implementation of the European strategic objectives in Education and Training"
Otvoren je natječaj u sklopu LLP programa "Implementation of the European strategic objectives in Education and Training (ET 2020)". Rok za prijavu je 16. rujna 2013.
Saznaj više
 
UNESCO - L'OREAL Nagrada za priznate znanstvenice iz područja biomedicinskih znanosti
UNESCO - L'OREAL Nagrada za priznate znanstvenice iz područja biomedicinskih znanosti. Rok za prijavu: 14.6.2013.
Saznaj više
 
Priključite se projektu PROTOS

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci – Step Ri poziva vas da se priključite projektu PROTOS.

Saznaj više
 
Novi e-glasnik Centra za EU projekte
Centar za EU projekte objavio je 40. broj e-glasnika. Provjerite novosti!
Saznaj više
 
Embassy Science Fellows Program - mogućnost za znanstvenu suradnju
Američko veleposlanstvo u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH objavljuju natječaj za Program “Embassy Science Fellows” (ESFP) koji hrvatskim znanstvenim ustanovama nudi mogućnost traženja i ugošćivanja znanstvenika iz SAD-a na razdoblje od jednog do tri mjeseca.
Saznaj više
 
Program znanstvene suradnje zemalja Istočne Europe i Švicarske
Program SCOPES potiče znanstvenu suradnju između istraživačkih skupina i institucija u Švicarskoj i Istočnoj Europi.
Saznaj više
 
Projekt mobilnosti hrvatskih znanstvenika "NEWFELPRO"
U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni program stipendiranja i mobilnosti istraživača u Hrvatskoj. Objava natječaja 1.7.2013. Rok: 1.10.2013. Info dan, Rijeka, 23.5. u 11 sati.
Saznaj više
 
Besplatni webinar o EU projektima
Europski edukacijski forum 15.4. počinje s provedbom besplatne Virtualne učionice pisanja EU projekata.
Saznaj više
 
Prezentacije s LIFE+ info dana

 

Pogledajte prezentacije programa LIFE+ s informativne radionice održane u travnju u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

Saznaj više
 
Prezentacije s JRC i MC info dana na SuRi
Prezentacije s JRC i MC info dana održanog 9.4.2013. na SuRi dostupne su za preuzimanje.
Saznaj više
 
Science Omega News
Najnoviji broj online izdanja "Science Omega News" biltena.
 
Europska znanstvena zaklada: natječaj za prijavu prijedloga za Istraživačke radionice
Europska znanstvena zaklada objavila je natječaj za prijavu prijedloga za Istraživačke radionice (ESF Exploratory Workshops). 
Saznaj više
 
Novi e-glasnik Centra za EU projekte

Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci objavio je 37. broj e-glasnika.

Saznaj više
 
FP7 People Marie Curie - novi natječaji
14. ožujka 2013. objavljeni su novi natječaji u okviru FP7 PEOPLE programa Marie Curie akcije. Rok: 14.8.2013.
Saznaj više
 
Novi priručnici za pripremu i diseminaciju rezultata FP7 projekata
Europska komisija objavila je 2 nova priručnika za pripremu i diseminaciju rezultata FP7 projekata
Saznaj više
 
Uključite se: Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt 2010.-2012.
Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2012.
Saznaj više
 
Ministarstvo odabralo 20 najuspješnijih znanstvenih novaka

Danas u 10 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ministar dr. sc. Željko Jovanović predstavit će 20 najuspješnijih znanstvenih novaka čijim će institucijama Ministarstvo odobriti nova radna mjesta za njihovo zapošljavanje.

Saznaj više
 
Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu, raspisalo Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata.
Saznaj više
 
MZOS: Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta RH za sudjelovanje u Okvirnim programima EU 2013.-2015,
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u Okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015. 
Saznaj više
 
Poziv na iskaz interesa: Stručnjaci za savjetodavne skupine programa Horizon 2020
Poziv na iskaz interesa: Stručnjaci za savjetodavne skupine u okviru programa Horizon 2020. Rok: 6.3.2013.
Saznaj više
 
Prijedlog prioriteta programskih dokumenata Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Predstavljen Prijedlog Europske komisije za pripremu i prioritete programskih dokumenata kao polazišni dokument za izradu Partnerskog sporazuma i Operativnih programa u okviru novog višegodišnjeg proračunskog razdoblja EU 2014.-2020.
Saznaj više
 
Preuzmite prezentacije s FP7 ERA Chairs info dana
Informativni dan za pilot natječaj FP7-ERA Chairs-Pilot Call-2013 održan je 25. siječnja 2013. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 
Saznaj više
 
Znanstvena podrška Dunavskoj strategiji
Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) Europske komisije pokrenuo je inicijativu s ciljem pružanja znanstvene potpore u provedbi Dunavske strategije.
Saznaj više
 
Natječaj "Think and link" - program regionalne politike
Europski fond za Balkan (EFB) raspisao je natječaj "Think and link" - program regionalne politike, u okviru svog potprograma Envisioning Europe.
Saznaj više
 
International MFPL Program
Max F. Perutz Laboratories iz bečkog Biocenter kampusa objavljuju otvoreni natječaj za međunarodni MFPL doktorski program.
Saznaj više
 
UKF natječaji - upitnik za iskaz interesa
Povodom skorih rokova za natječaje fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (UKF), Centar za EU projekte želi ispitati interes za navedene natječaje te potrebu za potporom u prijavnom procesu. U tu svrhu molimo Vas da odgovorite na nekoliko kratkih pitanja. Rok za ispunjavanje upitnika je 20.01.2013.
 
