NovostiIskaz interesa za člana programskog odbora za FP7 tematska područja Energija i Okoliš

Read more...
 
Natječaj za dodjelu triju stipendija za istraživače seniore
Read more...
 
Održan Informativni dan za FP7 Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije

Read more...
 
Održan info dan za društvene znanosti
Održan FP7 info dan za društvene znanosti
Read more...
 
Zahvala na iskazima interesa za REGPOT
Zahvaljujemo svima koji su iskazali svoj interes. O zajedničkom sastanku predstavnika timova bit ćete obaviješteni putem e-maila iza 27.09. Ako još niste, prijavite se za FP7 Info dan - rujan 2010!


 
« StartPrev8182838485NextEnd »

Page 82 of 85