Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Brigita Bosnar Valković (FMTU)
Petak, 18.03.2016., 10:15


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica


dr. sc. Brigita Bosnar Valković


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u petak, 18. ožujka 2016. s početkom u 10.15 sati

u dvorani V Fakulteta, Primorska 42, naselje Ika.
Tema predavanja je:


GENERAL INFORMATION ABOUT CROATIA

AS  A TOURIST DESTINATION
ODLUKA


Nazad