Objavljen natječaj programa Health
Objavljen je natječaj programa Health.
Saznaj više
 
Objavljen ICT PSP natječaj
Objavljen je natječaj Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP).
Saznaj više
 
Objavljen je FP7 ERA Chairs pilot natječaj

Objavljen je pilot natječaj u okviru FP7 – REGPOT programa, ERA Chairs koji ima cilj ostvariti što bolju pripremljenost za korištenje sredstava iz budućeg višegodišnjeg okvira za financiranje. Rok: 30.5.2013. u 17 sati

Saznaj više
 
Otvoren natječaj Inteligent Energy Europe 2013
Otvoren je javni natječaj u okviru programa CIP- Inteligentna energija u Europi  čiji je cilj doprinijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu kroz poticanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, promicanje novih i obnovljivih izvora energije,potporu energetskoj diversifikaciji i promicanje energetske učinkovitosti i korištenja novih i obnovljivih izvora energije u prometu.
Saznaj više
 
Objavljen 6. Tempus natječaj

 

Objavljen je 6. natječaj u okviru programa Tempus IV (2007-2013). Rok: 26.3.2013.

Saznaj više
 
Javna rasprava oko Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Javna rasprava oko Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Saznaj više
 
Najava natječaja i webinari Innovative Medicines Initiative (IMI)

 

Inicijativa inovativnih medicina (eng. Innovative Medicines Initiative - IMI) uskoro će objaviti 8. poziv za dostavu projektnih prijedloga. U svrhu promocije natječaja i pripreme potencijalnih kandidata, IMI organizira niz webinara.
Saznaj više
 
Otvoren UKF natječaj u sklopu programa Mladi znanstvenici i stručnjaci
Otvoren natječaj za potporu "Istraživanje u gospodarstvu i akademiji" u sklopu programa "Mladi znanstvenici i stručnjaci". Rok: 22.02.2013
Saznaj više
 
Otvorene prijave za COFUND stipendije u CERN-u
COFUND je akcija u Marie Curie (FP7) programu koja upotpunjuje CERN-ov program stipendiranja.
Saznaj više
 
REGPOT ERA Chairs natječaj
Najava natječaja REGPOT ERA Chairs. Objava natječaja: krajem 2012.
Saznaj više
 
Promjena roka za Pripremne posjete u okviru Natječaja Programa za cjeloživotno učenje
U 2013. godini određuje se 11.01.2013. kao jedini rok za prijavu pripremnih posjeta i to za pripremne posjete koje počinju nakon 05.02.2013. godine.
Saznaj više
 
Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)
Cilj je projekta je prijenos inovacija u području podrške osnivanju i poslovanju poduzeća i start-up poduzeća koje će pridonijeti njihovom uspješnijem poslovanju. Dvogodišnji projekt, koji je započeo u studenom 2012. godine, sufinanciran je sredstvima Programa za cjeloživotno učenje potprograma Leonardo da Vinci.
Saznaj više
 
Odobren FP7 ERC projekt prof. Stipana Jonjića

Iznimno priznanje prof. Stipanu Jonjiću

 
Saznaj više
 
Objavljen natječaj za ERC Consolidator Grant

Objavljen natječaj za ERC Consolidator Grant. Rok: 21.2.2013.

Saznaj više
 
Horizon 2020 - područje naprednih materijala
U predstojećem Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020, napredni materijali zauzimaju vrlo važno mjesto kao sastavni dio drugog stupa (Industrial Leadership) i ključnih inovativnih tehnologija.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj za Program Znanstvene suradnje za potporu „Preko granice“
Fond Jedinstvo uz pomoć znanja objavljuje natječaj u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji će biti otvoren do petka, 01. veljače 2013. godine.
Saznaj više
 
Pregovori oko Horizon 2020
Pregovori oko Horizon 2020, novosti
Saznaj više
 
EK objavila izvješća o napretku svih zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja
Europska komisija objavila izvješće o napretku svih zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja 
Saznaj više
 
Javni poziv MZOS Strukturni fondovi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na svojim stranicama odgovore na često postavljana pitanja u vezi Javnog poziva za prijavu projekata na indikativnu listu za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).
Saznaj više
 
IZMJENE!!! IPA Adriatic - natječaj za strateške projekte
 
10.10.2012. objavljene su izmjene Natječaja za streteške projekte
Saznaj više
 
UNESCO-L'OREAL za žene u znanosti
Raspisan natječaj za nacionalni program stipendiranja "Za žene u znanosti" 2013. Rok: 9.11.2012.
Saznaj više
 
Otvoren natječaj ERC-2013-SyG
Objavljen je natječaj za sinergijske projekte (ERC Synergy Grants) ERC-2013-SyG. Rok: 10.01.2013.
Saznaj više
 
