Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Pravni stručni tečaj ''Uvod u njemačko pravo: osnove javnog i građanskog njemačkog prava''
Utorak, 29.03.2016., 15:00


Prodekan za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas

u suradnji sa Zakladom ''Hans Siedel'', Međusveučilišnim centrom izvrsnosti ''Jean Monnet'' Opatija,

Katedrom za europskom javno pravo ''Jean Monnet'' i katedrom za strane jezike Pravnog fakulteta

poziva studente druge i višig godina integriranog diplomskog studija Pravo, Upravnog studija

te studija Germanistika i drugih programa Fizozofskog fakulteta koji mogu pratiti predavanja na njemačkom jeziku

da se do 20. ožujka 2016. prijave na pravni stručni tečaj''UVOD U NJEMAČKO PRAVO:

OSNOVE JAVNOG I GRAĐANSKOG NJEMAČKOG PRAVA''
,koji će biti održan od 29. ožujka do 1. travnja 2016.


Tečaj  će voditi prof. dr. sc. Gerald G. Sander,

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.VIŠENazad