Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje dr. sc. Bačić, dr. sc. Marinović i dr. sc. Lovasić (MEDRI)
Petak, 16.10.2015., 09:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnici


dr. sc. Đordano Bačić, dr. sc. Marin Marinović i dr. sc. Franjo Lovasić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u petak, 16. listopada 2015. s početkom u 9 sati

u velikoj predavaonici KBC-a Rijeka, lokalitet Rijeka.


Teme predavanja su:


dr. sc. Đordano Bačić:   KIRURGIJA DEBELOG CRIJEVA

I ANOREKTALNIH BOLESTI


dr. sc. Marin Marinović:   BIOLOGIJA I PATOLOGIJA TUMORA,

MOGUĆNOSTI LIJEČENJA I NOVE TEHNOLOGIJE


dr. sc. Franjo Lovasić:  
ONKOLOŠKA KIRURGIJA, KIRURŠKI PRINCIPI

LIJEČENJA TUMORA I KLASIFIKACIJA TUMORA
ODLUKA


Nazad