Izvješće o napretku Republike Hrvatske
Europska komisija objavila je 10. listopada Izvješće o napretku Hrvatske u područjima relevantnima za pristup Europskoj uniji
Saznaj više
 
Priručnik za upravljanje intelektualnim vlasništvom u Marie Curie akcijama

 

Priručnik za upravljanje intelektualnim vlasništvom u Marie Curie Akcijama

Saznaj više
 
Znanstvena suradnja i umrežavanje izmedju Austrije, Kosova i Hrvatske

Znanstvena suradnja i umrežavanje između Austrije, Kosova i zemalja Zapadnog Balkana (uključujući Hrvatsku). Rok za prijavu projekata: 14/12/2012

Saznaj više
 
IPA Adriatic - natječaj za strateške projekte

Otvoren je prvi poziv za podnošenje prijedloga strateških projekata programa IPA Adriatic CBC. Rok: 2/11/2012.

Saznaj više
 
Objavljen je natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu
Agencija za mobilnost i programe EU objavila je natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za 2013.
Saznaj više
 
Objavljen PRAG na hrvatskom jeziku
Preuzmite Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG) na hrvatskom jeziku.
Saznaj više
 
Informacije o Initial Training Network natječaju
Trenutno je otvoren natječaj za Initial Training Network (ITN) akciju FP7 PEOPLE programa o kojem se možete informirati u nastavku.
Saznaj više
 
Nova verzija priručnika za IPA Adriatic program
Odobrena je nova verzija Programme Management and Control priručnika u sklopu IPA Adriatic programa.
Saznaj više
 
Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje projekata s ciljem zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO objavila je Javni poziv kojim se pozivaju poduzeća i znanstveno-istraživačke institucije na podnošenje prijava za financiranje projekata s ciljem zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
Saznaj više
 
Poziv za dostavu prijedloga za suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC)
 

Zajednički istraživački centar (JRC) Opće uprave Europske komisije nudi ukupno 40 privremenih pozicija za stipendiste i nacionalne stručnjake imenovane od strane njihovih zemalja. To su radna mjesta za stručnjake iz istraživačkih organizacija, tijela javne uprave, javnih laboratorija i za znanstvenike iz 14 zemalja.

Saznaj više
 
Objavljen poziv na natječaj Europskog instrumenta za demokraciju I ljudska prava
Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj objavila je poziv za prijedloge projekata u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava.
Saznaj više
 
On-line upitnik Europske komisije o budućim pravima istraživača ne-državljana Unije
Upitnik se može popuniti do 23.08. 2012. na poveznici Consultation on the future rules on the entry and residence of non-EU national researchers, students, school pupils, unremunerated trainees and volunteers in the EU.
 
Novi Newsletter Agencije za mobilnost i programe EU
Preuzmite novi newsletter na temu mobilnosti istraživača u Hrvatskoj.
 
Otvoren novi natječaj ICT Call 10
Otvoren je novi natječaj FP7 ICT Call 10.
Saznaj više
 
Objavljeni novi FP7 natječaji - posljednji ciklus
Dana 10. srpnja objavljen je velik broj natječaja u okviru FP7 programa.
Saznaj više
 
Kako bi Inteligent Energy Europe III trebao izgledati?
Prijedlog Europske Komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir odražava potrebu da se povećaju ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u sljedećem proračunskom razdoblju 2014-2020.
Saznaj više
 
FP7 natječaji - posljednji ciklus
Objava: 10.07.2012
Saznaj više
 
Koji su inovativni i inspirativni europski projekti nagrađeni nagradom RegioStars 2012?
Europska komisija dodijelila je RegioStars nagrade za 2012. godinu za dobru praksu u regionalnom razvoju projektima sufinanciranim od strane EU-a.
Saznaj više
 
Konačni dogovor oko Horizon 2020 programa, nove europske platforme za financiranje istraživanja i inovacija
Ministri svih zemalja EU, zaduženi za resore istraživanja i inovacija, postigli su dogovor o cjelokupnoj strukturi novog okvirnog programa za financiranje istraživanja i inovacija, Horizon - 2020, za koji je predložen proračun od 80 milijarda eura.
Saznaj više
 
BUILD UP platforma
BUILD UP je europski web portal za energetsku učinkovitost u zgradama.

Kao što većina već zasigurno zna, zgrade čine 40 posto europske potrošnje energije
Saznaj više
 
JRC seminari, tečajevi i radionice za znanstvenike iz RH
 
Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) organizira stručne radionice, treninge i seminare, na koje su dobrodošli stručnjaci iz Hrvatske.
Saznaj više
 
Poziv za dostavu prijedloga za suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom
 
Hrvatski institut za tehnologiju poziva sve zainteresirane da dostave prijedloge za moguću suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom (Joint Research Centre) za 2013. godinu.
Saznaj više
 
Javni poziv MZOS za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstvima EU (2014-2020)
 
Objavljen je novi rok za dostavu projektnih prijedloga kako bi MZOS pripremilo zalihu potencijalnih infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).
Saznaj više
 
CIP Eko inovacije info dan
Povodom objavljenog ECO INNOVATION natječaja u okviru CIP EIP programa, Europska poduzetnička mreža Hrvatske i Ministarstvo poduzetništva i obrta organiziraju info dan koji će se održati 14. svibnja u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Rooseveltov trg 2 s početkom u 9.30 sati. 
Saznaj više
 
Program FP7: Pregledajte nacrte radnih programa za nadolazeće natječaje!

