Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Goran Arbanas (MEDRI)
Utorak, 19.01.2016., 08:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik


dr. sc. Goran Arbanas


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta.


Predavanje će biti održano u utorak, 19. siječnja 2016. s početkom u 8 sati

u predavaonici br. 2 Medicinskog fakulteta Rijeka, Ulica braće Branchetta 20.
Tema predavanja je:


UVOD U PSIHOLOŠKU MEDICINUODLUKA
Nazad