Djelatnici
Najviša moguća razina organiziranosti i odgovornosti temeljni je zahtjev koji se postavlja pred moderno sveučilište. Autonomija sveučilišta u raspolaganju resursima i planiranju vlastitog razvoja preduvjet je za stvaranje snažne institucije koja je u stanju odgovoriti potrebama i zahtjevima koje donosi društvo znanja. Autonomija podrazumijeva i javnu odgovornost (accountability) za sve ono što sveučilišta rade, a javna odgovornost zahtijeva organizacijsku strukturu koja jamči učinkovitost i postizanje najboljeg mogućeg rezultata uz resurse koji su joj stavljeni na raspolaganje. Javna odgovornost sveučilišta nije moguća bez prijelaza s modela državnog upravljanja na model državnog nadzora, razvijanja metode otvorenog koordiniranja, primjene strateškog menadžmenta i odgovarajućega pravnog okvira. Bez promišljenoga i organiziranoga korištenja svih raspoloživih resursa sveučilište ne može ispuniti svoju misiju i adekvatno odgovoriti na sva očekivanja, stoji između ostaloga u Strategiji Sveučilišta u Rijeci.
Javna odgovornost podrazumijeva i otvorenost rada svih sveučilišnih tijela stoga će na ovoj stranici namijenjenoj prvenstveno zaposlenicima ubuduće svi članovi akademske zajednice moći pronaći sve dokumente koje ta tijela „proizvode“.