Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Maja Karić (FZSRI)
Srijeda, 27.01.2016., 08:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


Maja Karić, mag. admin. sanit.


za izbor u nastavno zvanje predavačice.


Predavanje će biti održano u srijedu, 27. siječnja 2016. s početkom u 8 sati

u predavaonici Z-7 Fakulteta zdravstvenih studija, Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.


Tema predavanja je:


KONTRASTNA SREDSTVA U RADIOLOGIJI

- UVODNO PREDAVANJE

ODLUKA 


Nazad