Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje: dr. sc. Ana Bobinac (MEDRI)
Petak, 22.04.2016., 13:00


  Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica


dr. sc. Ana Bobinac


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice.


Predavanje će biti održano u petak, 22. travnja 2016. s početkom u 13 sati

  u Vijećnici Medicinskog fakulteta.
Tema predavanja je:


UPORABA FARMAKOEPIDEMOLOŠKIH PODATAKA

U SVRHU UPRAVLJANJA ZDRAVSTVOM:

UVOD U EKONIMIKU ZDRAVSTVA I

EKONOMSKE PROCJENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA
ODLUKA

Nazad