 

Objavljeni su nacrti radnih programa za 2013. godinu za pojedine potprograme Sedmog okvirnog programa.
Saznaj više
 
Nova profesionalna mrežna platforma za EU projekte
European Projects Association (EPA) poziva svih da se pridruže na MyEuropa profesionalnu socijalnu mrežnu platformu namijenjenu EU projektima tj, ljudima koji bi htjeli na njima raditi i onima koji već rade.
Saznaj više
 
Objavljen IPA IV godišnji plan dodjele bespovratnih sredstava za 2012. godinu
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je Godišnji plan dodjele bespovratnih sredstava za 2012. godinu. Objave tri natječaja očekuju se u posljednjem kvartalu 2012. godine.
 
 
Otvoren je natječaj za ESF Exploratory Workshops

Europska znanstvena zaklada (ESF) raspisala je natječaj za Exploratory Workshops.

Saznaj više
 
Natjecateljski poziv - Competitive Call na projektima FP7

Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj EU (FP7) uključuje suradnju na projektima i sudjelovanje u mrežama izvrsnosti. Tijekom početnih pregovora s Europskom komisijom, korisnici projekata mogu rezervirati dio svojih budžeta za određene zadatke koji će obaviti novi korisnik (ili korisnici).

Saznaj više
 
IPA SI-HR - Osnovan Centar za potporu korisnicima
Dana 12. ožujka 2012. godine ponovno je uspostavljen Centar za potporu korisnicima za program IPA Slovenija-Hrvatska, gdje korisnici mogu kontaktirati savjetnike za navedeni program svaki radni dan od 8 do 16 sati na broj telefona: +386 1 300 98 03 ili putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
 
Voice of the Researchers - Poziv na iskaz interesa
Europska komisija objavila je poziv na iskaz interesa znanstvenoj zajednici za prijavu inicijativi "Voice of the researchers" ciljem sudjelovanja na brainstorming session s predstavnicima Europske komisije 23. travnja 2012. godine. Prijaviti se možete do 15. ožujka 2012. godine na poveznici.
 
 
Radno mjesto JRC - Sigurnost i standardizacija materijala u građevinskoj industriji

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Zajednički istraživački centar EK (Joint Research Centre - JRC) obavještavaju o mogućnosti prijave na mjesto sekundiranog nacionalnog stručnjaka u Institutu za zaštitu i sigurnost građana Zajedničkog istraživačkog centra, u mjestu Ispra, Italija.

Saznaj više
 
ESF Junior Summit "Water: Unite and Divide"
Europska znanstvena zaklada otvorila je poziv na sudjelovanje na prvom ESF Junior Summitu "Water: Unite and Divide" - Interdisciplinary approaches for a sustainable future.
Saznaj više
 
ESF-FENS Conference on the Dynamic Brain "The Neurobiology of Emotion"
ESF-FENS Conference on the Dynamic Brain "The Neurobiology of Emotion" održat će se u Stresi, Lago Maggiore, Italija, od 11. do 14. studenoga 2012. godine.
Saznaj više
 
Baza znanstvenica AcademiaNet
AcademiaNet  - The Expert Database of Outstanding Female Scientists and Scholars je portal koji sadrži profile izvrsnih istraživačica u svim znanstvenim poljima iz cijele Europe.
Saznaj više
 
Simpozij "Safety issues and regulatory challenges of nanomaterials"
Simpozij u organizaciji koordinatora FP7 projekata i Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) naslova "Safety issues and regulatory challenges of nanomaterials" održati će se 3. i 4. svibnja 2012. godine u Španjolskoj.
Saznaj više
 
Horizon 2020 - službena stranica
Horizon 2020 (Okvirni program EU za istraživanje i inovacije 2014-2020) - službena stranica
Saznaj više
 
Natječaj za Transverzalni program, aktivnost Studijski posjeti za 2012. godinu, I. rok
Objavljen je Natječaj Transverzalnog programa za Studijske posjete za 2012. godinu, I. rok.

datum otvaranja: 9.02.2012
datum zatvaranja: 30.03.2012

Više na službenim stranicama

 
Mogućnosti za RH u Joint Research Center institucijama EU
Dostupni su programi mobilnosti i radionica, za znanstvene i administrativni kadrove.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj IPA prekogranični program Slovenija - Hrvatska
Upravljačko tijelo IPA Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.‐2013. objavilo je poziv na dostavu prijedloga projekata u okviru prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj u sklopu transnacionalnog programa MED
 
U sklopu transnacionalnog programa Mediteran objavljen je natječaj za prijavu projekata na teme jačanja inovacijskih kapaciteta te zaštite okoliša i promicanja održivog teritorijalnog razvoja.
 
