Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje: dr. sc. Lucia Miškulin Saletović (FMTU)
Petak, 18.03.2016., 08:50


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica


dr. sc. Lucia Miškulin Saletović


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u petak, 18. ožujka 2016. s početkom u 8.50 sati

u dvorani V Fakulteta, Primorska 42, naselje Ika.
Tema predavanja je:


WORLD DESTINATION
ODLUKA


Nazad