Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Obrana doktorskog rada - Martina Vivoda Prodan (GRADRI)
Friday, 16 September 2016, 12:00


Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

 

Martina Vivoda Prodan

 

braniti doktorski rad pod nazivom

 

 

''Utjecaj trošenja na rezidualnu posmičnu čvrstoću sitnozrnatih litoloških članova fliša /

The Influence of Weathering Process on Residual Shear of Fine Grained Lithological Flysch Components''

 

u petak, 16. rujna 2016. u 12 sati

u predavaonici G-003 Fakulteta.


ODLUKA

Back