Saznaj više
 
Inteligentna energija u Europi
20. prosinca je objavljen natječaj za 2012. godinu programa Inteligentna energija u Europi (IEE). Ukupan proračun natječaja je 67 milijuna eura, a može se sufinancirati do 75% prihvatljivih troškova projekta. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8. svibnja 2012. Projekti moraju uključivati najmanje tri partnerske organizacije iz različitih zemalja članica programa (EU 27, Island, Norveška, Hrvatska, Lihtenštajn, Makedonija).
Saznaj više
 
Poziv na natječaj za proširenje baze vanjskih stručnjaka za evaluaciju projektnih prijava za program Mladi na djelu
Agencija za mobilnost i programe EU objavljuje poziv na natječaj za proširenje baze vanjskih stručnjaka za evaluaciju projektnih prijava za program Mladi na djelu.
Saznaj više
 
Novi europski program "Erasmus za svih"
Prošli tjedan, Europska komisija predstavila je detaljne prijedloge za financiranje i strukturu svojeg ​​slijedećeg dugoročnog programa (2014-2020) za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport: "Erasmus za svih".
Saznaj više
 
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU prestaje sa radom
Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11), Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU prestaje s radom, a njegov poslove preuzima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Otvoren novi Intelligent Energy Europe natječaj za 2012.
Otvoren je novi Intelligent Energy Europe natječaj za 2012!
Saznaj više
 
Komparativna analiza inovacijskog potencijala u zemljama zapadnog Balkana
Institut Ivo Pilar iz Zagreba proveo je studiju "Komparativna analiza inovacijskog potencijala u zemljama zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na potrebe zajedničke suradnje" u okviru WBC-INCO.NET projekta.
Saznaj više
 
Horizon 2020 - dokumenti

 Europska komisija objavila je dokumente koji će poslužiti kao temelj za raspravu novog programa Horizon 2020.

Saznaj više
 
Novi IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala natječaj
U sklopu IPA IV Razvoj ljudskih potencijala objavljen je natječaj „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“.
Saznaj više
 
Usvojen program Kreativna Europa
Usvojen program Kreativna Europa za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Programi MEDIA, Kultura i Mundus u razdoblju od 2014. do 2020. godine povezat će se u Program jedinstvenog naziva Kreativna Europa.
Saznaj više
 
Marie Curie Alumni web portal
Marie Curie Alumni web portal gdje se prošli, sadašnji i budući Marie Curie istraživači koji su sudjelovali u programu, ili još uvijek sudjeluju, mogu registrirati i uživati ​​u blagodatima članstva.
 
Najava natječaja FP7 - ICT Call 9
Obaviještavamo Vas da će FP7 ICT Call 9 koji će se otvoriti 18.siječnja 2012 sadržavati slijedeće teme:

- Cognitive systems and robotics

- Digital Preservation

- Virtual Physiological Human;

- ICT for access and cultural resources

- FET Proactive (9.9., 9.10, 9.11 i 9.12)
Saznaj više
 
IPA IV komponenta najave natječaja
Iako trenutno nema otvorenih natječaja u IPA komponenti IV, u najavi su 3 natječaja
Saznaj više
 
Vodič u postupku izbora u zvanja
"Vodič u postupku izbora u zvanja" je e-izdanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (urednici prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekanica i doc. dr. sc. Darko Lončarić, prodekan za znanosti i međunarodnu suradnju).
Saznaj više
 
Nova tema programa HERA - Humanities in the European Research Area
Početkom Veljače 2012. godine otvara se natječaj za prijavu projekata unutar nove teme programa HERA (Humanities in the European Research Area) pod nazivom "Cultural Encounters" te da projekte mogu prijaviti i hrvatski znanstvenici iz humanističkih znanosti.
Saznaj više
 
Tri nova natječaja FP7 People
19/10/2011 Europska komisija objavljuje tri nova natječaja u okviru FP7 People programa: COFUND, Industry Academia Partnerships and Pathways i Career Integration Grant. Rokovi: 15/02; 19/4 i 6/3/2012.
Saznaj više
 
Javni poziv za dostavu projeknih prijedloga financiranih sredstvima EU (2014-2020)
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha potencijalnih infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2014-2020.
Saznaj više
 
Javna rasprava na temu europskog istraživačkog prostora
Obavijest Opće uprave za znanost, istraživanje i inovacije Europske Komisije (European Commission - DG Research and Innovation) o pokretanju javne rasprave o Europskom istraživačkom prostoru (ERA - European Research Area).
Saznaj više
 
Natječaj PGŽ za sufinanciranje EU projekata
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora projektima s područja Primorsko-goranske županije kandidiranima u okviru programa Europske Unije. Rok: 7.11.2011. u 12 sati
Saznaj više
 
Doktorska radionica "Innovation, IPR and entrepreneurship"
Poziv doktorandima (doctoral candidates) za doktorsku radionicu „INNOVATION, IPR AND ENTREPRENEURSHIP“.
TEMPUS projekt OPUS platit će troškove smještaja, putovanja, i dnevnica za boravak u Zagrebu.
Saznaj više
 
Radionica o pripremi FP7 projektnog prijedloga u Grčkoj
U Grčkoj se 11. i 12. listopada u okviru FP7 projekta WBC-INCO NET (www.wbc-inco.net) održavaju radionica o pripremi FP7 projektnog prijedloga u području Transporta i poslovni susreti prijavitelja projekata u području Transporta.
Saznaj više
 
Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu.
Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavljuju Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu. Program omogućuje osobama bilo koje starosne dobi (učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti)  sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja.
Saznaj više
 
Natječaj integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Objavljen je natječaj Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav. Rok za dostavu sažetaka: 14.11.2011.

