Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Vanja Smokvina (PRAVRI)
Srijeda, 27.01.2016., 13:00


Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Vanja Smokvina


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u srijedu, 27. siječnja 2016. s početkom u 13 sati

u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta, Hahlić 6, Rijeka.


Tema predavanja je:


POSEBNOST RADNOPRAVNOG STATUSA PROFESIONALNIH SPORTAŠA

IZ PERSPEKTIVE MEĐUNARODNOG I NACIONALNOG RADNOG PRAVA
ODLUKANazad