Međunarodna suradnja
Suradnja Sveučilišta u Rijeci s inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Sveučilišta.
Otvorenost Sveučilišta prema društvu i svijetu preduvjet je njegova razvoja. Otvorenost i razmjena nastavnika, znanstvenika  studenata Sveučilišta u Rijeci s inozemnim ustanovama omogućavaju usporedbu i kritičku prosudbu vlastitih ciljeva i postignuća te prihvaćanje globalnih načela vrednovanja znanosti i sveučilišne nastave.
Na taj način ostvaruju se uvjeti za uspješno sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje. I u konačnici, time se ostvaruju temeljne zadaće Sveučilišta u cjelini.
Slijedom toga Sveučilište potiče sve oblike međunarodne suradnje, a posebice nastoji stvoriti uvjete za unapređenje međunarodne suradnje u onim područjima u kojima takve međunarodne suradnje do sada nije bilo.Novosti

Prijam veleposlanice

U petak, 5. veljače 2016. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan je nastupni prijam veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država Nj. E. gđe. Juliete Valls Noyes. Američka je veleposlanica posjetila Sveučilište u Rijeci u pratnji gđe Vanje Ratković, pomoćnice u Odjelu za kulturu i tisak američke Ambasade.

Saznaj više

ESN upitnik

Članovi udruge Erasmus Student Network izradili su ESN upitnik namijenjen studentima koji su sudjelovali u Erasmus mobilnosti te onima koji za to još nisu imali prilike, a s ciljem unapređenja programa studentske mobilnosti. 

Poveznica na upitnik: http://esn.org//esnsurvey/2016. Rok za ispunjavanje upitnika je 7. siječnja 2016.

 


Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

 Dana 20. listopada Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (engleska verzija, hrvatska verzija), a dana 22. listopada 2015. objavljen je Ispravak prvotnog Poziva (engleska verzija, hrvatska verzija).
Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte vodič programa Erasmus+ (za sada dostupan samo na engleskom jeziku).
 
Prema navedenom Pozivu i Ispravku Poziva, otvorene su sljedeće aktivnosti, s pripadajućim rokovima:
- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Obrazovna mobilnost pojedinaca
- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 
- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politike

Saznaj višeArhiva