Saznaj više
 
Objavljen natječaj IPA prekogranični program Hrvatska – BIH

 

 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuju poziv za prikupljanje ponuda za bespovratna sredstva unutar IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. 
Saznaj više
 
Objavljen IPA IV. natječaj - Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 
Agencija za strukovno obrazovanje Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa objavila je natječaj Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
Saznaj više
 
Objavljen Javni poziv za dodjelu tehničke pomoći za IPA IIIc natječaj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Uprava za znanost, objavilo je javni poziv za dodjelu tehničke pomoći u pripremi projektnih sažetaka (Concept Note) za natječaj Fonda za ulaganje u znanost i inovacije u okviru IPA komponente IIIc.  Tehnička pomoć dodijelit će se temeljem dostave projektnih prijedloga.

 

Saznaj više
 
Otvoren novi IPA IIIc natječaj za SIIF
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje raspisala je novi natječaj u okviru IPA IIIC - SIIF. Rok za dostavu skraćenog projektnog prijedloga (1. korak): 21.10.2011.
Saznaj više
 
Objavljen natječaj IPA Adriatic prekogranična suradnja
 
Saznaj više
 
Objavljen IPA natječaj IV. komponente - Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

 

Saznaj više
 
Objavljeni natjecaji 7. okvirnog programa
Objavljeni natječaji sedmog okvirnog programa FP7
 
Predloženi novi programi EU za period 2014-2020

 Predloženi novi programi EU za period 2014-2020 

Saznaj više
 
Group of Eight European Fellowships

 

 

Osam australskih sveučilišta, Group of Eight (Go8), raspisali su natječaj "European Fellowships" za stipendiranje mladih istraživača iz deset europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. 

Saznaj više
 
EK povećala proračunska sredstva za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020.
EK povećala proračunska sredstva za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020.

Europska komisija objavila je prijedlog proračuna za sljedeće višegodišnje razdoblje od 2014.-2020.
Saznaj više
 
European Research Council (ERC) novi natječaji
Novi natječaj European Research Council-a trebao bi biti objavljen 20.7.2011. Natječaj je namijenjen vrhunskim znanstvenicima iz svih disciplina kojima je od doktorata prošlo između 2 i 12 godina.  
Saznaj više
 
CORDIS Partner servis
CORDIS, informacijska platforma EU za područje istraživanja i razvoja, pokrenula je novu interaktivnu platformu Partner servis.  
Saznaj više
 
Novi rok za prijavu na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) objavio je natječaje s rokom za prijavu u listopadu 2011. godine.
Dana 7. listopada 2011. bit će rok za prijavu na natječaje Postdoc, Stipendije za doktorande i Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja.
S rokom za prijavu 28. listopada 2011. raspisani su natječaji: Istraživački projekti, Suradni istraživački programi, Partnerstvo u istraživanjima i Uspostavne potpore.
Svi detalji o ciljevima natječaja, načinu i uvjetima prijave dostupni su na mrežnima stranicama HRZZ-a.

 
Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris
Zaklada Adris je objavila natječaj za dodjelu sredstava za programe „Znanje i otkrića“, „Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota“ i „Zaklada Adris daruje vam svjetlost". Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci i institucije koje udovoljavaju uvjetima natječaja. Rok prijave je 29. srpnja 2011. godine.

Saznajte više.


 
Obrazovanje odraslih u sklopu Life Long Learning programa
Želite provoditi europske projekte na temu obrazovanja odraslih s ustanovama iz inozemstva? 
 
Imate želju i volju, ali nemate europskog partnera s kojim biste surađivali? 
 
Želite otputovati kako biste pronašli partnersku ustanovu i zajedno pripremili projekt? 
 
Saznaj više
 
Novi program za istraživanje i razvoj koji zamjenjuje FP7 i CIP - HORIZON
Novi program za istraživanje i inovacije koji će od 2014. naslijediti FP7 dobio i službeni naziv “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation”.
Saznaj više
 
Informativni dan za FP7 program Europske Unije na temu Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
5. srpnja 2011. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održat će se Informativni dan za Sedmi okvirni program Europske Unije za istraživanje i razvoj (FP7) na temu Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije (NMP).
Saznaj više
 
Inovacijska inicijativa za ljiekove - IMI
Inovativna inicijativa za lijekove (IMI) je najveće europsko javno-privatno partnerstvo s ciljem poboljšanja procesa razvoja lijekova za podršku razvoju boljih i sigurnijih lijekova za bolesnike.
Saznaj više
 
IPA IIIC Najave natječaja
Informacije o Godišnjem planu dodjele bespovratnih sredstava unutar programa IPA IIIC za 2011. godinu nalaze se na poveznici.

 
RegioStars2012.

Natječaj RegioStars 2012. - peta dodjela godišnjih nagrada. Rok: 15.07.2011.

Saznaj više
 
Otvoren natječaj IPA IV Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama
Otvoren natječaj IPA IV komponente Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva, Rok: 20.5.2011.
Najave svih natječaja IPA  IV komponente potražite na internetskim stranicama HZZ-a i ASO-DEFCO-a!
Saznaj više
 
Čestitamo Dan Europe!
 
Dana 9. svibnja 1950. godine Robert Schuman predstavio je svoj ​​prijedlog o stvaranju nove organizirane Europe.
Saznaj više
 
Javni poziv Rolex SA za istraživačke projekte
Institut za međunarodno obrazovanje (IIE), u ime Rolex SA, objavila je javni poziv  za pretprijave Rolex nagrade za poduzetništvo za 2012 godinu. Cilj je ove nagrade poticati duh poduzetništva u pojedinaca diljem svijeta podržavajući izvanredne napore u područjima koja unaprijeđuju ljudsko znanje i blagostanje.
Saznaj više
 
Grundtvig Stručna usavršavanja
Otvoren je natječaj za Grundtvig Stručna usavršavanja
Rok: 29.04.2011.
Saznaj više
 
Predstavljen projekt PATRES i pripadajući program Inteligentna energija u Europi
U sklopu drugoga dana Riječkog energetskog tjedna, predstavljen je Program za inovacije i konkuretnost Europske unije (CIP), s naglaskom na komponentu Inteligentna energija (IEE), te projekt PATRES u kojem sudjeluje Sveučilište u Rijeci. Pogledajte prezentaciju!
 
Javni poziv za predlaganje projektnih ideja
Upravni odbor Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko goranske županije, na sjednici održanoj 30. ožujka 2011.
Saznaj više
 
Otvoren novi natjecaj CIP ICT PSP
Otvoren natječaj CIP programa ICT PSP za 2011. godinu

Rok za prijavu: 01.06.2011.
Saznaj više
 
Novi natječaji
  • Objavljena 3 nova natječaja za FP7 PEOPLE.


 
Tri nova natječaja u okviru programa PROGRESS
U okviru Programa PROGRESS objavljena su tri natječaja, koji su prvenstveno namijenjeni socijalnim partnerima te organizacijama koje se bave socijalnim dijalogom, ali sudjelovati mogu i sveučilišta, specijalizirani instituti, lokalna i regionalna samouprava, državne vlasti i sl. 
 
Saznaj više
 
Znanstveno-tehnička suradnja Hrvatska - Austrija
Objavljen natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija 2012.-2013.
Saznaj više
 
Novi natječaji Hrvatske zaklade za znanost
Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) objavio je natječaje Istraživački projekti i Suradni istraživački programi. 
 
Saznaj više
 
1. FIRE Info dani o otvorenim pozivima
1. FIRE  Info dan održan je u Bruxellesu 9. veljače 2011. skupu je prisustvovalo više od 50 sudionika, kako bi saznali nešto više o otvorenim  pozivima koje su pokrenuli  BonFIRE, OFELIA, i TEFIS projekti.
Saznaj više
 
Priopćenje MZOŠ-a o novim zakonima
Priopćenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o novim zakonima iz područja znanosti i visokog obrazovanja.
 
Preuzmite novi broj e-glasnika Sveučilišta u Rijeci
E-glasnik za 1. mjesec 2011. g.
 
Projekt EO2HEAVEN iz područja zaštite okoliša traži dodatnog partnera
FP7 projekt Earth Observation and ENVironmental modelling for the mitigation of HEAlth risks (EO2HEAVEN) iz područja Okoliša traži dodatnog partnera, rok za prijavu je 23.02.2011. godine.
 
Natječaj za radno mjesto suradnika na IPA SIIF projektu
Saznaj više
 
Akcijski plan za mobilnost istraživača 2011.-2012.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradilo je Akcijski plan za mobilnost istraživača 2011.-2012.
Saznaj više
 
IPA Adriatic CBC
Objavljene su privremene liste projekata odabranih za financiranje i rang liste projekata za sva 3 prioriteta.
Saznaj više
 
Potpisan Memorandum o razumijevanju između EU i RH o sudjelovanju u programu Mladi na djelu i akcijskom Programu u području cjeloživotnog obrazovanja

7. prosinca 2010. u Brugesu (Belgija) u okviru neformalnog sastanka Vijeća ministara obrazovanja zemalja Europske unije,

Saznaj više
 
Druga faza javne rasprave
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvorilo drugu fazu javne rasprave o novim zakonima iz područja znanosti i visokog obrazovanja.
Saznaj više
 
Natječaj za zapošljavanje znanstvenih novaka
Tumačenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa vezano uz raspisivanje natječaja za zapošljavanje znanstvenih novaka.
Saznaj više
 
Mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a
Približavanjem Republike Hrvatske članstvu u Europskoj uniji sve aktualnijim postaje pitanje zapošljavanja hrvatskih državljana u institucijama EU-a. Dokaz je tome i prvi natječaj za državljane RH koji predviđa zapošljavanje u institucijama na određeno vrijeme u svrhu pripreme proširenja, raspisan prošle godine, a slijedom kojega su u tijeku prva zapošljavanja.
Saznaj više
 
Dodijeljena stipendija za posjet Manchester Metropolitan University
Centar za EU projekte dobio je stipendiju za posjet Manchester Metropolitan University na sastanak konzorcija za pripremu projekta u sklopu Leonardo da Vinci komponente Programa cjeloživotno učenje.
 
Javni poziv za prijave na PATRES edukacije
PATRES – Potpora javnoj administraciji prema uvođenju obnovljivih izvora energije u javne i stambene zgrade
Poziv na edukacije
Skiciranje efikasne regulative za uvođenje tehnologija OIE u javne i stambene zgrade
Saznaj više
 
Održan FP7 informativni dan za područje Energije

Saznaj više
 
Iskaz interesa za člana programskog odbora za FP7 tematska područja Energija i Okoliš

Saznaj više
 
Natječaj za dodjelu triju stipendija za istraživače seniore
Saznaj više
 
Održan Informativni dan za FP7 Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije

Saznaj više
 
Održan info dan za društvene znanosti
Održan FP7 info dan za društvene znanosti
Saznaj više
 
Zahvala na iskazima interesa za REGPOT
Zahvaljujemo svima koji su iskazali svoj interes. O zajedničkom sastanku predstavnika timova bit ćete obaviješteni putem e-maila iza 27.09. Ako još niste, prijavite se za FP7 Info dan - rujan 2010!


 
Seminar za WBC projektne partnere u ICT FP7 Call 7
U sklopu WINS-ICT projekta 3.rujna 2010. u HGK grada Zagreba, 1. kat, auditorij, Rooseveltov trg 2, Zagreb , održati seminar za ICT istraživače koji imaju projektnu ideju ili žele participirati u Callu 7 koji se otvara krajem rujna.

Četiri  istraživača iz Hrvatske koja imaju potencijalno dobre projekte za Call7, imat će pokrivene troškove puta i smještaja za info dane ICT2010 u Bruxellesu 27-29.rujna, te e-challange 23.listopada u Varšavi!
Saznaj više
 
Stipendije za istraživački boravak u Japanu
Stipendije za istraživački boravak u Japanu: The Matsumae International Foundation 2011 Fellowship Announcement
Saznaj više
 
Novi natječaj Europske znanstvene zaklade – programi istraživačkog umrežavanja

 

 Otvoren natječaj Europske znanstvene zaklade (ESF) za programe istraživačkog umrežavanja (ESF RNP)
Saznaj više
 
FP7 program
Otvoren je velik broj natječaja FP7 programa!
Saznaj više
 
Novčana potpora znanstvenim časopisima u 2010. godini
Na temelju Javnog poziva za novčanu potporu znanstvenim časopisima u 2010. godini MZOŠ u 2010. godini novčano podupire izlaženje znanstvenih časopisa.
Saznaj više
 
Nova radna mjesta za znanstvene novake
Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 8. srpnja ove godine odobreno je 150 novih radnih mjesta za znanstvene novake sveučilištima i javnim institutima u Republici Hrvatskoj.
Saznaj više
 
Analiza sustava znanstvenih novaka
MZOŠ objavljuje analizu sustava znanstvenih novaka u razdoblju od 2002. do 2009. godine.
Saznaj više
 
Poziv znanstvenicima za ocjenjivačke odbore belgijske znanstvene zaklade
Belgijska znanstvena zaklada (FWO) objavila je poziv za prijavu u ocjenjivačke odbore (Expertpanels) namijenjen međunarodnim stručnjacima u raznim znanstvenim područjima.
Saznaj više
 
Marie Curie Initial Training Network - ICT
Odjel računalnih znanost Sveučilišta u Grčkoj traži hrvatsku studenticu u svojstvu istraživača na projektu  " Marie Curie Initial Training Network on ICT" ".
Saznaj više
 
Natjecanje Intel Challenge Europe Competition
Obavještavamo vas o održavanju Intel Challenge Europe Competition za projekte usmjerene na tehnologijsko poduzetništvo.
Saznaj više
 
Predstavljen novi projekt
U ponedjeljak, 24. svibnja 2010., u prostorijama MZOŠ-a medijima je predstavljen 4 milijuna eura vrijedan hrvatsko-japanski Projekt identifikacije rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda pri odronu zemlje i poplavama u Hrvatskoj.
Saznaj više
 
Info radionica IPA Slo-Hrv
Info radionica IPA Slo-Hrv održat će se 18.svibnja u Rijeci u hotelu Bonavia
Saznaj više
 
Objavljena publikacija za javnu raspravu: „WBC Regional model of university – enterprise cooperation“
Projektni tim WBC-VMnet projekta (www.wbc-vmnet.rs) kojeg čini 13 partnera iz 4 EU i WBC zemalja, pripremio je za javnu raspravu prijedlog novog regionalnog modela suradnje sveučilišta i poslovnih subjekata, ...
Saznaj više
 
IPA IIIc
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje raspisuje natječaj ...
Saznaj više